Månedsmøde i SAKS, FADLs mødelokale, KU

Månedsmøde den 14. marts kl 16 i FADL’s møderum

Kom med dine ideer til hvad der skal ske i SAKS på dette semester.

På programmet er indtil videre:

Kurser:
UL vejledt biopsi
Avanceret sutur
Håndknudekursus
Kursus i artikel og opgave skrivning

Forelæsninger:
Neurokirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi og kirurgi

Desuden:
Konkurrence
Basisgruppebar
Årsmødet i Dansk Kirurgisk Selskab den 19-20.04

Og meget mere…

Med venlig hilsen

Ebbe Thinggaard
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab