Lægemiddelkataloget

Der er en helt klar fordel ved denne… nemlig at alle medicinstuderende der er medlem af FADL ved overgangen til den klinisk del af vores studie får denne moppe-dreng på 1300 papirs tynde sider ved at henvende sig hos FADL.
Læs mere her: http://forening.fadl.dk/index.php?context=480

Til alle andre kan en konstant opdaterede udgave tilgåes via http://www.lk-online.dk

[quote]Formål

Formålet med Lægemiddelkataloget er at give en vejledning i anvendelsen af lægemidler til human brug.

Målgruppe

Lægemiddelkataloget er primært udarbejdet til læger, tandlæger, dyrlæger og farmaceuter.

Indhold
Lægemiddelkataloget omfatter alle markedsførte humane farmaceutiske specialiteter. Herudover er der i den generelle del vedr. terapeutiske grupper nævnt enkelte klinisk vigtige præparater/stoffer.
Naturlægemidler og de fleste vitamin- og mineralpræparater er ikke omtalt.

Terapeutiske grupper

Inddelingen af lægemiddelgrupperne er foretaget efter ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System).
Inddelingen er den samme som i Lægeforeningens Medicinfortegnelse. Kun på enkelte, mindre væsentlige punkter adskiller Lægeforeningens Medicinfortegnelse og Lægemiddelkataloget sig fra hinanden i inddelingen.

Præparatbeskrivelserne

Beskrivelserne af de almindeligt anvendte præparater har man søgt at gøre tilstrækkeligt fyldestgørende til, at læger kan anvende dem forsvarligt på grundlag heraf.
Anvendelsen af præparater, der sædvanligvis kun bruges af specialister eller i specialafdelinger, er mere summarisk beskrevet. Dette skyldes især, at mange sygehusafdelinger benytter fremgangsmåder, der er baseret på erhvervet erfaring, og som varierer fra afdeling til afdeling. Oplysninger om disse præparater er medtaget for at give ikke-specialister en baggrund for at forstå specielle behandlingsmetoder eller en mulighed for at vurdere, hvilke specialbehandlinger der i givet fald måtte være til rådighed ved behandlingen af en bestemt patient.

Lægemiddelkataloget er udarbejdet af en uafhængig redaktion:

Court Pedersen, professor, overlæge, dr.med. (ansvarshavende)
Lars Bjerrum, speciallæge, dr.med.
Henrik Friis, overlæge
Jakob Hendel, overlæge
Farmaceutisk konsulent: Susanne Bendixen

Redaktionssekretær: Aase Bak[/quote]

Det er faktisk en ok bog at læse farmakologi efter. Der står faktisk næsten det samme som i Fadl´s store (grumme) farmabog.
Og så er den GRATIS.
Men den er ikke læsevenlig.

den er kun gratis for FADL medlemmer. Den koster vist ca. 500 kr for andre… men bortset fra det så er jeg enig. Det står faktisk ret godt i den bog :slight_smile:

Faktisk er den ualmindelig svær at få fat i som en outsider for FADL-klubben 8(

Jeg mener sagtens, at man kan læse farmakologi efter Lægemiddelkataloget. Det dækker ikke den almene farmakologi, men alle stofgrupperne til organkurser og medicin/kirurgi går fint.

  • Mikkel