Länk till jämförelse av de två svenska kirurgiböcker

Länk till jämförelse av två svenska kirurgiböcker:

http://www.svenskkirurgi.se/skf/svkir/03-1/bokrec.htm