Kvote 2 AU: Læs med og få en nogelunde idé om dine chancer for optag

Halløj igen spændte ansøgere :sunglasses:
Tak for jeres fagsnit. Idet jeg selv er ret utålmodig med at vente til d. 28 juli, har jeg prøvet at tænke over, hvordan AU betragter ens fagsnit og testresultat i en fair 50/50 vægtning.
***Husk på, at man slet ik kan bruge dette som en forsikring om man kommer ind / ikke, da

  1. mængden af fagsnit er stærkt begrænsede, hvorfor jeg har været nødsaget til at inkorporere lidt flere normale hele snit, samt
  2. at vi kun kender til den laveste pointscore på 17.1, der udløste en plads sidste år. Det kan være, dette ændrer sig i år, men tror ik den ændrer sig meget, da både fagsnit og testscorer er rimelige stabile.
  3. unitest kurven er lånt fra et andet indlæg fra en her på siden, men jeg har tjekket og den passer rimelig godt på statistik fra SDU vedr. folks resultater.
  4. min model bliver mere upræcis, hvis man har et fagsnit på 8.5 eller derunder.

Nå, sådan tror jeg du finder frem til din pointscore-sum (et estimat med usikkerhed, se ovenstående):

Find din unitest score og aflæs percentilen. Har du fx fået 40 point, er din percentil ca. 30% altså 0.30:
image

Find din unitest percentil i min model og aflæs den tilsvarende 7-trinsskala karakter. For 0.30 svarer det til ca. karakter 5.3:

Pga. begrænset data så skal der trækkes 1.3 point fra karakteren, for at komme frem til det bedste bud:
5.3 - 1.3 = 4

Find endelig summen af dit fagsnit og karakteren tilsvarende din unitest score. For 40 point og lad os sige fagsnit 9 bliver summen:
9 + 4 = 13. Dette var ikke nok sidste år, da man mindst skulle have en sum af point på 17.1, hvilket er noget jeg har hørt fra ansøgere, der fik afslag sidste år.

***Husk endelig igen, at dette er overslagsregning og slet ikke nødvændigvis dit endelig resultat, da jeg udover usikkerhederne også har en formodning om, at folk herinde har et lidt højere fagsnit end den tilfældige gymnasieelev, der ansøger osv. Dog vil jeg mene, at man kan komme frem til at kvalificeret rationelt gæt her.
Jeg håber dette dog stadig kan bruges og hjælper jer ansøgere (inklusiv mig selv), der gerne hurtigt vil få en rough ide om ens chancer, så man kan komme videre og måske fokusere på ens andre prioriteter ift. f.eks studieby og bolig mm <3 PS Mine egne chancer ser ikke så lovende ud haha :eyes: :face_with_peeking_eye: øv, øv.
God dag :sun_with_face: ,

Vh. Dan

2 Synes om

Hei,

Er da 8.9 fagsnit og 59 poeng = 8.9+(11-1.3)= 18.5 og dermed høyst sannsynlig høyt nok?

1 Synes om

Hej T_med,
Jo, dine chancer er dermed meget gode, men husk, at det selvfølgelig stadigvæk ikke er sikkert.
Vh. Dan

1 Synes om

Er fagsnit bare ens samlede afsluttende gennemsnit?

Hey,
nej, fagsnit og hele snit er ikke det samme.

Men @T_med, jeg ønsker dog lige at tilføje, at jeg ikke har sat mig ind i, hvorfor og hvilken betydning det har, at grænsescoren på SDU for nordmænd altid ligger ret højere end for de resterende ansøgere. Det kan være andre herinde forhåbentlig ved mere end mig vedr. dette. Men hvis vi antager, at din score stadig svarer til ca. 10 på 7-trinsskalaen, ser dine fremtidsudsigter fortsat naturligvis gode ud for optag.
VH. Dan

1 Synes om

Grænsescoren for nordmænd er højere, da meget få pladser er afsat til at nordmænd kan komme ind. Færre pladser = mere konkurrence, og derved højere grænsescore.

1 Synes om

Tak for svaret. Jeg tænkte det samme.
Men hvis det er tilfældet, undrer jeg mig over, om der også er afsat x pladser hos AU til nordmænd. Dette ville jo så betyde, at vedkommende skal have en højere pointsum end andre for optag. Det var nærmere det, jeg kom til at tænke over, men jeg har absolut ingen anelse. Der står dog ingen steder, om dette har inflydelse hos AU :thinking:

Hvad er forskellen? Er fagsnit snittet af de fag, der gælder som adgangskrav til medicin? Altså det samlede snit af både årskarakterer og eksamenskarakterer i fagene?

1 Synes om

Jep, det er rigtigt. Du kan læse mere på Alt du skal vide om at søge optagelse i kvote 1 og 2,
god lørdag :slight_smile: ,
Vh. Dan

1 Synes om

Vet du hvor mye større forskjellen er?

Det eneste jeg kan finde frem til er, at der hvert år optages præcis 21 nordmænd på AU Medicin, men hvad det kommer til at betyde ift. din pointsum, kan jeg ikke udtale mig om. Logisk kan man jo sagtens forestille sig, at eftersom AU optager ca. 100 danske ansøgere gennem kvote 2, hvor den sidste optagne havde 17.1 point, ville man klart skulle have en markant højere pointsum, hvis man bliver én af de 21 optagne nordmænd
Hvis jeg var dig, ville jeg kontakte AU og få et afklaret korrekt svar om, hvordan optaget fungerer for jer. Du kan f.eks. spørge, hvordan det konkret så ud ved sidste års optag.
Vh. Dan

1 Synes om

Hvor meget tror I at pointscoren kan ændre sig med fra 17,1? Ifølge graferne her ligger jeg ca. på 18, kan den nå at stige så meget?

1 Synes om

Hey, tak for at læse med.
Som du måske har læst er der som altid begrænsninger med forudsigelser, især når man ikke har meget data at regne på sammenlignet med de flere tusinde ansøgere til Medicin. Husk derfor på, at dine chancer er gode, men du må endelig ikke bruge mine grafer som en forsikring, da det langt fra afspejler virkeligheden, men blot er fornuftige og ret sandsynlige gætterier vi kan komme frem til. Tror dog ik den stiger/falder meget.
Men med 18 point, må jeg sige du står ret sikkert. Hvad blev din score og dit fagsnit ?
Vh. Dan

1 Synes om

Hey, godt at høre. Jeg har et fagsnit på 10,8 og fik 51,67 til uni-testen