Konfliktfond

Læser i dagens MOK, at FADL er i besiddelse af en “Forhandlingsfond”, som bl.a. skal benyttes i tilfælde af strejker…

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folk synes om det? Personligt har jeg lidt svært ved at se, hvad den skal bruges til i praksis - i den virkelige verden er strejkevåbnet vel ikke særlig relevant for os som FADL-vagter/lægevikarer, for hospitalerne er vel flintrende ligeglade om vi strejker - og hvad er en konflikt så værd.

Jeg har også særdeles vanskeligt ved at se hvordan vi nogensinde skulle blive enige om at strejke - vores fag har ikke den store tradition for at stille store forkromede krav og få dem igennem.

  • Mikkel

Uden at jeg er på nogen måde sikker på det jeg her påstår (er ikke fagforeningsmand/papmer) så mener jeg ikke at vores konfliktfond er ret stor, men at vi til gengæld skal have en - det er et krav til alle fagforeninger…

Der ud over er jeg enig i, at vi nok aldrig kommer til at bruge den, da vi nok næppe får brug for at strejke - eller kan blive enige om, hvorvidt vi skal eller ej, hvis situationen skulle opstå…

Hvis vi vil strejke bliver det også nødvendigt at alliere os med de andre vikarbureauer, for ellers går de jo bare ind og dækker de vagter, FADL ellers skulle have taget sig af - og dét bliver måske lidt svært

Er det virkelig rigtigt, at det er et KRAV, at man som fagforening skal være i besiddelse af en konfliktfond?

apopov

Jeg ved det som sagt ikke, men jeg tror det faktisk… Til gengæld er der jo så ikke noget krav om at der SKAL sættes et vist beløb af til fonden… Se bare på tidligere tiders debat om strejkefonden hos bl.a. det tidligere SID, der på et tidspunkt var helt enorm…

En fagforenings opgave er jo at varetage medlemmernes interesser, også hvis der bliver strejke, derfor synes jeg det giver god mening at de har en strejkefond (måske ikke for os, men…) Men som sagt, er jeg ikke sikker på, om det ligefrem er et lovkrav - det er vel også underordnet, hvis den hos os ikke er specielt stor (hvor stor bør man kunne få oplyst hos FADL)…

Kan man strejke mod kontingentforhøjelser? :wink:

Der har jo tidligere i FADLs historie være konflikt og strejke, så måske skal man ikke bare skodde konfliktfonden. Til gengæld kunne man måske overveje hvor stor den egentlig skal være…

Næste overenskomstforhandlingsrunde indledes jo også snart, og så er det nok ikke så smart et signal at sende at man opløser sin konfliktfond… så kan man jo ikke strejke i tilfældet af at forhandlingspartneren ikke vil imødekomme sine krav…

Men vil det hjælpe at strejke på egen hånd? Jeg tror stadig, det er nødvendigt med en alliance med de andre vikarbureauer…

apopov

Det kan vist ikke lige sådan lade sig gøre. For det første er det jo fagforeningen/medlemmerne, der strejker, ikke vagtbureauet. For det andet så er de “andre” vagtbureauer jo arbejdsgivere(modsat FADLs) og dvs. på den anden side af bordet. Selvom de selvfølgelig ikke repræsenterer Regionerne(FADLs arbejdsgiver).
Hvis man skal have nogen til at sympatistrejke/konflikte så er det altså DSRs(sygeplejerskerne) og FOAs(SOsuerne) medlemmer. Er sådan sympatistrejke er så vidt jeg ved ulovlig, så der skal væsentlige argumenter på bordet for dette, da det kan koste bod at konflikte overenskomststridigt.

Om man så får noget ud af at konflikte det er en længere snak, og har selvfølgelig også visse etiske aspekter. Men man kan sige at FADL på visse områder(særligt ventillatørområder, især hjemmeholdene) er temmelig unik og arbejdskraften kan ikke lige erstattes fra den ene dag til den anden. Derudover er FADL vagter jo billigere end de andre bureauers, så en evt. konflikt vil koste arbejdsgiverne dyrt.

Men som sagt og diskuteret i andte “tråde” har fagforeningen ikke så megen magt i forhold til arbejdsgiverne. Hvis man opgiver sit eneste “våben”, nemlig rettet til at konflikte, hvor er man så. Så kan arbejdgiverne jo principielt sige 0% i overenskomstregulering…

Men det kan de så alligevel, fordi de bare kan vælge et andet vikarbureau, imens FADL strejker. Naturligvis vil det på kort sigt koste dem lidt ekstra, men i det lange løb…?

apopov

[quote]Men det kan de så alligevel, fordi de bare kan vælge et andet vikarbureau, imens FADL strejker. Naturligvis vil det på kort sigt koste dem lidt ekstra, men i det lange løb…?
[/quote]

Det forstår jeg ikke helt. FADL vagter er jo en del billigere end andre vikarbureauer, så med mindre kravene er væsentlig højere end vikarbureauernes priser så kan det vel ikke betale sig for arbejdsgiverne, hverken i det lange el. korte løb ?

Her kan man så diskutere om det overhovedet er muligt for de fleste hjemmehold at strejke. Som når andre faggrupper i sundhedsvæsenet strejker, så bliver der lavet nødberedskaber, så livsvigtige funktioner opretholdes, og er det ikke lige præcis det et hjememhold oftest gør? varetager en livsvigtig funktion Etisk tror jeg også det ville være vanskeligt at forsvare at strejke, hvis man er på et hjemme-VT hold, der f.eks. observerer et resp. insuff. barn.

  • Mikkel

Men det har jo alle dage været vilkårene for ansatte i sundhedssektoren - vi skal selvfølgelig have et nødberedskab til at opretholde livsvigtige funktioner, men derfor kan vi jo stadig godt strejke (så længe det sker under hensyn til fx hjemmehold mv.) - der har da tidligere været strejker på fx sygehuse og ligende, som har givet resultater og indrømmelser fra arbejdsgiver-siden. Så helt nyttelyst er det ikke…

Jeg mener, at FADL bare får lov at strejke, indtil de giver op, fordi FADL kan se, at det bare er de andre vikarbureauer, der får opgaverne så længe. Dermed sparer rekvirenterne alligevel penge i det lange løb, da FADL ikke kan få trumfet en bedre overenskomst igennem.

apopov

Sidder med i FADL Overenskomstudvalg og kan måske forklare en ting eller to set fra en synsvinkel “indefra”.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at et evt. fravær af en konfliktfond medfører mindre vægt bag vores ord ved fremtidige forhandlingsrunder. Når vi sidder overfor vores overenskomstparter, så er det tydeligt, at de respekterer os og gerne vil indgå kompromis på nogen punkter - men dette sker altid først til sidst, når vi truer med bål og brand og hvad deraf følger. Det vil således - set fra min side - være til skade for nuværende og fremtidige medlemmer og betyde, at vi i mindre grad end tidl. vil få vores krav igennem. Bemærk iøvrigt, at vi ofte har fået ret så store ting igennem; bl.a. barns første sygedag ved sidste forhandlingsrunde. Dette betyder naturligvis også, at jeg abonnerer på den holdning, at en strejke fra FADLs side er noget, som vil påvirke sygehusenes økonomi og bemanding/service/pleje negativt. Det er dog vigtigt at understrege, at det er truslen om en strejke, der virkelig virker. For dem, der kender til spilteori, kan man konceptualisere det som en slags “prisoners dilemma”, der fra tid til anden transformeres til “a game of chicken”.

Når dette så er sagt kan man jo være for eller imod fagforeninger - dette ligger jo en frit for. Er man imod kollektive overenskomster og vil man gerne forhandle løn selv, så er en konfliktfond jo per definition en skidt ting. Og dette er vel i sagens natur en ganske anden diskussion.

mvh
Daniel

Hvad virker ellers, når der forhandles overenskomster (du skriver “virkelig”)?

apopov

Jeg tillader mig fortsat at stille mig stærkt tvivlende overfor at FADL-vagter nogensinde vil strejke, det tror jeg især af følgende to grunde:

  1. Vi får ikke en skid ud af det, og sygehusene vil grine deres røv i laser over, at en flok studerende strejker.
  2. Det vil IMO være særdeles vanskeligt at opnå konsensus blandt FADL-vagterne til at gå i strejke, da mange er mere interesserede i at tjene penge end at få ordentlige arbejdsforhold (hvilket iøvrigt også gælder læger, tror jeg).

Det samme er jeg overbevist om at Regionerne, eller hvem vi nu skal forhandle med fremover tror, og derfor vil de anse det for tomme trusler, når der tales om strejke. Grunden til at man oftest får mange af sine krav igennem til sidst er snarere, at de ved, at de ikke kan få det billigere andre steder.

  • Mikkel

Er ikke den ivrigste bruger af dette forum, så det beklager en vis “lag.time” på mine svar på forhånd :slight_smile: Men vil naturligvis forsøge at svare efter bedste evne.

Ad 1) Øvrige virkemidler er ofte et resultat af, hvad jeg kalder godt og solidt benarbejde hjemmefra (i.e. før selve forhandlingerne). Det kan være i form af at konstruere, indsamle og regne på diverse typer datamateriale vedr. et krav, som vi ønsker gennemført. At have masser af alternative statistikker med forskellige typer konsekvensberegninger sfa af et givent forslag medfører næsten altid et asymmetrisk info-forhold (til vores fordel) igennem store dele af et forhandlingsforløb. Samtidig understreger dette, at dette, at vi lægger meget vægt på et givent krav og gør derfor en evt. efterfølgende trussel om “bål og brand” mere troværdig.
Et andet ex er solid juridisk argumentation - evt. baseret på domme faldet i EU-sager, EU-direktiver mv. - hvor vi fx tolker det således, at vi er ombefattet af en given afgørelse. Dette medfører også implicit en trussel om en EU-sag - og det er ofte et sprog, som forhandlingsparterne forstår.

Ad 2) Håber at mgybel tillader mig at være lettere polemisk… Jeg kan se på dine spørgsmål, at du implicit mener at vide både, hvad sygehusene, regionerne samt størstedelen af både medicinstuderende og læger går og tænker og dette og hint. Jeg synes jo måske nok, at du tager munden for fuld i din vidtfavnende “analyse”/spekuleren og vil blot anføre, at jeg da respekterer, at det er din holdning. Personligt vil jeg afholde mig fra den slags generaliseringer og “skæren alle over en kam” og i stedet anføre, at såfremt du har ret, så er det vel en anomali, at vi overhovedet får noget som helst igennem ved overenskomstforhandlinger. Har du ret, så vil det jo alt andet lige være i vores forhandlingspartneres interesse at presse os mest muligt og aldrig give os indrømmelser. Ikke desto mindre har jo fået ret betydelige indrømmelser ved sidste overenskomst; bl.a. barns første sygedag. Dette udfald af forhandlingerne er jo så en slags anomali i din synske teoretiseren, hvor du foregiver at du og vores modparter kender alle vores medlemmers individuelle præferencer på forhånd.

Håber dette er svar nok…

mvh
Daniel