KU/Ny ordning: 10. og 11. semester på en gang?

Jeg har hørt rygter om, at det skulle være muligt at tage de to semestre sammen, hvis man ser bort fra VKO og OSVAL2?

Er der nogen derude der har praktisk erfaring med det?

Jeg kan se, at der er obligatoriske kliniske kurser i psykiatri, neurologi/neurokirurgi samt socialmedicin.
Hvor stort er omfanget af disse obligatoriske timer?

Kunne være cool at ommøblere lidt på kurser og eksamener… :lol:

  1. sem er obligatorisk med logbog og et hav af underskrifter eksamen i slutningen af semestret.
  2. sem er blot 3 mindre tentamener i midten af semestret.

Spørgsmålet er om du ville får lov at tage 10+11 efter 9.

Hvis du havde tænkt at tage et frisemester skulle du nok tage 11. og lade være med at gå til eksamen, og så tage 10. sem normalt og 11. sem eksaminer.

Hvis 11. kun er 3 mindre tentamener ( samt naturligvis VKO og OSVAL2), burde man kunne søge dispentation til at få lov til begge eksamener:

Følge 10. semester og læse 11. semesters pensum samtidigt, for derefter at gå op til tentamen uden at have fulgt 11. sem undervisning.
VKO og OSVAL2 tages på et senere tidspunkt.

Tror jeg vil skrive til studievejlederne for at høre hvad de siger…

Jeg tror du skal have en god plan. Du skal have godkendt VKO før du starter på 12. (så vidt jeg husker). De fleste af mine holdkammerater stresser over VKO her på 11.

Der er dog meget fritid på 10. i forhold til fx 7. og 9. Man har fri hver onsdag, og også fredag under neuro opholdet. Dertil er der en del forelæsningsdage i socialmedicin opholdet som heller ikke er obligatoriske.

[quote=“RuneMaagensen”:3owko3c9]De fleste af mine holdkammerater stresser over VKO her på 11.

Der er dog meget fritid på 10. i forhold til fx 7. og 9. Man har fri hver onsdag, og også fredag under neuro opholdet. Dertil er der en del forelæsningsdage i socialmedicin opholdet som heller ikke er obligatoriske.[/quote]

Det lyder godt med fritiden. :smiley:
Jeg har iøvrigt allerede VKO-opholdet på plads, så det er mere OSVAL2eren der kunne blive et problem, men den skal først afleveres inden afslutningen af 12. semester. (Så vidt jeg kan se).