Konstruktiv kritik til motiveret ansøgning (Kom ikke ind)

Jeg søgte ind på medicinstudiet i år og kom desværre ikke ind i denne omgang. Derfor søger jeg lidt kritik til min ansøgning, og lidt fifs til hvordan jeg evt. kan lave min ansøgning bedre. Alt kritik modtages :slight_smile:

Hej Magnus

Har læst din ansøgning og har et par ting, undskyld hvis jeg er lidt hård, men vil bar hjælpe.
Kom selv ind via kvote 2 her i sommers og har mødt en del andre kvote 2’ere. Det mest gennemgående for os er at vi alle har færdiggjort en videregående uddannelse. Så længe du er på farmaceut ville jeg ikke regne med at komme ind. KU ser ikke positivt på at folk vil droppe et studie frem for et andet idet de så sætter spørgsmålstegn ved om du vil gøre det samme når du engang starter medicin.

Der er desuden de 7 kriterier som de lægger vægt på når du søger kvote 2. I følge din ansøgning opfylder du kun 2, måske 3 af dem. Personligt opfyldte jeg alle 7 og det siger jeg ikke for at “blære” mig men for at sætte lys på hvilken konkurrence du er oppe i mod.

Jeg synes det er super fedt at du stadig søger, og din ansøgning er yderst velskrevet, men jeg tror at du har større chance for at komme ind på f.eks. SDU eller vente til du er færdiguddannet og derefter søge KU. Derudover bør du prøve at opfylde flere kriterier for at sikre dig en plads.

Igen jeg er ked af hvis jeg er lidt hård.

Hejsa Sasxa.

Mange tak for feedbacket, det er sådan at jeg afslutter min bachelor i farmaci her til sommer, så håber at det kan give lidt ekstra. Udover det har jeg fået mig et friviligt arbejde som jeg håber vil hjælpe med min chance om at komme ind gennem kvote 2.

Du nævner de “7 kriterier”.

Kan du komme lidt mere ind på dem ?

Hvis du afslutter til sommer vi jeg helt sikker sørge for at tage det med i din motiverede ansøgning!!

Tillod mig at kopiere vurderingskriterierne fra KU’s egen hjemmeside :slight_smile:
Jeg brugte dem rigtig RIGTIG meget som guidelinje!!

http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/vurdering-kvote2/

De 7 vurderingskriterier i kvote 2
Hvor kriterierne er klikbare, får du flere detaljer, også i forhold til den specifikke uddannelse, du søger.

Motivation og studiepotentiale. I din motiverede ansøgning skal din faglige motivation og dit studiepotentiale i forhold til uddannelsen, tydeligt fremgå i den motiverede ansøgning.

Relevant erhvervsarbejde. Vi lægger vægt på, at du har relevant erhvervsarbejde. Fremhæv derfor, hvad der er relevant ved det pågældende arbejde. Værnepligt og barsel regnes også for relevant erhvervsarbejde.

Relevant uddannelse. Vi lægger vægt på relevant uddannelseserfaring, som du kan dokumentere med eksamensbevis, karakterblad el. lign.

Udlandsophold. Studie eller arbejde (lønnet/ulønnet) i udlandet i en længerevarende periode vægter vi positivt, hvis dine erfaringer er relevante i forhold til uddannelsen.

Anden relevant erfaring. Vi lægger vægt på andre relevante erfaringer, der har givet dig kompetencer i forhold til for uddannelsen. Vi vægter erfaringerne på baggrund af dokumentation og hvordan dine kompetencer kommer til udtryk i din motiverede ansøgning.

Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen. Gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen kan indgå i den samlede vurdering af dine kvalifikationer.

Karakterer fra relevante gymnasiefag. På nogle uddannelser lægger vi særlig vægt på dette vurderingskriterium. Hvis ikke uddannelsen nævnes på listen over relevante gymnasiefag, vægter vi andre kriterier højere.

Desuden er dette også meget hjælpsomt. Dette er hvad de lagde vægt på i år (hvilket er det samme hvert år)

Sådan foregik behandlingen af din ansøgning
Uddannelsesservice på Københavns Universitet har foretaget en helhedsvurdering af din ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. De bedste ansøgninger blev forelagt et fagligt udvalg fra uddannelsen, som foretog den endelige vurdering. Udvalget fik forelagt ansøgninger fra cirka tre gange så mange ansøgere, som der er studiepladser.

I den motiverede ansøgning lagde vi vægt på:
at din ansøgning er velstruktureret, kort, præcis og målrettet.
at du viser tydeligt kendskab til uddannelsens indhold og opbygning.
at du med dine egne ord reflekterer over dine kompetencer og erfaringer og relaterer/perspektiverer dem til uddannelsen.
Vi har desuden lagt særligt vægt på:
relevant sundhedsfagligt erhvervsarbejde.
at du viser studieegnethed, fx dokumenteret med en relevant bachelorgrad eller beståede eksaminer på relevante videregående uddannelser på normeret tid.
frivilligt arbejde med sundhedsfaglig, humanitær eller social relevans.
at du viser naturvidenskabelig interesse, fx eksemplificeret/dokumenteret ved studieaktiviteter.
målrettet udlandsophold med en fastholdt arbejdssituation i længere tid eller uddannelse, der lægger sig op ad medicinstudiet.
initiativrigdom, fx i form af iværksætteri på akademisk niveau, sundhedsfaglige rejseaktiviteter m.m.
at dine erfaringer og aktiviteter viser målrettethed i forhold til optagelse på medicinstudiet.