Laegeboliger i fremtiden

Mange mindre sygehuse nedlaegges for tiden og samles i stoerre enheder i de stoerre byer. Hvad sker der med laegeboligerne i de byer, der ikke laengere har sygehus? Har regionen pligt til at oprette tilsvarende antal laegeboliger i de byer funktionerne flytter til?? Alternativt skal laegerne bo i en anden by end hvor deres arbejdsplads er. Eller har regionerne ret til simpelthen at nedlaegge boligerne og vi dermed faar faerre laegeboliger i fremtiden?

Det er noget vi er opmærksomme på i Region Syddanmark derfor har vi i det YngreLæge rådet i regionen også nedsat en Bolig-gruppe der netop skal kigge på: Hvem bor i boligerne? Er de udlejet til andre faggrupper? Betaler folk for meget? Hvad er den fremtidige dimensionering ?

Jeg ved ikke om de andre regioner arbejder med noget lign?

Har lige fået lægebolig på OUH, for pokker hvor er det billigt :smiley: Hvis den mulighed bliver forringet så er der vel indirekte tale om en seriøse lønnedgang…

Regionerne har kun ret til at nedlaegge boligerne, hvis de ikke beboes i en periode. Men hvis boligerne ender med at ligge i en anden by end arbejdspladsen er de ikke laengere saa attraktive for de yngre laeger og ender med at staa tomme og kan dermed nedlaegges. Sygehusene har jo ikke umiddelbart nogen interesse i at oprette nye boliger ved de nye sygehuse, da huslejen er saa lav, at det er en underskudsforretning. Kan vi tvinge dem til det, naar vi mister dem i de gamle byer?