Lægestuderende sælger praktikpladser

14.maj 2006

http://www.berlingske.dk/grid/indland/a … aid=738814

http://www.berlingske.dk/grid/kultur/artikel:aid=738600

:roll:

Hehe - siden her er nævnt :smiley:

Artikler som ovenstående er oppe hvert 1 år - og debatten ligeså på siden. Politikerne må bare komme på banen, men selv orker jeg snart ikke den debat mere.

Men ordet er frit.

Men det er bortset fra det en af de mest gennemførte artikler jeg har læst på området.

Tak for god journalistik!

Hej

Mine holdninger om at problemet grundliggende ligger hos Sundhedsstyrelsen, som ikke vil arranger central bytteordning, kommer ikke rigtig igennem, men ellers en fin artikel.

Som frold siger bliver det vel som sædvanlig ved debatten.

/alexander

Nemlig det vil løse 2 centraler problemer:

  1. Høj tarif for at bytte.
    Men vigtigere set med mine øjne:
  2. Muligheden for at nordmænd og svenskerer (kan ikke huske om det er begge eller kun den ene der kan) kan trække nummer i 2 lande og vælge at sælge det i DK hvis det er godt. Og så ellers tage turnus i Sverige. Vi har talt om problemet før her på siden, hvor stort det reelt er kan jeg ikke sige, men muligheden er der vist idag.

Vi har dog skal de lige siges nu også haft en anden tråd hvor en der meget gerne ville købe simpelthen ikke kunne finde en der ville sælge.
http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=12890&highlight= (mener det er den)

Sundhadsstyrelsen burde bare tage sig sammen og gøre noget ved problemet. I sommers var der kritik fra Transparency International - en antikorruptions organisation og dengang var svaret:

[quote]Sundhedsstyrelsen har på grund af ferie ikke ønsket at
kommentere kritikken af turnussystemet.[/quote]
http://www.lorry.dk/moduler/nyheder/news.asp?id=22257&

Almindelige danskere og politikere har nemt ved at være forarget over systemet og kalde det usmageligt, men bliver der gjort noget ved det?

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/05/14/075832.htm

Er det ikke samme rille hvert år…

Hedder det egentligt “praktikplads” ?

Det lyder lidt… hmmm " ja goddag jeg er i praktikophold og nu skal jeg snitte i dig…"

  • 1 måned tilbage - ahh

Studsede også lidt over brugen af ordet “praktikplads” i dr.dk’s nyhed.
Men at de har et billede af Rigshospitalet og billedteksten “En praktikplads på Rigshospitalet kan være op til 250.000 kroner værd.” tyder på dårlig journalistik - så vidt jeg ved kan man ikke komme i turnus på RH.

Berlingske har jeg ikke adgang til, desværre…

Holder selv Berlingeren, og var ikke imponeret over det journalistiske niveau.
Først og fremmest er historien en gammel traver, og at den ender på forsiden af søndagsudgaven, er vel egentlig udtryk for, at der ikke er sket ret meget andet ude i den store verden.

Praktikplads kan man vel næppe kalde turnus, det er en regelret postgraduat ansættelse, men man kan jo ikke forlange, at dagspressen skal kende alt til forholdene :roll:

Derudover er artiklen præget af 2. og 3. håndsberetninger, stud. med.'er som kender nogen, som kender nogen - igen ikke ret meget nyt under solen og “dokumentationen” for problemets størrelse er så som så.

Handel med turnuspladser er IMHO ikke amoralsk/uetisk, men udtryk for en markedsmekanisme, som er opstået pga. et planøkonomisk system. Desuden mangler jeg dokumentation for problemets størrelse - hvor mange turnuspladser bliver egentlig handlet pr. sæson, med eller uden kompensation? Een ting er, at 10 mennesker prøver at sælge turnuspladser til 200.000 kr pr. stk, og at 20 mennesker tilbyder kompensation, men hvor mange handler bliver egentlig gennemført?
Her kunne lidt dybdeborende journalistik måske være på sin plads.

Mht. etikken omkring salg af turnuspladser,er der argumenter for og mod, selv er jeg modstander, men kan godt se nogle af argumenterne for.
Et er dog sikkert, det er skattesnyd, da jeg så vidt er orienteret ikke er bekendt med at disse beløb opgives til told- og skat…

VH

Andreas Lundh

Der er åbenbart ikke enighed om, at det er skattesnyd. I hvert fald vil SKAT i følge artiklen undersøge, hvorvidt det er skatteundragelse eller fuldt ud lovligt ikke at opgive sine indkomster fra disse lyssky handler.

OK…Simon, havde ikke lige læst dette…i de sidste snart 10 års tid hvor jeg har fulgt debatten har der ikke været tvivl om dette…men den nuværende regering har jo også en lidt mere lemfældig holdning til skattelovgivningen…så når nu Hjem-Is kan slippe kan de “stakkels” læger det vel også…

VH

Andreas Lundh

[quote=“Skovsen”:3h1f30f7]

Berlingske har jeg ikke adgang til, desværre…[/quote]

Gennem universitetsbiblioteket skulle du kunne søge på berlingeren ved hjælp af Infomedia. Det kan vi i hvert fald på SDU, hvor vi hjemme fra sofaen kan logge på Infomedia via bibliotekets hjemmeside…

Man kan oprette sig gratis som bruger på berlingskes hjemmeside.

Det er da et evigt spændende emne. Jeg kan kun opfordre til debat derom, da det er yderst underholdende at se de tre politiske fløje krydse klinger. Formålsløst, men morsomt.

Ang. hvorvidt en eventuel gevinst ved et turnusbytte er skattepligtigt, afhaenger af hvorvidt et turnusnummer kan betragtes som et formuegode,f.eks. paa lige linie med et maleri. Dette var SKAT i tvivl om, og de ville ikke goere noget (saadan tolkede jeg det) foer nogen lagde sag an, og man havde faaet en principiel afgoerelse ved domstolene!

Gevinsten ved et turnusbytte skal der altsaa pt ikke skattepligtig, men kan blive det i fremtiden.

Jeg mener desuden, at man maa goere op med sig selv hvorvidt man synes at handlen med turnusnumre er etisk forsvarlig. Synes man ikke, saa lader man bare vaere. Men det er vel indiskutabelt at koebet af et turnusnummer for nogle familier repraesenterer den eneste mulighed for at faa hverdagen til at fungere i halvandet aar.

Det kunne desuden vaere cool om Sundhedsstyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe af embedsmaend, laeger og stud.med.'er til at finde et bedre alternativ til den nuvaerende ordning. Der er brug for at vi som studerende bliver moedt med imoedekommenhed. Jeg mener ikke at lodtraekningssystemet skal afskaffes, for jeg ved ikke hvad det skal erstattes med, men nogle af detaljerne, isaer omrking bytning af numre, kunne goeres mere fair. Desuden mener jeg ikke der ville vaere noget forkert i at give turnuskandidater med boern flere muligheder (ikke “frit valg” - men en stoerre imoedekommenhed mhp at finde noget i en realistisk pendlerafstand).

Evt kunne bytningen ske anonymt og varetages af stud.med.'er, istedet for af embedmaend. Flyt magten ud til OS :stuck_out_tongue:

Berlingske er i tirsdagsudgaven så godmodige at oplyse om problemets grundlag. Dette gøres i artiklen “Lægestuderende: Flid betaler sig ikke”, hvori det bl.a. lyder, at:

og

[quote]Sundhedsstyrelsen mener heller ikke, at studerende med gode karakterer skal belønnes med den turnusplads, de ønsker.
»Hvis vi bruger karaktergennemsnit i stedet for lodtrækning, når vi tildeler turnuspladser, vil de dygtigste lægestuderende sandsynligvis vælge de store byer. De, der har bestået med et lavt snit, ender så ude i yderområderne. Så bliver det hurtigt noget med »de dumme læger ude i provinsen«. Det er hverken hensigtsmæssigt for patienterne eller de studerende, siger Eva Hammershøj« [/quote]

Argumentet om de “dumme læger”/dårligere læger holder ikke, for hvis man har bestået embedseksamen i medicin, må man være vurderet egnet til at udfylde en lægerolle.

Vægtning af karaktererne vil - om muligt - reducere prestigen ved at slå folder i Thisted en knag, synes Hammershøj begavet at ræsonnere. Og sympatisk er det da - hvis der var tale om at polstre snotforvirrede folkeskolebørn mod ethvert tænkeligt nederlag.

Man skal endelig ikke tro, man er noget - og hvis man gør (og måske endda er), så er det godt det samme. Godt, at Danmark ikke er det eneste land i verden med lægemangel.

Ja, det er tydeligt at sundhedsstyrrelse klamre sig til turnusordning - ikke for vores skyld men deres skyld. De vil sikre billig “slave” (læs: den uheldige med nr 345 som lodtræningsnummer) arbejdskræft i Thisted og på Bornholm etc.

Så kan man jo overveje om man som studerende synes det er rimligt? Jeg synes vi betaler en høj pris!

Indtil nogen overbeviser mig om det modsatte er jeg stærk tilhænger af at gøre turnuspladsen afhængig af karaktererne. Jeg synes i forvejen det er en ganske grotesk situation af karaktererne på studiet i praksis ikke betyder noget. Folk kan med fuld alvor, og desværre med rette, hævde at alt over 6 er spild af tid. Det giver ikke mening for mig.

Desuden mener jeg at turnus ikke bør bestå :?

mvh. Lasse

I Frankrig er gennemsnittet fra studierne afgørende for hvor man kan få turnus. En anden ting er at de franske turnuslæger er betalt en misere for at arbejde, og desuden ofte arbejder +70t om ugen.

Jeg er imod at karakterene skal være afgørende for turnusvalget, netop pga mine erfaringer fra Frankrig.

Kort fortalt forløber et fransk lægestudie således:

Der er frit optag på studiet. I f.eks. Marseille optages 2000 studerende hvert semester, og det første år afsluttes med en stop-prøve. Kun dem med de 180 højeste karakterer får lov til at gå videre på 2. år.
Når studierne er afsluttet og man står med sin embedseksamen, får dem med højeste karaktergennemsnit lov til at vælge turnussted først.

Disse forhold resulterer i flere forhold:

  1. En decideret OND stemning på studiet :evil: . Dette indbefatter: Forstyrrelser af undervisning af de studerende, der søger at bestå førsteårsprøven anden gang. Distributionen af eksamenssæt med bevidst forkerte svar eller fomuleringer. Udpræget konkurrencestemning, hvor enhver anden student er en potentiel konkurrent, både for de 180 pladser på 2. år og i det lange løb for turnuspladser og speciallægeuddannelsen.

  2. Hospitalerne i Provence får de dygtige (eller mest kyniske/psykopatiske studenter - kort: dem med det højeste snit), mens det nordlige Frankrig får rovet.

  3. Desuden får dem med det højeste snit på embedseksamen, får lov til at vælge uddannelsesstilling først. Højt snit = frit valg. Lavt snit = praktiserende læge.

Nu snakker vi jo kun om karaktersnit og turnus, men jeg synes det er værd at overveje hvilken betydning det vil få på stemningen på studiet. Og yderamts-sygehusene vil få dem med det laveste snit.