Kunstig nedsætning af kvote 1?

Har det rigtigt at man ik Kbh har sat kvote 1 gn.snittet kunstigt ned? hvis ja, hvad betyder dette?

Prøver igen :slight_smile:
Er det rigtigt, at man i Kbh. har sat kvote 1 gennemsnittet kunstigt ned? hvis ja, hvad betyder dette?

Hvis man sætter kvote 1 kvotienten længere ned, bliver der optaget flere end der er pladser til … Det giver ingen mening… Kvote 1 snittet fastsættes ikke til et bestemt ønskeligt niveau, men er udelukkende bestemt af karaktergennemsnit fra de søgende, efter “faldende kvotients princip”. Dvs ansøgningerne lægges i en bunke, hvor de med højeste gennemsnit ligger øverst. Man optager så de studerende, der ligger øvert i bunken først og fortsætter indtil der ikke er flere pladser. Kvotienten af den sidste der bliver optaget er adgangskvotien for det pågældende år

@Kravetr: Nej

Ja, det ved jeg godt.
Men der er noget med, at man har skåret ned på antallet af pladser til svenskerne, og af den grund har man “forudsagt” en kvote 1 kvotient, der er lavere end sidste års? kan det passe?

det ved vi 28. juni :smiley:

… men du har ret i, at karakteromregningsfaktoren fra de svenske karakter vist nok er blevet kigget efter i sømmene, og derfor er der nok ikke så mange svenskere der kan komme ind - men som frold siger - 28. juni.

Held og lykke, hvis du har søgt…

Vest>> Som jeg har forstået det, så er kvotienten det gennemsnit hvormed alle er blevet optaget. Dvs. man kan godt blive optaget med et gennemsnit på 9,5, selvom kvotienten er 9,6, det er bare ikke alle der bliver optaget med 9,5.

Mvh. Christian.

Hmmm, er der noget jeg helt har misforstået?
Er det ikke først den 28. JULI man kender kvotienten?
Hvis ikke, så må I meget gerne forklare hvordan man kan kende den allerede i juni - for det tror jeg ikke jeg forstår :oops:

Mvh. Lærke

Ja, det er vidst juli!

http://www.kot.dk/

Bare lige til opklaring:
Der er ikke særlige pladser til svenskerne (eller noget andet folkefærd, så vidt jeg ved) - de optages (principielt) på lige fod med alle andre ansøgere.

Der kan imidlertid være tale om, at man har ændret den algoritme, hvorefter svenske karakterer omsættes til det danske karaktersystem, på en sådan måde, at det bliver mindre nemt for svenske studerende at komme ind i DK - men om det er sket så hurtigt, at det har betydning for det umiddelbart forestående optag ved jeg ikke.

/Rasmus

På SDU mener jeg at der er reserveret et vist antal pladser til norske studerende… og at den norske stat betaler for disse pladser… gik ud fra at der måtte være noget lignende i Århus og Kbh…?

Ja, Norge og ikke eu borgere har ikke muligheden at søge uddannelse i Danmark på lige fod med danskerne, sådan som jeg har forstået det.

Så er kvotienten ikke 9,6, den er f.eks. 9,5 03.84. Dvs. at alle dem som er født efter marts 1984 ikke optages.