Kvalitet af de forskellige studiedesigns

Hvordan er det nu med kvaliteten af de forskellige studiedesigns? Man plejer at sige RCT er bedst, men hvad kommer så - og hvorfor?
Synes jeg har hørt metaanalyse er en af de dårligste, men hvorfor?
mvh. as

Ahh den har du vidst ikke fanget helt rigtigt. Metaanalyse er Klasse 1a evidens og overgår faktisk RCT :wink:

Det kommer jo an på…

Resultater fra randomiserede kontrolleret undersøgelser giver højere evidensniveau end resultater fra fx. case-kontrol undersøgelser, kohorte studier, case-reports mv. Men ofte er det ikke muligt at belyse en given problemstilling med dette studiedesign. Det kan både skyldes økonomiske, etiske eller andre praktiske årsager. Kvaliteten af studier afhænger af hvor godt man har gennemtænkt dem, bl.a. om man har valgt det rigtige design, om de bliver udført videnskabeligt fornuftigt samt om konklusionerne er rimelige i forhold til de forbehold man altid må tage. En case-kontrol undersøgelse kan sagtens være af høj kvalitet, mens en randomiseret kontrolleret undersøgelse kan være af lav kvalitet, og selvfølgelig omvendt…
En metaanalyse er ikke et egentligt studiedesign. I en metaanalyse samler man resultaterne fra flere studier der belyser samme eller beslægtede hypoteser. Resultater fra metaanalyser baseret på resultaterne fra flere større randomiserede kontrollerede undersøgelser giver det højeste evidensniveau.
Hvis man samler resultaterne fra en masse “dårlige” studier og laver en samlet konklusion kommer man ikke tættere på sandheden, jf. GIGO-princippet (garbage in, garbage out).