Kompetenceskemaer til turnus

Har netop haft introduktionssamtale i turnus. Der skulle angiveligt være nogle kompetenceskemaer fra sundhedsstyrelsen, hvor turnuskompetencerne er opdelt i medicinske, kirurgiske og almen praksis. Det eneste jeg kan finde til download på sst.dk er den velkendte spiralbog med kompetencer, men ingen opdeling i de tre turnusdele.

Ligger nogen inde med opdelte kompetenceskemaer? Har mailet sst, men måske man får et hurtigere svar her.

/Allan

Da jeg startede på kir. afdeling var der en stak papirer hvor de (primært) kirurgiske kompetencer var listet op - taget ud fra spiralbogen. Om det var afd. selv der havde valgt dem ud eller de var fra SST ved jeg ikke…

Kig på dit videreuddannelsesråds hjemmeside vi har f.eks:

http://www.fyns-amt.dk/wm101913

Uddannelsesprogram kirurgisk del

Uddannelsesprogram praksisdel

Uddannelsesprogram medicinsk del

Hvor man f.eks. finder:
4. Skema over de kompetencer, der skal erhverves i ansættelsen

Kompetence: Akut abdomen
Konkretiserede mål: Vurdere og us. pt. med abdominalia
Palpere abd. DRE, (rektalexpl.) GU, Urinmik Indlægge, modtage
Læringsstrategi/ramme: Direkte supervision el. Afd. instruks
Evaluering: Struktureret kollegial bedømmelse. Journalnotater