Konstruktiv kritik af kvote 2 ansøgning

Hej StudMed.dk

Jeg søger for første gang medicinstudiet på KU - kvote to.
Er der en venlig sjæl, der gennem andre briller end mine egne, vil læse mit udkast af den motiverede ansøgning igennem, samt komme med konstruktiv kritik ASAP?

Pft. :slight_smile:

http://EXAMPLE.com/media/kunena/attachments/10798/Motiveret-ansgning_3udkast.docx