Klinikudvalg KU

Har jeg forstået det rigtigt at det klinikudvalg man er knyttet til er dem der står for al undervisning på kandidat delen? Vil dette også sige at al undervisning på kandidaten foregår decentralt?

Når man bliver tilknyttet et klinikudvalg vil man så være knyttet til dette udvalg resten af studietiden eller kan man skifte undervejs?

Er der nogle der ved om der er nogle af 7. semesters kliniksteder man kan bo under opholdet. Eller skal man pendle hver dag?

Hejsa

Klinikudvalgende står for størstedelen af undervisningen på 6. og 8. semester, herefter er man stadig tilknyttet et klinikudvalg men man har ikke længere nødvendigvis undervisning på det hospital hvor klinikudvalget holder til (Herlev for amtets vedkommende) på 7. 9. og 10. sem er man jo i klinik og har klinikundervisningen på det hospital/den afdeling man er kommet på. På 7. og 9. søger man om hvor man kommer i klinik og det behøver ikke være på et at de hospitaler der normalt er tilknyttet ens klinikudvalg.
Så vidt jeg ved kan man ikke skifte klinikudvalg under vejs med mindre man har en meget god grund. Personligt kan jeg heller ikke se hvorfor man skulle det, reelt set er det kun to semestre hvor man rigtig mærker hvilket klinikudvalg man er havnet i. På alle semestre er der stadig en del af undervisningen der foregår på panum, altså centralt, det varierer lidt hvor meget det drejer sig om.

Ang. om man kan bo på klinikstederne så kan man, hvis man kommer igtig langt væk som Rønne eller Nykøbing. Ellers tror jeg man må pendle, men de fleste hospitaler har vist et vagtværelse hvor man gerne må overnatte hvis man har været på aftenvagt, eller bare ikke orker at tage hjem. Og du får dækket de ekstra transportudgifter.

Håber det var svar på nogle af dine spørgsmål
Mette

Klinikudvalgene bliver formelt nedlagt 1. januar 2008. Det lægger vist ikke helt fast hvordan undervisningen bliver organiseret fremover.

Hvad vil så komme til erstatte klinikudvalgene hvis disse nedlægges og for hvem vil dette gælde?

Et andet spørgsmål. Hvor meget læser man til eksamen på 9. semester. Tænker på at det jo er et klinisk semester, men at det afsluttes med en skriftig teoretisk eksamen. Hvordan kan dette koordineres? Tænker på om det er muligt at koordinere lange dage på sygehusene med eksamenslæsning ved siden af? Det bliver vel ret presset må jeg formode?

Der bliver oprettet 4 kliniske institutter på lige linie med instittuterne på panum. Der bliver f.eks. et institut for medicin og kirurgi(Kan man kalde det bredt???). Disse instittuter kommer til at være ansvarlig for planlægningen af semestrene. Torben V. Schroeder er blevet institutleder på dette - kan ikke huske hvem de andre er.

ang dit spørgsmål 2. Følg med i din klinik så du kender forløbene. Det handler mest at kunne diagnostisere og nogle overordnede behandlingsprincipper. Blæs basisbogen eller anden oversigtsagtig bog igennem og du skulle være ok.

Det er ikke så slemt som det lyder. Selv om pensum uden sammenligning er det største på studiet, er detaljeringsgraden slet ikke i nærheden af 6. eller 8. Det skal forstås på den måde, at man skal have overblik over stort set hele basisbogen, samt pato og farma, men eksamen handler i højere grad om at tænke klinisk og differentialdiagnostisk, fremfor at kunne beskrive forskellige celletyper i Hogdkin Lymfom.

Så ro på og nyd klinikken. Tag en masse aften/nattevagter (det er her man virkeligt lærer noget) og læs de sidste 3 uger. Det er alt rigeligt.