Kvote 2 ansøgning

Hej alle sammen -

Her kommer endnu en kvote 2 ansøgning, jeg håber I har lyst til at skrive hvad I synes om den.

Med venlig hilsen,
Mike


Motiveret ansøgning til medicin, Syddansk Universitet Odense

Motivation
Det er mit ønske at studere medicin på Syddansk Universitet med henblik på at blive kirurgisk læge. Gennem forskellige arbejde og praktikophold i løbet af det sidste år er jeg yderligere blevet bekræftet i, at jeg er parat til medicinstudiet og et liv som læge.

I februar tilbragte jeg to uger på Aabenraa sygehus’s organkirurgiske afdeling. Jeg observerede visitationer og objektiv undersøgelser af patienterne, observerede fire operationer samt to traumekald, lagde venflon og drop og tilbragte desuden en dag i skadestuen. Herigennem fik jeg et gavnligt indblik i hverdagen som læge - et arbejde hvor man sjældent har fri, hvor kontinuerlig dygtiggørelse er et krav og hvor komplicerede beslutninger skal træffes hver dag. Opholdet bekræftede mig i at lægestudiet er det rette for mig.

Uddannelse
Jeg er uddannet student fra Sønderborg statsskole, med bl.a. fysik og matematik på højt niveau. Derudover har jeg læst kemi på b-niveau i min fritid, taget en voksenpædagogiske grunduddannelse på Esbjerg Højskole og kurser i transaktionsanalyse.

De naturvidenskabelige fag vil komme mig til gode under uddannelsens første år, ligesom de kommunikations evner jeg har tilegnet mig, vil være til gavn i studiegrupper og i 6. semesters kliniske ophold samt videre i erhvervet.

Erhvervserfaring
Jeg har været ansat som lærer, afdelingsmedarbejder i Danmark Socialdemokratiske Ungdom (DSU), administrations og it-ansvarlig og besluttede sidste år at starte mit eget firma. Mine forskellige erhverv har givet mig kontakt med en bred vifte af forskellige mennesker og har desuden kun været mulige ved at arbejde interesseret og flittigt med de arbejdsopgaver, jeg har påtaget mig. Det vil jeg også gøre på medicinstudiet.

Studierelevante aktiviteter
Siden gymnasiet har jeg været interesseret i samfundsforhold, hvilket har resulteret i mange ledelsesposter i DSU. Gennem fem år som leder i et konkurrencepræget og stressende miljø har jeg erfaret at det er vigtigt man har viljestyrke og er sit ansvar bevidst. I dag er jeg medlem af DSU’s Social og Sundheds udvalg.

Sommeren 2005 tilbragte jeg på South Dakota State University i USA, hvor jeg havde en unik mulighed for at arbejde som laboratorieassistent i The Department of Animal and Range Sciences. Jeg assisterede under tre operationer af grise og opererede selv tolv grise, som skulle have indsat kanyler i duedenom samt ilium, således at deres fæces kunne indsamles til brug for forskning vedrørende foders fordøjelighed. Dette arbejde gav mig et grundigt indblik i videnskabelig metode, ligesom jeg lærte meget om anatomi og operationsteknik.

I september 2005 tog jeg til Indien for at arbejde som volontør på et mentalhospital i Bangalore. Her arbejdede jeg (ulønnet) 675 timer i løbet af blot tre måneder. Beboerne var hovedsagelig skizofrene, maniodepressive eller autistiske. På hospitalet fik jeg daglig træning af psykologer og læger. Jeg assisterede patienterne med personlig hygiejne, og jeg uddelte medicin, lærte at håndtere voldsomme personer, deltog aktivt i dagligdagens aktiviteter og blev tilknyttet én patient som tutor. Arbejdet drejede sig i høj grad om at skabe kontakt til patienterne.

Det var en god udfordring at arbejde med lang vagter samtidig med at jeg skulle sætte mig ind i en helt ny kultur, levestil og patienternes tvangsforestillinger på en gang. Udover den faglige viden, har opholdet derfor også modnet og rustet mig til at gå i gang med et krævende studium.

For at forberede mig på anatomidelen af medicinstudiet, tilbragte jeg i marts to uger på South Dakota State University for at deltage i anatomi-forelæsninger for studerende som forbereder sig til at læse medicin. I forbindelse med undervisningen fik jeg til opgave at dissekere dele af nervesystemet og hele øjet på et kadaver.

Videre studie
Gennem deltagelse i forskellige åbent hus arrangementer, samtaler med vejledere, rundvisning på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og diskussioner med medicinstuderende, har jeg fået store forventninger til Syddansk Universitet. Jeg har et positivt indtryk af både rammerne og især den nye studieordning med moduler og case-orienteret undervisning.

Jeg forventer naturligvis, at medicinstudiet ikke bare indebærer store faglige udfordringer, men også stiller krav til at deltage aktivt i samarbejde med andre studerende gennem grupperelaterede aktiviteter og studiemiljøet på universitet generelt.

Mine erfaringer vil være et godt fundament at bygge videre på, og har desuden bestyrket mig i mit valg. Jeg har derfor både motivationen og lysten til det krævende lægeerhverv, og jeg er indstillet på at det er et fag, der kræver dedikation, og konstant lyst til forsat at udvikle sig. Studiet vil få højeste prioritet i mit liv.

Jeg glæder mig til at høre fra Jer.

det ser umiddelbart ud som en god ansøgning der lugter langt væk af motivation, men der er vist et par stavefejl og nogle sprogbøffer

Det er en rigtig god ansøgning, jeg er i hvert fald imponeret over de studierelevante aktiviteter. Samtidigt er det også fedt at du har sat dit ind i studiemetoderne på SDU, det giver vidst gode point

Jeg ville som tidligere nævnt ikke skrive kirurgisk læge. Nøjes med at skrive læge, det andet ser snæversynet ud. Til samtalen kan du altid uddybe at du synes kirurgi er spændende, men ikke her.

Ellers skal den da bare afsted, det er klart en af de bedste jeg har læst.

Sønderjylland spiller :doc:

held og lykke
mvh steen

Hvad I ikke når inden i søger ind godt det ikke var mig i sin tid - jeg var aldrig kommet ind :smiley:

Men hvor om al ting er; uden at love for meget så gir den da som min. en samtale vil jeg tro…

Kære Mike

Begynd evt. ansøgningen med lige at præsentere dig ved navn samt at nævne, hvad ansøgningen drejer sig om. Jeg har lavet nogle få sproglige og tegnsætningsmæssige tilretninger i din yderst velformulerede ansøgning.

Motiveret ansøgning til medicin, Syddansk Universitet Odense

Motivation
Det er mit ønske at studere medicin på Syddansk Universitet med henblik på at blive kirurgisk læge. Gennem forskellige jobs og praktikophold i løbet af det seneste år er jeg yderligere blevet bekræftet i, at jeg er parat til medicinstudiet og et liv som læge.

I februar tilbragte jeg to uger på Aabenraa sygehus’s organkirurgiske afdeling. Jeg observerede visitationer og objektiv undersøgelser af patienterne, observerede fire operationer samt to traumekald, lagde venflon og tilbragte desuden en dag i skadestuen. Herigennem fik jeg et gavnligt indblik i hverdagen som læge - et arbejde hvor man sjældent har fri, hvor kontinuerlig dygtiggørelse er et krav, og hvor komplicerede beslutninger skal træffes hver dag. Opholdet bekræftede mig i, at lægestudiet er det rette for mig.

Uddannelse
Jeg er uddannet student fra Sønderborg statsskole med bl.a. fysik og matematik på højt niveau. Derudover har jeg læst kemi på b-niveau i min fritid, taget en voksenpædagogiske grunduddannelse på Esbjerg Højskole og kurser i transaktionsanalyse.

De naturvidenskabelige fag vil komme mig til gode under uddannelsens første år, ligesom mine tilegnede kommunikative evner vil være til gavn i studiegrupper og i 6. semesters kliniske ophold samt videre i erhvervet.

Erhvervserfaring
Jeg har været ansat som lærer, afdelingsmedarbejder i Danmark Socialdemokratiske Ungdom (DSU), administrations og it-ansvarlig og besluttede sidste år at starte mit eget firma. Mine forskellige erhverv har givet mig kontakt med en bred vifte af forskellige mennesker og har desuden kun været mulige ved at arbejde interesseret og flittigt med de arbejdsopgaver, jeg har påtaget mig. Det vil jeg også gøre på medicinstudiet.

Studierelevante aktiviteter
Siden gymnasiet har jeg været interesseret i samfundsforhold, hvilket har resulteret i mange ledelsesposter i DSU. Gennem fem år som leder i et konkurrencepræget og stressende miljø har jeg erfaret, at det er vigtigt at have viljestyrke og være sit ansvar bevidst. I dag er jeg medlem af DSU’s Social og Sundheds udvalg.

Sommeren 2005 tilbragte jeg på South Dakota State University i USA, hvor jeg havde en unik mulighed for at arbejde som laboratorieassistent i The Department of Animal and Range Sciences. Jeg assisterede under tre operationer på grise og opererede selv tolv grise, som skulle have indsat kanyler i duedenom samt ileum, således at deres fæces kunne indsamles til brug for forskning vedrørende foders fordøjelighed. Dette arbejde gav mig et grundigt indblik i videnskabelig metode, ligesom jeg lærte meget om anatomi og operationsteknik.

I september 2005 tog jeg til Indien for at arbejde som volontør på et mentalhospital i Bangalore. Her arbejdede jeg (ulønnet) 675 timer i løbet af blot tre måneder. Beboerne var hovedsagelig skizofrene, maniodepressive og autistiske. På hospitalet fik jeg daglig træning af psykologer og læger. Jeg assisterede patienterne med personlig hygiejne, og jeg uddelte medicin, lærte at håndtere voldsomme personer, deltog aktivt i dagligdagens aktiviteter og blev tilknyttet én patient som tutor. Arbejdet drejede sig i høj grad om at skabe kontakt til patienterne.

Det var en god udfordring at arbejde med lange vagter samtidig med, at jeg skulle sætte mig ind i en helt ny kultur, levestil og patienternes tvangsforestillinger på en gang. Udover den faglige viden har opholdet derfor også modnet og rustet mig til at gå i gang med et krævende studium.

For at forberede mig på anatomidelen af medicinstudiet tilbragte jeg i marts to uger på South Dakota State University for at deltage i anatomi-forelæsninger for studerende, som forbereder sig til at læse medicin. I forbindelse med undervisningen fik jeg til opgave at dissekere dele af nervesystemet og hele øjet på et kadaver.

Videre studie
Gennem deltagelse i forskellige åbent hus arrangementer, samtaler med vejledere, rundvisning på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og diskussioner med medicinstuderende, har jeg fået store forventninger til Syddansk Universitet. Jeg har et positivt indtryk af både rammerne og især den nye studieordning med moduler og case-orienteret undervisning.

Jeg forventer naturligvis, at medicinstudiet ikke bare indebærer store faglige udfordringer, men at det også stiller krav til at deltage aktivt i samarbejde med andre studerende gennem grupperelaterede aktiviteter og studiemiljøet på universitet generelt.

Mine erfaringer vil være et godt fundament at bygge videre på og har desuden bestyrket mig i mit valg. Jeg har derfor både motivationen og lysten til det krævende lægeerhverv, og jeg er indstillet på, at det er et fag, der kræver dedikation og konstant lyst til fortsat at udvikle sig. Studiet vil få højeste prioritet i mit liv.

Jeg glæder mig til at høre fra Jer.

Hej alle sammen -

Tusind tak for kritikken og de pæne ord.

Vedr. om man skal skrive ens ønsker til specialisering på eller ej, så er jeg faktisk utrolig enig med Steen. Det er umodent at tro at man kan vide hvad man vil læse om 6½ år - den eneste grund til at jeg skriver det er faktisk at vejlederne (ihvertfald på SDU) siger at det trækker fra, hvis man ikke gør det. Det gælder alle kvote 2 ansøgninger, og derfor også til medicin.

Tak til Dr. Evil for at rette tegnsætning mv. :wink:

Mike

Lyder sgu underligt!!