Kørekort og obligatorisk førstehjælpskursus

Jeg skal til (langt om længe) at have mig et kørekort. Men jeg har til min skræk opdaget, at man nu skal have et “trafikrelateret førstehjælpskursus”, der koster 5-700 kr. ekstra. Jeg har som medicinstuderende jo været igennem en del af de kurser - men jeg har jo ikke rigtig bevis på andet end “Avanceret genoplivning” på mine eksamensresultater.

Er der nogen der ved om det kan bruges, eller om man ikke kan få godkendt et eller andet når man nu snart er læge??

Godt spr. jeg ved at det intet lovmessigt krav ligger om hvad kurset skal indeholde…

Dvs i princippet kan kørerlæren hive dig ud i bag lokalet og sige tryk på brystkassen 30 gang…og så lade sig bestå og så kræve de 500kr det koster…

prøv at snakke med din kørelærer.
Du har jo et førstehjælsp kursus, fra den gang du startede på studiet…

mvh
svend

Jeg er også i gang med at tage kørekort. Du kan ikke automatisk få merit for alskens førstehjælpskurser, over for mig argumenterede de med at vi ikke har trafikorienteret førstehjælp (ikke i stand til at hive folk ud af et brændende køretøj o.l.). Dette er selvfølgelig noget sludder, min søster har lige taget og har ikke lært trafikorienterede færdigheder.

Jeg snakkede med en kørelærer der ikke mente jeg kunne få merit - og med en anden som sagtens mente det kunne lade sig gøre… Den sidste sagde også at efter september 2008 skulle alle have kurset, uanset hvad de havde i forvejen! :-x

Men jeg må prøve at tage min eksamensudskrift med på pege på præhospital behandling og avanceret genoplivning…

Fantisk er der en del som er sure over de manglende regler for det “trafik orienteret” kursus.

Det som vi kan håbe på er at : BLS-AED bliver indført som standart/minimums kursus.

mvh
svend

Hvor mange AEDs er der i trafikken?

man kan altid fikse noget med bilbatteriet og noget gaffa - Mcgyver-style :wink:

Nåja, men når det til september bliver obligatorisk med ét bestemt slags kursus, så er det jo ensrettet…

Det er mere konceptet, at du lærer at bruge en AED.
Det findes AED’er i fx lufthavnen, på panum, svømmehaller, sports stævner…osv osv osv.

Det er derfor der er blevet oprettet et AED register, som er ved at blive koblet sammen med 1-1-2 så folk med stop, hurtigt kan få den korrekte hjælp.

mvh
svend
(BLS-AED instruktør)

Ville det ikke være mere relevant i relation til merit for førstehjælp at kontakte den lokale politimester eller motorsagkyndige? i sidste ende er det vel dem, der kan give merit? det giver i hvert fald ikke mening, at det er den samme, som går glip af 5-700 kroner, der siger nej…

  • Mikkel

Enig, men nu har vi jo aldrigt hørt noget godt om kørerlærer.

Da jeg tog kørerkort 1998, undervejs, hævede de timeprisen, og nedsatte lektions længren uden nogen grund, ud over at maximere profit.

Du skal dog også være obs på at det er kørelæren som skal indstille dig til prøverne, og hvis han bliver pissed på sig, så er det bare surt…

[quote=“mgybel”:1dia6cp5]Ville det ikke være mere relevant i relation til merit for førstehjælp at kontakte den lokale politimester eller motorsagkyndige? i sidste ende er det vel dem, der kan give merit? det giver i hvert fald ikke mening, at det er den samme, som går glip af 5-700 kroner, der siger nej…

  • Mikkel[/quote]

Jo, sjovt nok er det instruktøren selv der skal vurdere om du kan få merit. Ofte er instruktøren også kørelæreren, eller de har et meget tæt økonomisk samarbejde, så det er svært at slippe udenom…

kursusbevis.dk finder jeg følgende, som jeg ikke har verificeret yderligere…

"I bekendtgørelsens § 21 a, stk. 5 står følgende:

Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdsels-relaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemført et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp, men fra Dansk Førstehjælpsråds sekretariat i forbindelse med ansøgning om merit for tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse er modtaget følgende:

Dispensationsbehandling varetages i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen af de enkelte kørekortkontorer."

Det læser jeg som, at man kan søge det lokale motorkontor, eller hvem der nu tager sig af den slags nu til dags, om at få merit. Eller hvad?

  • Mikkel

Ja, din konklusion ser ikke helt forkert ud. Jeg tilmeldte mig et røde kors førstehjælkpsursus på 12 timer i starten af året - og magen til spild af tid skal man da vist lede længe efter. Det var rettet mod lægfolk - men hvis man havde husket, at alle på holdet var stud.med’er, havde kurset vel varet 1 time max.
Min pointe? - at det er for latterligt, hvis man skal gennemføre det førstehjælpskursus, hvis man i forvejen har alskens (både teoretisk og praktisk) erfaring udi førstehjælp og præhospital behandling. Selvom man jo kan være nok så dygtig til at behandle patienter, hvis man alligevel bare står med de bare næver og må i gang med massagen :wink:

Nu søger jeg i hvertfald om dispensation, efter bekendtgørelsens udtryk: “såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp”. Har i første omgang skrevet til en kørelærer på den skole som jeg skal tage kortet på.

Jeg skal nok melde tilbage hvor langt jeg kommer, og hvad der sker.

Der er ikke noget at gøre - forsøgte selv at søge dispensation sidste sommer, stilet til rigspolitiet, som tager sig af sådanne sager. De er helt ligeglade… Så jeg var på kursus, hvor jeg lærte, at hjertet faktisk starter helt oppe i halsen (man lærer noget nyt hver dag :slight_smile: ).
Derudover betalte jeg nu ikke så meget for kurset, mener det var omkring 350 kr hos røde kors.
Held og lykke.

[quote=“gundestrup”:118a4gn4]Fantisk er der en del som er sure over de manglende regler for det “trafik orienteret” kursus.

Det som vi kan håbe på er at : BLS-AED bliver indført som standart/minimums kursus.

mvh
svend[/quote]

Det ser ud til at der hersker en del uvidenhed omkring de krav der stilles i forbindelse med førstehjælp og førerbevis. Reglerne fremgår af kørekortbekendtgørelsen. Af denne fremgår det ligeledes at Dansk Førstehjælp rås retninglinier skal følges.

I modsætning til diverse akademiske kurser, så foreligger undervisningsmålene og indholdet beskrevet her: http://www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/udd … udd_fh.htm

Det særlige færdselsrelaterede kursus på 4 lektioner forudsætter et kursus i HLR - BLS (efter danske retninglinier) og skal sætte deltageren i stand til at opføre sig hensigtmæssigt på et skadested, samt til at kunne læse ulykken - hvilket vil sige, med et overblik over hændelsforløbet og de synlige tegn på køretøjer mv. at kunne vurdere og anvende ABC-algoritmen for at redde flest liv.

Da elementær luftvejshåndtering, herunder håndtering af tilskadekomne i forbindelse med stumpe traumer mod thorax er den overvejden dødsårsag i trafikken, så er det vigtigt at almindelige mennesker tør vove at udføre elementære håndgreb uden at skulle vente på professionel assistance.

Ved at arbejde med samme algoritme og udbrede denne i samfundet, håber førsthjælpssamfundet på at flere vil turde hjælpe og dermed øge overlevelsen for de som kan overleve ved trafikulykker. At bruge sikkerhedsudstyr, som sele, airbag, nakkestøtte, styrthjelm, cykkelhjlem, støvler mv. er også en del af dette kursus, der hvor det tages alvorligt. Det sidste er mig bekendt ikke en del af stud.med fakultetets curiculum…Sådan der det i hvert fald ikke ud når man står og iagtager de studerne på vej mon Panum :slight_smile:

Hvis nogen ikke har fået den undervisning (INSTRUKTION), der fremgår at ovenstående uddannelsesplan, så vil jeg opfordre disse til at kontakte den organisation som fremgår af det udstedte førstehjælpsbevis. Alternativt drøfte sagen ved henvendelse til Dansk Førstehjælps Råd.

Med venlig hilsen

Flemming Aage Nielsen
DFR-instruktør

Guderne skal vide at inførelsen af obligatorisk førstehjælp ved første gangs erhvervselse af kørerkort, samtidig med at udstedelsen af kørekort overgik til kommunerne - har afstedkommet en del besvær.

Grundlæggende har kommunerne ikke været bekendt med at KUN Dansk Førstehjælp Råds bevis har været kompetencegivende og alene såfremt at HLR og Færdselsrelateret førstehjælp var afkrydset.

I en overgangs periode har det tidliger grundkursus i førstehjælp på 12 timer kunne godkendes, men alene såfremt det var udstedt at en godkendt instruktør fra DFR. Det vil bla. betyde at de e-beviser, som mange har fået i en erhvervsskole eller en virksomhed ikke er tilstrækkelige.

Da Foreningen for selvstændige førstehjælpsinstruktører sendte et brev om ovenstående til kommunerne, var der mange som vente tilbage med tak for hjælpen og yderligere spørgsmål.

Kursusstrukturen som ligger bag det kompetencegivende bevis (Som Undervisningsministeriet ligeledes henviser til i diverse lovtekster) kan læses her:
http://www.dfr-net.dk/oak.jsp?id=588

Flemming Aage Nielsen
DFR-instruktør