Kvalifikationstillæg - gennemført 1 år af speciallægeudd

Hejsa,

Jeg er nu min anden ansættelse efter turnus. Jeg har en introstilling i alm. medicin. Min vurdering er at jeg da har gennemført 1 år af speciallægeuddannlse; http://www.laeger.dk/portal/page/portal … ATIONSLOEN

[quote]b. Til læger, der har gennemført 1 år af speciallægeuddannelsen, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på (netto) 44.500 kr. (31-03-2000 niveau) – med virkning fra den 01-04-2006 45.500 kr. (31-03-2000 niveau).

Tillægget ydes til læger, der har haft 1 års ansættelse i stillinger, der er klassificeret til speciallægeuddannelsen. Ansættelsen(erne) dokumen-teres ved kopi af ansættelsesbrev(e).[/quote]

Som jeg forstår det er introstillingen et halvt år i praksis, fordi at de 6 mdr i praksis i turnus tæller med i introstillingen. Som jeg forstår det med den nye KBU, så hvis man ikke har praksis i turnus - så er introstillingen 1 år - mod det halve år, som jeg har haft?

Med andre ord - er jeg berettiget til tillægget for gennemførsel af 1 år speciallægeuddannelse?

Nogle der har stået i samme situation som mig?

Jeg er ansat ved en geriatrisk afdeling. Altså har min 1 år af speciallægeuddannelse i alm. praksis ikke noget at gøre - direkte - med intern medicinsk.

Dog bortfalder tillæget på ca. 30K for ret til selvstændigt virke, men gevinsten er jo stadigvæk godt 15K

Nå, nu har jeg talt med YL OK-ekspert. Og min undren er ikke mindre.

Jeg har ikke ret til tillæget - fair nok.

Nu kommer min undren.

Tænkt situation:

  1. Hvis jeg kommer i KBU MED alm. praksis - så er intro 6md. Efterfølgende har jeg ikke krav på tillæget. Her opnåes tillægget først når man er 6md inde i hoveduddannelsen.

  2. Hvis jeg kommer i KBU UDEN alm. praksis - så er intro 12md. Efterfølgende - uanset ansættelse - har jeg krav på tillægget. Fordi jeg der har bestået 1 år af speciallægeuddannelsen.

Situation 1 - kan søge sin hovedudd. i alm medicin efter 1½år
Situation 2 - kan søge sin hovedudd. i alm medicin efter 2 år
Men situation 1 får ikke tilægget, hvis denne ikke kan får en hovedudd og da først 6mdr inde i denne. Men så er Situation 1 og 2 også lige langt henne - 2år efter KBU start.

Men får situation 1 ikke en hoveduddannelse og tager en uklassificeret ansættelse eller anden ikke introstilling, så får personen ikke tillægget. Situation 1 skal gennemføre 1 års introstilling i andet specialle. Derved ender der med at gå 2½ år før personen kan få tillægget.

Vurdering:
Jeg mener tillægget er nonsen og forældet. Det må tages op ved OK12!!

Årh Frold - du forhandler da bare et Ny Løn tillæg der er større end de 15k du ikke får i diff ml selvstændigt virke og 1.år af spec.læge.udd :smiley: - eller tager nogle af de funktioner der giver tillæg på afdelingerne!! :slight_smile: Bare ring hvis du vil have et råd :wink:

Del da gerne fif med os alle - hvis de tåler dagens lys :smiley:

Men ja, jeg skal have en snak med min chef omkring mit tilsendte løn-tilbud.

Det er bare lidt trist at se og høre hvor få det egentlig får søgt Ny Løn / lokal løndannelse. Det bør høre til hver gang man starter på en afdeling og så igen ved de årlige forhandlinger - søg på alt hvad du har af kvalifikationer og hvad du mener der gør præcis dig til en god og skattet medarbejder (vagtfleksibilitet, hjælp til transporter, spidskompetencer, artikler og undervisning etc…) og lad da også afdelingen vide (ikke i ansøgningen, men efter morgenkonf eller lign) at det vil gøre en forskel i forhold til at få dig til at blive på afdelingen eller komme tilbage hvis du ved det har sat pris på dig. Kvalifikationstillæg kan man også med gode argumenter trække videre til den næste afdeling.

Derudover er der mange steder tillæg for følgende poster til Yngre Læger:
Skemalægger
Uddannelsesansvarlig Yngre Læge / Klinisk Vejleder
Tillidsrepræsentant -og fællestillidsrepræsentant / yngre lægeråds formand

Det var vist hvad jeg lige kunne komme på her og nu :slight_smile:

Nu har jeg rejst debatten på Yngre lægers talerstol på laeger.dk - så må vi se hvad beslutningstagerne der mener…

Kære Frol, det er forfærdeligt at høre den lidelseshistorie, det er at uddanne sig til speciallæge i almen medicin. Det er jo helt forfærdeligt at speciallægeuddannelsen i almen medicin er kortere end uddannelsen i eks. kirurgi eller intern medicin (Læs: Man kommer hurtigere til at tjene speciallægeløn), men man skal sørme også kun have introduktionsstilling i ½ år i stedet for 1 år (Læs: Man kan hurtigere få en hoveduddannelsesstilling), med mindre man er en af de uheldige 20% af KBU, der ikke får almen medicin i deres basisuddannelse og derfor er velsignede med 1 års introduktionsstilling i almen medicin, såfremt de vil i praksis.
Men at man ikke også kan få udløst det centrale kvalifikationstillæg for 1. år af speciallægeuddannelsen et halvt år før alle de andre tumper der vil indenfor de andre specieler!! Det var dog det stiveste :smiley: :smiley: :smiley:
PS: Spørgsmål om de lokale lønaftaler kan jo rettes til relvante FTR :smiley:

Thomas, jeg synes nok lige du er en tand fræk i din mund. Jeg synes du skulle tage at læse dette indlæg igen: http://www.studmed.dk/kvalifikationstil … tml#p69165

Jeg starter med Fair nok.

Desuden bygger hele dine tese på at man just efter en intro får en hovedudd. det er ingenlunde sikkert - hverken for alm. medicin eller intern medicin. Intern medicineren får dog sit tillæg på 15K…

Kære Frold, Fair nok, jeg skal prøve at være lidt mindre frisk i munden, undertrykke mine Vestjyske tendenser og holde mig til tørre facts. (Det er så svært).
Har i øvrigt ikke noget mod yngre almen medicinere, mener de skal have nøjagtigt de samme lønforhold og uddannelsesforhold som de øvrige uddannelseslæger.
Vedrørende det centrale kvalifikationstillæg er det jo et underligt anciennitetstillæg, der ikke helt er baseret på det antal år man har været læge, men mere på hvor langt man er i uddannelsen til speciallæge.
Anden del af tillægget falder når man har gennemført 1 år af speciallægeuddannelsen (Introduktionsstilling står ikke nævnt med ord, men der står helt specifikt at man skal have haft 1 års ansættelse i stillinger, der er klassificeret til speciallægeuddannelsen.) Dette kan principielt ske ved at have 1 års introduktionsstilling i et speciale, 2*½ års introduktionsstilling i samme eller forskellige specialer eller ½ års introduktionsstilling og ½ års HU-stilling.

12 mdr. KBU(+almen medicin) – 6 mdr. Intro(Almen) – 6 mdr. HU (Almen)

12 mdr. KBU(-almen medicin) – 12 mdr. Intro (Almen)

12 mdr. KBU (+almen) – 6 mdr. Intro(Almen) – 6 mdr. Intro (Andet speciale)

12 mdr. KBU – 12 mdr. Intro i ikke almen medicinsk speciale

Alle får de tillæg for gennemførelse af 1 år af speciallægeuddannelsen efter 2 år som yngre læge. Eneste forsinkelse er hvis man vælger at tage en uklassificeret stilling imellem de klassificerede stillinger. Det kan godt synes rodet med det nye system, hvor det er nødvendigt med 2 forskellige typer introduktionsstilling til almen medicin afhængig af om man har haft det i KBU, men så længe man holder sig fra uklassificerede stillinger og planlægger sin karriere (og alting ellers flasker sig) skulle tillægget gerne komme til udbetaling på samme tidspunkt i speciallægeuddannelsesforløbet.

Det er naturligvis op til en selv hvilke stillinger man ønsker at prioritere efter turnus.

Hvor gammel bitter du end synes jeg lyder - synes jeg nu at tillæget skulle skifte navn fra 1. år af speciallægeudd. til bestået introstilling. Jeg synes tillægget er åndsvagt i sin ordlyd aktuelt.

Men, så er det jo uretfærdigt den anden vej rundt :wink: Så er det almen medicinerne, der får tillægget et halvt år før andre.

At det så kan undre, at man kun skal have et halvt års intro i forbindelse med almen medicin, det er noget helt andet… Man sparer sgu ikke et halvt år af introen i intern medicin, bare fordi man har været medicinsk forvagt et halvt år i turnus…

  • Mikkel

[quote=“mgybel”:p9lobuuy]Men, så er det jo uretfærdigt den anden vej rundt :wink: Så er det almen medicinerne, der får tillægget et halvt år før andre.

At det så kan undre, at man kun skal have et halvt års intro i forbindelse med almen medicin, det er noget helt andet… Man sparer sgu ikke et halvt år af introen i intern medicin, bare fordi man har været medicinsk forvagt et halvt år i turnus…

  • Mikkel[/quote]

Det er jo også derfor jeg konkludere følgende:

[quote]
Hvor gammel bitter du end synes jeg lyder - synes jeg nu at tillæget skulle skifte navn fra 1. år af speciallægeudd. til bestået introstilling. Jeg synes tillægget er åndsvagt i sin ordlyd aktuelt.[/quote]

Men, så skal introen i almen medicin vel også være et år??? Alternativt kunne man kalde det 1 år i klassificerede stillinger…

  • Mikkel

[quote=“mgybel”:25yzh3dz]Men, så skal introen i almen medicin vel også være et år??? Alternativt kunne man kalde det 1 år i klassificerede stillinger…

  • Mikkel[/quote]

ja, det mest fair ville vel kalde det et 2års-kandidat tillæg - så er det lige for alle… :wink: