Lægevikariat under kontra efter studiet

Er der nogen der ved om der er forskel på de lægevikariater man kan tage mens man stadig er studerende (under orlov fra studiet, mellem to semestre f.eks.) og de vikariater man kan søge efter man er blevet kandidat og inden man påbegynder sin KBU?

Her tænker jeg på ansvar, arbejdsopgaver mv.? Jeg vil gerne have et vikariat og tænker om man vil have et større “sikkerhedsnet” (i mangel af bedre ord) som lægevikar mens man stadig er studerende end, når man er færdig.

Alle erfaringer modtages med kyshånd!
Sofie

Hej Sofie.
Jeg har prøvet begge. Generelt kan man sige at man kommer til at udføre meget af det samme arbejde med modtagelse af patienter, opstart af relevant initial behandling. Har også gået stuegang og været på ambulatorie. Den eneste forskel er nok ligesyn og sprit-prøver som kun en læge må udføre. Men ellers lhar man samme funktioner.
Jeg synes det var rart at have vikariat under studiet. Men min holdning er at der ikke er grund til at tage noget præ-KBU.

Tak for svaret, interessant at høre fra en der har prøvet begge dele.
Oplevede du i dit vikariat under studiet, at sygeplejerskerne/lægerne tog højde for du stadig “blot” var studerende sammenlignet med dit vikariat som færdiguddannet?

Var det kirurgisk og/eller medicinsk vikariat(er) du havde?

hej igen,
Havde både kirurgisk og medicinsk vikariat under studiet. Generelt kan det siges at lægerne er gode til at tage om den nye, især når man er ny i faget - uanset om man er lægevikar eller helt grøn KBU-læge.I starten spørger man meget, senere spørger man mindre. Der er selvføgelig nogen som kun kommer og brokker sig, når de opdager en fejl, du har lavet, men hvor du aldrig høre tilbagemelding hvis du gør det godt. Heldigvis er de få.
Synes ikke der var så stor en forskel alligevel mellem hvordan jeg blev behandlet som lægevikar og som ny læge. Jo da jeg var “lægevikar” - opdagede jeg en pt. som havde metabolisk acidose som jeg satte i behandling, men glemte at kontrollere A-gas efter 1 time. Heldigvis kom der en ældre kollega og fik ryddet op efter mig ellers var pt. endt på intensiv afd. :dry:
Selvføgrlig er der visse faglige ting som er basis/forudsætning for at være lægevikar, men der er ofte godt med hjælp rundt om fra kollegaerne i starten som - set i lyset af at du kun er studerende - ikke sætter store krav til dig.
Kast dig ude i det :slight_smile: