Livet som landsbylæge

Undskyld, hvis dette er postet under den forkerte kategori.
Vil gerne høre andres erfaring om at være landsbylæge. Jeg overvejer at blive alment praktiserende læge og flytte til Udkantsdanmark, men er indtil videre i gang med min bachelor. Tjener de mindre end alment praktiserende læger i større byer som KBH og Aarhus? Jeg har hørt, at almene læger tjener, når folk scanner deres sundhedskort i klinikken… men hvordan tjener landsbylæger, hvis der er færre patienter?
Er der frit valg på hylderne, når det kommer til at finde den by, man vil åbne sin praksis i?
Skal man spare op i mange år, før man kan købe en praksis?
Hvad er fordele og ulemper?

2 Synes om

Når du er praktiserende læge arbejder du efter samme overenskomst om du er storbyen eller på landet. Det der afgør din praksis omsætning er typisk

  1. hvor mange patienter der er tilknyttet pr ydernummer - typisk 1650
  2. Hvor mange ydelser du laver per dag

Der er et loft på hvor mange patienter du kan have tilknyttet også en bund. De patienter man har tilknyttet skal jo også forventes at kunne blive set. Der er også inddirekte et loft over ydelser fordi din praksis produktion sammenlignes med omkringliggende praksis. Tager du 50% flere blodprøver end de øvrige bliver du udbedt en forklaring. Så man er under skarp regional kontrol (måske deraf den stigende udbrændthed - se sidste del af indlægget)

Variable man selv kan styre for at holde fortjenesten oppe er

  1. Udgifter til praksispersonale
  2. Udgifter til lokaleleje

En sygeplejeske koster ca 600.000kr om året. Men det hjælper jo også at have en der kan varetage kontroller etc. Men måske kan det varetages af en SOSU? Jeg ved at mange praksis har fået øjnene op for FADL hold - da lægestuderende er stabile og engageret og læringsparate. Lokaleleje er man jo måske ikke selv herre over, hvis man er en del af lægehus der har ligget samme sted en 50 år. Måske ejer man selv huset der skal vedligeholdes? At bo på landet er nok billegere end bor til leje et fancy sted i København.

Så er der IT-udgifter. Inventar etc. Er man til designermøbler eller IKEA?

Så der er mange variable.

Tilbage til dit centrale spørgsmål. Der er i øjeblikket en stor debat om differentieret honorering. Det finder jeg meget velkomment. Er det rimeligt at en praksis på Østerbro med raske, ressourcekrævende mest småbørnsfamilier og studerende - får det samme f.eks. per tilknyttet patient som en praksis i Nakskov med ældre patienter, kronisk syge. Så kan man nok næppe klare det samme på 10-15min tid i Nakskov som i på Østerbro.

Tro mig det er en heftig debat.

Der er ikke færre patienter. Der er færre læger.

I øjeblikket ja. Stort set.

Nej. I min optik er goodwill i øjeblikket == 0 kr. Det har mange gamle praktiserende læger ikke forstået. Men jeg ville ikke betale så meget som en krone i goodwill i dag. Jeg ville betale for inventar eller blive en del af huset, hvis praksis ejer dette. Men ikke goodwill. Der er simpelthen for stort et overudbud af praksis der ønskes afhændet.

Der sker meget i praksissektoreren i disse år - og jeg er ikke imponeret. Danske Regioner er ved at smadre almen praksis, som vi kender den. Dette i kontrolliderlighedens navn. Danske Regioner ved ikke hvad de mister, men det finder de ud af når den ineffektivitet der følger i kølvandet på Danske Regioners styring.

Der er som det ser ud nu jobgaranti i almen praksis, lønindtægterne er gode - men praksissektoren er under forandring. Fra selvstændige drift effektive virksomheder med ansvar og ejerskabsfornemmelse til regionale klinikker - med ansvarsfralæggelse, sygedage, omsorgsdage, fri kl 16. Funktionærtanken har spredt sig til almen praksis. Vi må se hvad der sker på længere bane. Men det vil kræve betydeligt flere praktiserende læger hvis funktionærtanken bredder sig.

Man kan også vende det om. Måske for mange af den gamle generation af praktiserende læger har arbejdet for meget, lagt for meget energi i deres praksis uden at det egentlig har lønnet sig. Så måske er det sundt at posen rystes. Men noget sker der i hvert fald.

Jeg er ikke selv i almen praksis for tiden, så kigger med på sidelinjen. Det har jeg det fint med - for der er noget galt med almen praksis.

“Ca. halvdelen af PLO’s medlemmer deltog i undersøgelsen. Heraf opfyldte 48,2 procent kriterierne for at være moderat udbrændte, mens 14,3 procent opfyldte kriterierne for at være alvorligt udbrændte. Da man gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2019, var tallene hhv. 39,9 og 9,9 pct.”

4 Synes om

Tak for god forklaring. Men må jeg spørge hvordan en sygeplejerske kan koste 600.000 / år? Lyder som en vanvittig løn for en sygeplejerske

1 Synes om

Det må du spørge en revisor om. Jeg kigger på de driftsmæssige omkostninger.
De skal have løn, feriepenge, pension, de kan blive syge, de kan gå på barsel (hvor du skal lønne en anden), så regn med denne udgift - kan godt være 550.000kr er mere realistisk… Hvad sygeplejersken får i løn er aftalt i overenskomst.

Husk sygeplejersken skal jo gerne tjene sin egen løn hjem og mere til.

2 Synes om

Hej Frold. Bare af interesse - da jeg mindes at du er almen mediciner. Hvad laver du så hvis du ikke er i praksis?
Og har du et godt råd til en som forestiller sig at skulle i praksis, men som samtidigt godt kan se de flere og flere negative ting som praksisserne bliver pålagt?
Mvh. Thomas

2 Synes om