Lærerbøger Modul 3

Hej. Er der nogle der kan fraråde og anbefale nogle bøger på modul 3?

På forhånd tak. :slight_smile:

Biomedicinsporet

“Essential Cell Biology” Alberts et al Garland Science, 2nd edition 2003 (fra modul 2)

Én af følgende genetik bøger anskaffes:

“Thompson & Thompson, Genetics in Medicine” 7 udg. Nussbaum, McInnes & Willard, W.B. Sanders Co, 2007. Amerikansk lærebog, som er opbygget ud fra en biologisk præsentation af genetikken med mange kliniske eksempler. Det medfører dog, at den til tider kan være lidt vanskelig at anvende som opslagsbog. Online access.
“Emery’s Elements of Medical Genetics” 13. udg. Turnpenny & Ellard, Elsevier, Churchill Livingstone, 2007. Engelsk lærebog, som er meget overskueligt opbygget og med mange kliniske eksempler. Gode figurer og illustrationer. Online access.
“Medicinsk Genetik” Nørby og Nielsen (red) FaDL’s forlag 2006. Overskuelig og klart opbygget dansk lærebog, men svag i nogle afsnit og ikke så dækkende som de to engelsksprogede bøger. Nogle afsnit er dog særdeles dækkende og meget pædagogiske.
Akademikersporet

Her skal der bruges bøger om videnskabsteori, statistik og epidemiologi samt kvalitative metoder.

Anbefalede grundbøger

Salling Larsen, A.-L. & Vejleskov, Hans (2006). Videnskab og forskning. (2. Udgave). Gads Forlag.
Kirkwood og Sterne: Medical Statistics. (2nd ed.) Blackwell Science, 2003. Anbefales også til modul 10 og senere.
“Epidemiologi og evidens” Svend Juul, Munksgaard, 2005, kapitel 1-8 ELLER “Epidemiology - An Introduction”, Kenneth Rothman, Oxford University Press, 2002, kap.1-5.
“Kvalitative metoder i medisinsk forskning - en innføring”. K. Malterud, Oslo; Universitetsforlaget, 2. udgave, 2003.
Alternative grundbøger

Wulff et al. Medicinsk filosofi (Munksgaards 1990) ELLER Johansson et al. Medicin og filosofi (FADL’s forlag 1999)
“Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab” S. Vallgårda & L. Koch (red). København: Munksgård, 3. udgave, 2007. (Uddybende om bla. kvalitative metoder i sundhedsforskning).
Professionssporet

Anbefalede grundbøger

Cullberg J (2007). Krise og udvikling. 5. udgave. København: Hans Reitzels Forlag.
Anden litteratur

Udover de nævnte lærebøger anvendes der, primært i akademiker- og professionssporet, en del litteratur, som er tilgængelig via e-learn eller kan findes på nettet, . Denne litteratur er omtalt i studieguiden i forbindelse med beskrivelsen af den undervisningsaktivitet, hvortil litteraturen skal anvendes.

Endelig bruges der i enkelte tilfælde litteratur, som gøres tilgængelig som trykte kopier. Denne litteratur omtales i studieguiden i forbindelse med den undervisningsaktivitet, den skal bruges til.

Efter hvad jeg har forhørt mig om hos folk skulle Emery’s Elements of Medical Genetics, Medical Statistics og Epidemiologi og Evidens være gode at skaffe sig…