Kvote 2 ansøgning; de sidste justeringer!

Efter gode råd og opfordringer har jeg ændret og skrevet til lidt over det hele. Hvis der er nogen, der gider og skimte min ansøgning og komme med et par kommentare, ville jeg være meget taknemmelig.

Ansøgning om studieplads i kvote 2 til medicin ved Syddansk Universitet.

Et arbejde hvor man har mulighed for at møde forskellige typer mennesker og en kontinuerlig udvikling og stimulering såvel fagligt som personligt, er hvad jeg forstår ved arbejdet som læge.
Jeg er igennem en længere periode blevet mere og mere afklaret med, at medicinstudiet og jobbet som læge er det jeg har den største motivation og baggrund for. At have muligheden for en livslang uddannelse i en profession jeg føler mig egnet til, er en mulighed jeg ikke vil lade passere.

Efter matematiskstudenter eksamen i 2000 fik jeg ansættelse på en lægeklinik som funktion af alt mulig mand, dette gav mig indsigt i hvorledes hverdagen forløber for almene praktiserende læger. Derudover var jeg i to ombæringer ansat på Holstenshuus skovdistrikt, hvilket modnede og styrkede mine samarbejds- og kommunikationsevner på tværs af ansatte med forskellig socialbaggrund. Dette har været til gavn i gruppearbejde, igennem mit studieforløb ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole(KVL), hvor jeg påbegyndte forstkandidat studiet i september 2002.
Under min studiegang på KVL er det løbende blevet mig mere og mere klart, at det er de naturvidenskabelige fag, der har min største interesse. Fag som genetik, statistik, plantefysiologi, organisk- og uorganisk kemi samt samfundsvidenskab har styrket min overbevisning om, at jeg ønsker at forsætte mit studieforløb i den lægevidenskabelige verden. Selvom hoveddelen af gennemførte studieaktiviteter ikke er sammenligneligt med medicinstudiet, er styrkelsen af mine personlige kvalifikationer såsom, evnen til at tilegne sig viden og fungere i case- baseret gruppearbejde samt forbedrede engelskkundskaber mener jeg er givtige og relevante. Hvilket jeg også fik bekræftet under besøg hos Syddansk Universitets(SDU) Studie- og erhvervsvejledning samt hos de fagligevejledere på Institut for Sundhedsvidenskab. Udover at besøget bekræftede mine forventninger til medicinstudiet, kunne mine studieerfaringer være en fordel i forhold til studiestrukturen på SDU.

Sideløbende med studier på KVL har jeg været studenteransat på sektion for Zoologi. Efter samtale med de projektansvarlige blev jeg udvalgt til ansættelse som medhjælper på et forskningsprojekt, hvor mit virke både har været felt og laboratorium arbejde. Igennem ansættelsen har jeg fået en indsigt og interesse i forskningsarbejde i forhold til samspillet mellem praksis og teori, hvilket jeg også har haft glæde af under praktisk deltagelse i interventionsforsøg på Institut for Human Ernæring.

Udover mine nuværende studieaktiviteter på KVL er jeg studenterpolitisk aktiv, blandt andet med en tillidspost som studenterrepræsentant i Jordbrugsakademikernes Forbund under Kompetenceudvalget. Ligeledes har jeg fundet stor social glæde ved at have været aktiv i repræsentantskabet for Landbohøjskolens kollegium.

For yderligere at afklare mit valg og styrke mine kvalifikationer i forhold til en lægevidenskabelig udannelse, er alt min fritid centreret omkring sundhedsrelaterede aktiviteter.
Dette har jeg gjort gennem frivilligt arbejde under personaleforeningens idrætsforening for KVL’s ansatte og studerende. Jeg tilrettelægger og vejleder i individuelle træningsprogrammer for genoptræning og forebyggelse af idræts- og arbejdsskader. I forbindelse med dette har jeg taget en instruktøruddannelse for at styrke mit anatomiske og fysiologiske kendskab samt formidlingsegenskaber i denne henseende.

Endvidere er jeg ansat som sygeplejer på OK-Hjemmet Thea. Institutionen Thea er et socialpsykiatrisk bofællesskab for mennesker til både ældre og unge. Beboerne på Thea har typisk en dobbelt diagnose, som f.eks. skizofreni eller manio-depressiv psykose kombineret med misbrug. Det at jeg er sygeplejer, er med til at styrke min psykologiske indsigt, ansvarsbevidsthed og pædagogiske forståelse overfor svært stillede mennesker. Det er ligeledes blevet mig klart, at udover personlig pleje og udlevering af medicin, er det min opgave, at være med til at skabe en indholdsrig hverdag med struktur og mening for beboerne.

Jeg mener på mange måder, at jeg langt hen af vejen besidder og har tilegnet mig en stor del af de menneskelige og studietekniske kvalifikationer, der skal til for at blive en god medicinstuderende og dygtig læge. Hvad angår det faglige er jeg bevidst om, at medicinstudiet er krævende og at en stor studiemæssig indsats er nødvendig.
Ligeledes er jeg indstillet og afklaret med at arbejdsforholdene, der er gældende for læger, stiller store krav til at få et familieforhold til at fungere.

Jeg håber at få muligheden for en mundtlig samtale, så jeg yderligere kan redegøre for, hvorfor jeg mener at skulle have muligheden for at blive en del af den lægevidenskabelige verden.

nedenstående er mit umiddelbare CV som selvfølgelig kommer til at stå på en selvstændig side…

Aktiviteter i Perioden 2000 til juli 2005

Afsluttede aktiviteter:

Matematisk studentereksamen juni 2000 Bilag 1.
Ansættelse ved almen lægeklinik 1/6-2000 til 1/9-2001 Bilag 2.
Ansættelse Hostenshuus skovdistrikt 8/8-2000 til 11/12-2000 Bilag 3.
Ansættelse Hostenshuus skovdistrikt 1/10-2001 til 1/6-2002 Bilag 3.
Matematisk suppleringskursus 1/7-2001 til 15/8-2001 Bilag 4.
Optagelse forstkandidatstudiet 1/9-2002
RS- repræsentant VLK 1/10-2002 til 1/9-2003 Bilag 5.
Studenteransat ved forskningsprojekt 1/4-2004 til 15/11-2004 Bilag 6.
Frivilligt arbejde. 1/5-2004 til 1/2-2005 Bilag 7.

Ikke afsluttede aktiviteter:

Ansættelse som ledende instruktør 1/3-2005 Bilag 8.
Ansættelse som sygeplejer 14/9-2005 Bilag 9.
Studenterrepræsentant i Jordbrugs-
Akademikernes Forbund 11/10-2004 bilag 10.

Indgået aftale om aflevering
af Bachelorprojekt. 20/5-2005 bilag 11,12 og 13.

Jeg ville ikke umiddelbart - på CV’et - kalde det “ikke afsluttede aktiviteter”, men derimod “igangværende aktiveteter” eller sådan noget i den retning. Det andet har en negativ klang synes jeg - selvom jeg udemærket godt ved hvad du mener med det.

Og så synes jeg måske du mangler, at skrive hvad DU kan tilbyde SDU og “lægestanden”. Dine kvalifikationer ser jo helt vildt fine ud, men hvorfor er det lige de skal vælge dig??

Anyway, det var bare min mening. Ellers synes jeg sgu’ det ser fint ud. Held og lykke med det og på gensyn på campus og WP :smiley:

Du har et rigtig godt CV der både viser din erfaring indenfor sundhedssektoren og din motivation til studiet, og er desuden velformuleret, jeg kan ikke se hvorfor du i det mindste ikke skulle blive kaldt ind til en samtale på SDU, hvis jeg skulle komme med noget overhovedet skulle det være at ansøgningen virker lidt upersonlig, du skriver ikke meget om dig selv, udover de aktiviteter du selvfølgelig har foretaget for at komme ind, men umiddelbart vil jeg da tro at den der holder, i det mindste til en samtale :slight_smile:

Jens