Kritik søges på motiveret ansøgning! På forhånd tak

Hej alle

Jeg ville være meget taknemmelig hvis i ville læse min kærestes motiverede ansøgning til KU, og komme med noget kritik. Alt er brugbart.

Hvordan synes i om erhvervseefaringen - relevansen og beskrivelsen?

På forhånd mange tak!

Til optagelsesudvalget for medicin på Københavns Universitet.

Jeg er en pige på 24 år. Jeg har et brændende ønske om at studere medicin og senere at arbejde som læge. Jeg har tidligere studeret på Pædagog seminarium, men fandt hurtigt ud af, at det ikke var det rette for mig. Siden har jeg målrettet søgt at kvalificere mig til optagelse på medicinstudiet på KU. Dels ved at supplere mig fagligt for at kunne gennemføre studiet og dels ved at arbejde med studierelevant arbejde. Jeg mener nu at jeg har de rette forudsætninger for at gennemføre studiet.

Jeg afsluttede min tidligere uddannelse i 2008 for at påbegynde de specifikke adgangsfag, der er nødvendige for optagelse på medicinstudiet. Jeg har netop afsluttet disse med topkarakter i alle fag (bilag). Sideløbende hermed har jeg arbejdet som rådighedsvagt på et bofællesskab for fysisk og psykisk handicappede (bilag), og på en kirurgisk speciallægeklinik.

På speciallæge klinikken er jeg først og fremmest med til at håndtere og bearbejde data fra et forskningsprojekt, men assisterer også i forbindelse med operationer m.m. (bilag). Forskningsprojektet er en randomiseret multicenter undersøgelse af 3 endovaskulære metoder sammenlignet med operation, ved behandling af åreknuder (bilag). Projektet er det første af sin art internationalt og forløber over 5 år. Det er planen at jeg skal fortsætte som ansvarlig for data management i hele perioden. Jeg finder det utrolig interessant at få lov til at være med i forskningsprojektet og har fået erfaring med hvordan man arbejder efter en forsøgsprotokol og de krav der stilles hertil.

På eget initiativ har jeg fået kontakt til en overlæge på neurologisk afdeling på Rigshospitalet (bilag). Gennem et kortere forløb har jeg herved fået mulighed for at følge med i den daglige gang for lægen på afdelingen. Kombineret med mit arbejde på speciallægeklinikken, har jeg fået et godt indblik i hvad dagligdagen som læge indebærer. Min interesse for faget er blevet styrket, og jeg føler mig meget motiveret til at igangsætte medicin studiet til sommer.
Gennem kontakt med studievejledere og studerende, og et besøg ved åbent hus, har jeg set at studieordningen på KU formår at skabe en god sammenhæng gennem hele forløbet, samt et rigtig godt studiemiljø. Det skal være så ligetil for den studerende at følge studierne, da dette giver de bedste rammer for at tilegne sig et i forvejen meget omfattende stof. Dette mener jeg at studieordningen på KU giver god basis for.
Mine erfaringer fra et tidligere studie samt et koncentreret læseforløb med rigtig gode resultater, har bekræftet mine evner til at gennemføre et krævende studieforløb. Endvidere har jeg gennem mit tidligere arbejde som pædagogmedhjælper, samt arbejde med mentalt handicappede, erfaret at jeg egner mig til at arbejde med mennesker. Mine forudsætninger for at gennemføre medicin studiet vil være gode, og jeg vil kunne bidrage til et godt studiemiljø på baggrund af mine erfaringer.

I min nærmeste omgangkreds er der flere med beskæftigelse indenfor lægevidenskaben. Bl.a. er min samlever medicin studerende på KU, og jeg har således fået et godt billede af hverdagen der. Dette kombineret med den praktiske erfaring jeg har fra den kirurgiske speciallæge klinik og neurologisk afdeling, har givet mig godt indblik i hvad studiet og lægegerningen indebærer. Jeg vil kunne gøre brug af min erfaring fra arbejde med bl.a. kliniske projekter og forsøgsprotokoller, og ligeledes vil jeg også få gavn af mine erfaringer fra mit arbejde med mennesker.

Jeg har et indgående ønske om at påbegynde medicin studiet til sommer, og jeg mener at mine forudsætninger for at klare mig godt er gode. Jeg håber derfor at i vil godtage min ansøgning om optagelse ved medicin på KU.

Du har nogle gode trumfer du kan smide - som klart gør dig “unik”, men jeg synes din ansøgning er lidt kedelig - kan du ikke gøre den lidt mere spændende?

Udnyt dine trumfer noget bedre så ser jeg gode muligheder for dig…

Desuden vil jeg anbefale dig lige at få læst korrektur på den. Komma før “og” og medicin-studerende i 2 ord, man arbejder vel i en speciallægeklinik og ikke på den? etc

Mange tak for feedback, jeg vil forsøge at gøre den spændene. Korrekturen vil der også blive lagt vægt på i den endelige udgave. Men det er brugbartvat få at vide mht til de “pointgivende” aktiviteter - hvordan mine chancer er. Mange tak igen!