Løn under uddannelse

Hej.

Jeg håber på at blive optaget i år eller næste år på medicin. Da jeg er international ansøger og jeg er ret sikker på at jeg ikke er berittiget til SU, så må jeg tage udannelseslån fra mit hjemmeland. Nu vil jeg så meget gerne bruge så lidt tid som muligt på 100% lån og spørger:

Hvornår kan man få arbejde som reservelæge, assistant eller lignende og stadigvæk studere? Er det efter den tre årige bachelor? Er det under kandidat? Eller er det først til specialisering?

Hvilken slags løn har man så under de diverse situtationer?

I bund og grund så tænker jeg bare hvornår jeg kan stoppe med at tage lån. :slight_smile:

Som medicinstuderende har du mulighed for at tage et sygeplejevikar-kursus gennem FADL. Det giver dig mulighed for først at tage SPV-vagter, og senere hen mulighed for at søge holdansættelse som blodprøvetager (“stikker”) og lignende. Du kan også søge ansættelse i en privat praksis, hvor du kan arbejde som sekretær med sygeplejerskelignende opgaver, assistent ved mindre kirurgiske indgreb osv. Generelt er det et glimrende studiejob, med mulighed for selv at planlægge sin arbejdstid (opskrivelse til vagter), der er en fin løn og FADL har stort set monopol - i hvert fald i København.

Arbejde som reservelæge kan du først få, når du er færdiguddannet læge. Arbejde som reservelægevikar kan man (under FADLs overenskomst) søge når du har bestået 8. semester.

Nogle bliver også tutorerer (Intro af nye studerende), instruktorer (Underviser studerende på lavere semestre), vejledere (Faglig vejledning og deslige), dissekanter (Lave medicinske præparater til anatomi) og deslige.

Der er mange muligheder, men FADL vagterne er klart det mest udbredte, da de andre stillinger er i relativt begrænset antal og til tider meget efterspurgte.

Hvordan foregår det…Hvis jeg er reservevikar hos forsvaret f.eks. Studerer jeg så ved siden af eller er det en del af uddannelsen? Hvor lang tid varer vikarpladsen?

Hvis du skal være vikar for reservelæge på sygehus/forsvar forlanges som oftes at du er på 9. semester, men de andre ting der er nævnt kan begyndes ret hurtigt (FADL).

Tak, men jeg tænker:

Hvor meget arbejder jeg? Jeg går ikke ud fra at jeg kan arbejde 100% med studiet så derfor spørger jeg om arbejdet er en DEL af studiet? Tjener man så gode penge efter 9. semester og så resten af uddannelsen?

De studerende der tager lægevikaterater arbejder typisk fuld tid og læser derfor ikke samtidig. Det kan være meget forskellige hvor lange vikariaterne er og hvor de er. Nogle vælger fx at flytte til Sønderborg i et halvt års tid, for at tage et vikariat der.

Enkelte arbejder med noget som ligner det, i gennem FADL vagter. FADL vagter, instruktor arbejde og al den slags er typisk en fritidsbeskæftigelse, ligesom hvis en hver anden studerende har et job ved siden af studiet. Derfor læser man typisk samtidig med det (Der er selvfølgelig altid undtagelser, men det er normen).

Det er ikke en del af studiet. Du kan sagtens, hvis du synes du har råd, droppe alt hvad der hedder fritidsarbejde og vie dig 100% til bøgerne i de 6 år studiet taget. Personligt ville jeg ikke gide at gøre det sådan, men jeg har mødt nogle, der har gjort det på den måde.

I princippet er det svært at sige hvordan de enkelte vikariater præcist er, for det handler om hvilket vikariat man søger. Mange afdelinger slår vikariater op som de studerende kan søge. Nogle studerende vælger at tage kontakt til afdelinger på eget initiativ.
Derfor kan arbejdstid, mængde, sted og periode være meget forskelligt.

Du kan se et eksempel på et lægevikar hold via FADL her:
http://www.fadl.dk/vagtbureau/kbh/for-vagttagere/ledige-hold/beskrivelse/artikel/laegevikar-hold-i-psykiatrien-vordingborg-soeger-2-nye-holdmedlemmer-1/

Okay, cool :slight_smile:

Hvad er cirka en dansk lægestuderendes månedlige indkomst med SU og arbejde? Går ud fra at det er forskelligt for den enkelte, men hvad er sådan cirka en studerende har i DK?

enig med Teodo. Normal er sygehus vikariater fuldtidsarbejde i en periode fra 1-6 måneder. Når man har haft et vikariat kan man nogen gange være tilknyttet, så man kan tage vagter løbende med studiet efterfølgende.

Det lyder som om du tænker at du kan tjene “gode” penge sidst i studiet. Det kan du ikke! Studiet kræver meget, så det er lidt enten eller, men som der også er sagt kan du selvfølgelig sagtens supplere dit studie ved hjælp af FADL vagter etc. Der er INTET arbejde som en del af studiet. Der er nogle perioder med praktikophold - ulønnet.

Jeg tjente ca. 5-6000 pr. måned (før skat) ved FADL vagter ved siden af studiet de år hvor jeg ikke havde sommerferie vikariater. Det var grænsen for hvad jeg måtte tjene ved siden af SU. I dag er denne grænse ca. 10.000 pr måned. I dit tilfælde, hvor du ikke får SU kan du jo tjene det du vil, så det er “bare” et spørgsmål om at tage FADL vagter i weekender/aften/nat.

http://www.su.dk/SU/satserSU/videregaaende/Sider/default.aspx

Arbejde og lønnen der er jo op til en selv, jvf. mit tidl. opslag om fribeløb :slight_smile:

Tusind tak.

Lige for at få det helt klart:

Når man har en M.D. (efter 6 års studie) og skal læse til speciallæge, får man så ikke løn under ‘udannelsen’…?

Hvis så, hvor høj er den løn?

Når du er færdig skal du først have en KBU (1 år), herefter en introduktionsstilling (1 år) og derefter hoveduddannelsesstilling.

Lønnen starter ved ca 29.500 uden pension, genetillæg og feriepenge og stiger derefter løbende når man fx færdiggør dele af uddannelsen.

Her kan du finde tallene…
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Y_L/Løn

På dette link kan du se den samlede løn på de forskellige trin efter du er blevet Cand. Med.
http://www.laeger.dk/public/plsql/fayl_loen2014_fast_periode.forside

I de vagtbærende specialer, kommer der oven i grundlønnen typisk mellem 2-3000 kroner pr. måned for diverse nattillæg, weekend etc.

ps. MD bruges primært i de amerikanske hospitaler som titlen for kandidatgraden (men er generelt flittigt brugt rundt omkring i europa også) og dr.med DMSc. Hvorimod England brugerr MD for dr. med og kandidat titlen er MB BS (MBBS). Så de “engelske titler” kan være lidt forvirrende.

Nå det var et side spring, men grundlæggende, så er du på SU under studiet (universitetet, 6år) og herefter får du løn resten af tiden imens du tager din introduktionsstilling, uklassificeret, forskning, speciallægeuddannelse etc. Når du så er blevet speciallæge, kan du blive ansat enten som afdelingslæge eller overlæge (i sygehusverdenen).

Held og lykke :slight_smile:

Fedt! Rigtig mange tak til jer!