Kvote 2 ansøgning. Hvad er vigtigt?

Her er mit først udkast til den motiverede ansøgning. Jeg håber der er nogen af jer, der evt. vil komme med forslag og kritik til hvorledes jeg arbejder videre med den og hvor der f.eks. burde uddybes eller modsat. På forhånd tak mvh. Tore.

Første udkast til motiveret ansøgning til medicin 15 marts 2005. (SDU).

Efter at have været forstkandidatstuderende ved den Kongelige Veterinær Og Landbohøjskole(KVL) som stud. silv. siden 2002 er det løbende blevet mig klart, at dette ikke er, hvad jeg vil bruge resten af mit liv på. Mine overvejelser har gjort at jeg nu, er fuldt ud bevidst om, at mit oprigtige ønske om at blive læge, er det rigtige valg for mig.
Efter endt matematiskstudenter eksamen i 2000 søgte jeg optagelse første gang på medicin ved København og Syddansk Universitet, hvilket jeg desværre ikke opnåede. Herefter fik jeg arbejde på en lægeklinik i perioden 1/6-2000 til 1/9-2001. Her foretog jeg forefaldende arbejde med pleje af de fysiske rammer(bilag1). Denne periode gav mig et indblik i hvorledes hverdagen forløber for praktiserende læger.
Da jeg heller ikke opnåede det ønskede til studiestart 2001 afprøvede jeg en anden karrieremæssig mulighed, i perioden 1/10-2001 til 1/6-2002 hvor jeg blev ansat på Holstenshuus skovdistrikt(bilag 2 og 3).
September 2002 påbegyndte jeg mit nuværende studie som forstkandidat, hvilket jeg har fuldt normeret og afslutter med en bachelorgrad den 26/5-2005(bilag 4 og 5). Selvom hoveddelen af mit nuværende studie ikke er relevant i forhold til medicinstudiet, er der dog visse fag, der vil være mig til gavn såsom genetik, statistik, organisk- og uorganisk kemi samt samfundsvidenskab.
Det mest betydningsfulde jeg kan tage med mig, fra mit nuværende studie, er klart personlige kvalifikationer som, evnen til at tilegne sig viden og arbejde i gruppemæssig sammenhæng hvilket er kendetegnet for studiestrukturen på (KVL). Derudover er de fleste fag internationaliseret fra KVL’s side således at undervisning og lærebøger foregår på engelsk, hvilket klart har styrket mine Engelsk kundskaber.
Sideløbende med mine nuværende studier har og er jeg, ansat som studentermedhjælp på sektion for Zoologi i forbindelse med en række større forskningsprojekter. De funktioner jeg har varetaget, har både været feltarbejde og virke i laboratoriet(bilag 6). Dette har givet mig et kendskab og forståelse for forskningsarbejde og vigtigheden af at kunne fungere i et team.

Igennem mit studieforløb har jeg været studenterpolitisk aktiv, blandt andet med en tillidspost som studenterrepræsentant i Jordbrugsakademikernes Forbund under Kompetenceudvalget. Ligeledes har jeg fundet stor glæde ved at være aktiv i repræsentantskabet for Landbohøjskolens kollegium(bilag 7).

For yderligere at afklare mit valg og styrke mine kvalifikationer har jeg udover mine studieaktiviteter, i min fritid centreret denne omkring sundhedsrelaterede aspekter.

Igennem mit frivillige arbejde under personaleforeningen for KVL’s ansatte og studerende, tilrettelægger og vejleder jeg i personlige træningsprogrammer for genoptræning og forebyggelse af idræts- og arbejdsskader(bilag 8) . I forbindelse med dette har jeg taget en instruktøruddannelse(bilag 9).
Samtidig med de øvrige aktiviteter i fritiden er jeg ansat som sygeplejer på OK-Hjemmet THEA. Institutionen er et bofællesskab for personer med forskellige psykiske lidelser såsom skizofreni, depressivitet og misbrug eller tidlige misbrug med dertilhørende følgevirkninger. Mit arbejde i denne del af den sociale sektor, har givet mig et praktisk indblik i psykiatrien og forståelse for behovet af menneskelig omsorg og pleje.

Jeg er på ingen måde i tvivl om, hvis jeg får muligheden for at læse medicin og blive læge, vil jeg få mit fulde udbytte af mine personlige kvalifikationer og interesse i forhold til mennesker og naturvidenskab. Mine evner til at arbejde i team samt motivation for at studere er blandt de vigtigste og afgørende egenskaber jeg besidder.

Jeg synes din ansøgning var riktig god, men jeg savner litt mer om hvorfor du ønsker å bli læge?

Lige akkurat. Især hvis du søger SDU. Der lægger de meget vægt på Hvorfor.
Ellers har du jo temmeligt fine kvalifikationer, så vidt jeg kan se. Men jeg ville altså også tilføje et afsnit om hvorfor du mener det er medicin du bør læse.

@tore
Denne artiklen vil du nok finde interessant http://www.studmed.dk/cms_view_article.php?aid=29

Synes for at være helt ærligt… - hvis det er ok - at din levnedsbeskrivelse er lidt rodet.
Du skriver meget fint om alle de meget gode ting du har erfaret osv, men synes ikke rigtig der er nogen rød tråd.

mangler som de andre også skriver, en grund til hvorfor det lige præcis er medicin du vil ind på og hvad der gør nettop DIG og ikke de 1300 andre ansøgere kvalificeret. Hvorfor du er den de søger…

Men vi har jo alle en forskellig holdning til levnedsbeskrivelser… og sådan er det jo…

Håber det hjalp…

Mange tak for den hurtige respons. Som sagt var dette det første “hurtige” udkast. Hvor det var en vurdering udfra jeres faglighed om jeg var på rette spor, eller om det er helt håbløst.
Jeg har læst artiklen igennem og jeg takker for hintet, den er med til at sætte tankerne igang. Mange tak for hjælpen og håber det er i orden hvis jeg vender tilbage med en revideret udgave så snart den er klar.

det var så lidt… hvis du gider må du meget gerne læse min og give din mening. det ville hjælpe mig meget! :slight_smile:

det var så lidt… hvis du gider må du meget gerne læse min og give din mening. det ville hjælpe mig meget! :slight_smile: