LaPlaces lov

Laplaces lov volder lidt problemer…

Er lovens udformning forskellig for
henholdsvis en cylinder og en kugle?

vh C

Laplaces lov udtrykker forholdet mellem overfladespænding af en sfære og det resulterende tryk:
P = 2T / r. (P= tryk, T= overfladespænding, r= radius).
For en sæbebobbel eller sfære med two overflade (konveks OG konkav):
P = 4T / r.
For en cylinder:
P = T / r.

Håber det kaster lidt lys over sagerne???

Yes…