Løn ved vacante stillinger

Hvor meget får i andre i løn når der er vacante stillinger. Jeg vil bare have en ide om hvor meget der er tale om.
Min situation er at vi de sidste 4 måneder har været 4 mand i forvagtlaget. Det er normeret til 8,75. Vi har haft en del eksterne til at tage vagter i weekenderne, men har 180 timers overarbejde i sidste norm periode (3måneder). Samlet har jeg fået udbetalt 6,2 vakance tillæg.
Vores løndame har som mål at udbetale så lidt som muligt og ser ikke ud til at kunne beregne beløb der skal til udbetaling.

Vi er ved at få TR og FAYL igang, men jeg vil gerne høre fra andre i vagtlag med for få ansatte, specielt hvor meget de får i vakance tillæg.

Og hvad er det lige en vacant stilling er? :?

Sorry vakante. Det er når afdelingen skal have 8 læger men kun har 4. Alle vagtlag er normeret på baggrund af antallet af patienter man har, vi skulle være 8 læger i forvagtlaget, og der er derfor 4 ledige (vakante) stillinger. Dem der er på afdelingen skal have et tillæg for at lave mere og for at ledelsen ikke bare kan lade være med at ansætte det antal folk der skal være på afdelingen.

Er det ud over arbejdsbetalingen?

Vi er 5 til at dække en 7 normering…

Ja. Du skal have ekstra for at lave mere arbejde. Og det er ud over overarbejdsbetalingen.
Jeg har fundet den gamle aftale for nordjylland fra før det blev til en region
http://66.102.9.104/search?q=cache:Kzsy … =firefox-a
Det bliver nemt rigtig mange penge.

Som jeg forstår det skal der beregnes hvor mange dages arbejde af 7,4timer der mangler personer til. For hver af dem er der en vakance. En vakance er 1500kr. Pengene skal fordeles til dem der arbejder ekstra for at få afdelingen til at hænge sammen.

Har fundet den officielle aftale på
http://www.nja.dk/FaktaOgTal/Personalef … acance.htm

Jeg råder alle der ikke er nok i vagtlaget til at undersøge om deres region har en lignende aftale. Det bliver nemt rigtig mange penge ekstra i løn.

Hvordan finder man udaf om man er nok i vagtlaget? Eller hvor mange man skal være…

Vi er 5 til at dække døgnvagter fra mandag-fredag og 1-2DV mandag-lørdag

Du bliver nød til at spørge den ansvarlige overlæge. Vi har en normering på 8,75 på frederikshavn.

okay… kunne være der fandtes en hjemmeside hvor man kunne plutte oplysningerne ind…

Man kan ikke beregne sig frem til en normering, det eneste der gælder er at overenskomstens og arbejdsmiljølovens regler om vagthyppighed og arbejdstid skal overholdes. Som tommelfingerregel kan dette kun lade sig gøre hvis der er mindst 6 læger i et vagtlag (man må kun have vagt hver 6. døgn if. OK).

Vakancetillæg findes i en række Ny Løn-aftaler, men er ikke centralt aftalt (dvs det er ikke en del af Overenskomsten). Hvis din arbejdsgiver ikke har forsøgt at få dækket vakancerne (ved fx at slå ledige stillinger op) kan de evt blive pålagt en bod.