KOT spoergsmaal!

Hej…
Er der nogle der kender til reglerne ved brug af fuldmagt, ved ansoegning gennem kvote 2? Jeg har vaeret i Australien den sidste maaned, og forberedte derfor ansoegningen, samt bilag osv. inden jeg tog afsted. Jeg har dog vaeret et lille kvaj, og har glemt at skrive under paa ansoegningens side 2 (der hvor man skriver sine aktiviteter, uddann., erhversarb. osv). Jeg udfyldte en fuldmagtsblanket inden jeg tog afsted, saa min far kunne tage affaere ved spoergsmaal eller andet.

Men mit spoergsmaal er nu : Kan han skrive under for mig?
eller giver fuldmagten kun ret til at bekraefte at jeg siger ‘ja-tak’ til en evt. studieplads…?

Trine

Jeg er ligeledes i Australien :slight_smile: og har derfor grundigt sat mig ind i fuldmagt osv. Da jeg har været her siden november og ikke har haft mulighed for at udfylde ansøgningspapirerne som kom i februar, har jeg ved at udfylde en fuldmagt givet min mor ret til at ansøge - udfylde hele skemaet - for mig.
Jeg kan derfor ikke se nogen grund til, at din far ikke skulle kunne skrive under for dig!
Fortsat god rejse og held og lykke!

Hvis jeg var jeg, ville jeg få min far til at ringe til studievejledningen på universitet hvor jeg søger!

Så er I helt sikre på at tingene bliver gjort på den rigtige måde!

Og generelt tror jeg ikke de er så onde, at en manglende underskrift på én side af ansøgningen er grund til at de smider den væk… Men som tossen srkiver, så ring lige og tjek :slight_smile: