Lægerollen sundhedsfremmer

Hej,

I forbindelse med vurdering af ansøgere til speciallægeuddannelserne bliver man jo nu bedømt udfra de syv lægeroller. Er man interesseret i at komme ind på en af de mere populære specialer bliver det pga. 4-års-reglen formentlig svært at nå at tilegne sig kompetancer svarende til alle disse lægeroller postgraduat og det er derfor for mange oplagt allerede i studietiden at tænke lidt i disse baner. Det kan f.eks. være ved at tage relavante vikariater eller lave prægraduat forskning.
Med hensyn til rollen som sundhedsfremmer er jeg dog ikke helt sikker på, hvad denne dækker over. Er der nogle der har gode idéer til hvordan man som studerende kan lave sundhedsfremmende arbejde, som rent faktisk også tæller med når speciallægeuddannelsespladserne skal uddeles?? Jeg tænker at det formentlig også afhænger af hvilket speciale man gerne vil ind på eller hvordan?

Men det kunne da være mange ting - som jeg læser rollen.

Arbejde med overvægtige børn, narkomaner, alkoholiker.

Noget i den stil tænker jeg.