Kontraindikation.... kan du gætte hvordan det hænger sammen?

Hej med jer.

Er netop i klinik og har mødt følgende problemstilling:

Patient indlægges elektivt.

Han har igennem uger fået cozaar comp.

Kendt med nedsat nyrefunktion igennem mange år

Han har artritis urica.

Relativ / absolutte kontraindikationer? forklar gerne.

Hvordan ville du gribe sagen an?

Jeg skal gerne skrive hvad cardiologisk bagvagt mente om sagen, men det kommer først om et par dage.

vh Christian

:mrgreen:
på hvilken baggrund er nyreinsufficiensen opstået? og hvor svær er den? er han i dialyse, eller får han andre diuretika?
får han anden medicin/allopurinol? (sakset fra medicin.dk om allopurinol: Samtidig behandling med ACE-hæmmere (captopril og enalapril) kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner og Bemærk: For at undgå xanthinudfældning i urinvejene er det vigtigt at indtage rigelig væske under behandlingen
hvilket må siges at være problematisk i forhold til at han bliver afvandet samtidig. hvorvidt ATII hæmmer og acehæmmer har samme risiko for interaktion
skal jeg bestemt ikke gøre mig klog på…)
men man bør jo altid gå varsomt til værks hos folk med nyreinsufficiens. så en gradvis optrapning er relevant for alle typer medicin med renal udskillelse er
nok relevant. man bør spørge sig selv om der ikke er bedre valg at behandle pt. med? hvad er iøvrigt indikationen for cozaar? højt BT? det kan jo
igen også hænge sammen med nyrerne…
:smiley: farma-guf :smiley:
jeg har vist ikke givet et helt svar, men oplægget er også næsten lige så tyndt som de sau-cases de kaster efter os i ny og næ.
we need moar! (ikke ment som kritik, for det var da interessant at sidde og tænke over).

nyreinsufficiensen er uafhængig af dette forløb og har været kendt i mange år. creatinin 160
Patineten har et velbehandlet bt på 110 / 80

behandles med allopurinol. Han er smertefri i den sammenhæng.

Og tja, det er måske et tyndt oplæg, men det betegner vel meget godt det væld af oplysninger, som man kommer til at analysere i klinikken.

hvad jeg ved er Lesh-Nehan kan ikke behandles med allopurinol fordi de er HPRT deficient men de lever heller ikke so længe - absolute contraindication.
acute gout behandles med indomethacin og colchicine og ikke med allopurinol - relative contraindication.

@forrige post:
:shock: en zebra, og et præparat der ikke er indregistreret i DK… (såvidt jeg husker)
du har vist været en tur i udlandet!
(desuden: indomethacin nedsætter den diuretiske effekt af thiazid)

på baggrund af den udvidede anamnese, tror jeg, at holder fast i det jeg skrev tidligere, og med en klargørelse:

  1. Fra interaktionsdatabasen.dk: Hydrochlorothiazid nedsætter den renale clearence af urinsyre, hvorved allopurinols urikosuriske effekt kan nedsættes.
    det må vist være en relativ kontraindikation
  2. Nyreinsufficiens kan betyde ringere kalium clearance, hvilket man skulle mene ikke var så stort et problem når man ikke bruger et kaliumbesparende diuretikum,
    det skal blot gøres med forsigtighed. Ikke desto mindre står der i medicin.dk at der er fare for hyperkaliæmi ved brug af cozaar comp., hvilket nok kommer
    sig af AT-II antagonisten. Så konklusionen må være at pt. skal overvåges med hensyn til hyperkaliæmi.

Fra produktresume.dk:

Thiazidbehandling kan fremskynde hyperurikæmi og/eller arthritis urica hos nogle patienter. Da losartan nedsætter urinsyremængden, dæmper losartan i kombination med hydrochlor-thiazid den diuretikainducerede hyperurikæmi.

Ville man indlægge en pt elektivt for at ændre i den vanddrivende behandling fordi pt har urinsyre gigt?

Ej, den historie må rumme noget mere…

[quote=“frold”:3s2uwrg6]Ville man indlægge en pt elektivt for at ændre i den vanddrivende behandling fordi pt har urinsyre gigt?

Ej, den historie må rumme noget mere…[/quote]

Det gr den også.
Pt var indlagt til CABG, og jeg opdagede ved et tilfælde ovenstående problemstilling med Cozaar comp og urinsyregigt, der kan ses under kontraindikationer på medicin.dk

cardiologisk bagvagt mente, at så længe patienten var velbehandlet med allopurinol og smertefri kunne man fortsætte med cozaar comp, da patienten før ordination af cozaar comp har været kendt med forhøjede nyretal i mange år. Modsat ville man gå over til cozaar, der ikke indeholder et thiazid addon.

Enden på historien er, at det skulle ses an i weekenden.
Patienten har et velbehandlet bt, hvorfor der af nævnte årsag ikke er blevet ændret i behandlingen.

Jeg skal prøve på at fremlægge en fremtidig case lidt tydeligere. :v:

Jamen det er skam fint med cases - jo flere jo bedre af desto flere desto bedre… :smiley: