Kompendium i bakteriologi og antibakteriel kemoterapi

Med udgangspunkt i Høibys lærebog har jeg lavet et lille kompendium i mikrobiologi. Føl fri til at bruge det, hvis I finder det nyttigt.