Kvote 2 AU unitest

Hej StudMed

Jeg har holdt øje med AU’s hjemmeside ift. hvordan unitesten skal afholdes, men umiddelbart kan jeg ikke om det er afgjort endnu. Derudover ved jeg ikke hvornår der kommer “invitationer” ud. Er der nogen som allerede har modtaget invitation til unitesten på AU?

Svar gerne hvis I ved mere :slight_smile:

1 Synes om

Tak, det omfatter dog ikke medicin, men mon ikke der så kommer svar for os efter påske også :slight_smile:

1 Synes om