Medical Microbiology - Mims et al

Cedric, FRCPath Mims, et al

Paperback: 660 pages
Publisher: Mosby; 3 edition (10 Nov 2004)
Language English
ISBN-10: 0323035752

Her er en alternativt opbygget mikrobiologisk lærebog. De første kapitler er de “obligatoriske”, generel mikrobiologi, immunologi etc., ligesom de afsluttende kapitler om antibiotika og diagnostik er som man kan finde dem så mange andre steder. Hovedparten af bogen er imidlertid karakteriseret ved at være opbygget efter organsystemer; altså øvre luftveje, nedre luftveje, huden… Inden for hver organsystem gennemgås forsvarsmekanismer og relvante bakterier, vira og parasitter. Afslutningsvis i bogen findes dog et systematisk appendix med gennemgang af de omtalte mikroorganismer (form, størrelse, farvbarhed, diagnostik, manifestationer, behandling). Bogens opbygning er selvsagt mere klinisk logisk end andre mikrobiologibøger idet patienterne jo oftest præsenterer sig med en oplagt luftvejsinfektion i stedet for at klage over en infektion med gram-positive cocci. Desuden er bogen velskrevet i mange små afsnit og med mange illustrationer. Som i andre Mosby-bøger er indholdet dog noget plaget af at mange oplysninger kun findes i afsnitsoverskrifter og figurtekster og ikke i hovedteksten. Der er således en reel risiko for at overse vigtige informationer. Ligeledes er detaljeringsgraden ikke overvældende og selv potentielt relevant viden er ikke altid medtaget.
Opsummerende er “Medical Microbiology” nok ikke den mest eksamensdækkende mikrobiologibog på markedet. På den anden side er det en bog, der kan gøre mikrobiologien interessant og relevant og med en opbygning som repræsenterer en realistisk måde at tænke på.

MIMS microbiologi, er en af de bøger der anbefales til blok 1 (infektion og inflamation) sammen med schatner’s mechanisams of microbial disease, og jeg vil mene at mims er en vinder. bogen er bygget op med en generel og en speciel del. den generelle del giver godt indblik i det væsentligste og den specielle del er opbygget i organsystemer. dette er et stort pluss, da man jo i odense underviser efter blok princippet og dermed er det nemt lige at kigge på de rigtige ting i mims’s bog. jeg har talt med ældre studerende der dog siger at det er begrænset hvor meget man læser i “de små fag” på de andre blokke. men i princippet kan man jo nemt gøre det efter denne bog.

det skal dog nævnes at hvis man skal følge undervisernes plan er der ukristelig mange sider der skal læses til hver gang, og det er absolut ikke et pluss. det kan hurtig tage pusten fra en.

til blok undervisningen kan man læse de før omtalte kompendier (fra fadl bakteriologi… viriologi… og immuniologi) og supplere med mims.

Desperat som jeg altid er op til eksamen (og når alting bare kager generelt) købte jeg Mims-lærebogen brugt. Min plan var at læse organkapitlerne og se på nogen af de meget overbevisende tabeller og figurer (stjæl alt hvad du kan Højby!). Bogen er nemlig virkelig god til at opsummere egenskaber, test mv i overskuelige appetitvækkende farverige figurer, og det er jo altid en gave for en studerende. Men jeg tror nok at hvis man som jeg skulle bruge den til huhej eksamenslæsning kan man godt give op. Fordi jeg havde lært mig bakterier og virus systematisk som i kompendierne og Højby og ikke efter organsystemer, var den for mig svær at finde ud af at bruge ordentlig. Men hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg købe Mims fra start af, og udelukkende læse den! Den er virkelig indbydende at gå igang med. Grunden til at jeg oprindeligt valgte Højby var fordi jeg var nervøs for den amerikanske måde at behandle sygdomme med antibiotika på, og deres anderledes resistensmønster. Men det får man tudet ørene fulde af på kurset, så når man så endelig læser det i Mims ved man jo godt at “sådan er praksis ikke i DK”. ´Så det skal man ikke være nervøs for!

Har brugt Mims her på 6. sem. KU, hvor undervisningen er bygget meget op efter mikroorganismerne taxonomi, og ikke så meget efter sygdomme/organssystemer.

Umiddelbart er det en svaghed ved Mims, at den netop er bygget op efter organsystemer - til gengæld gør det den ufattelig meget mere eksamensrelevant, hvor spørgsmålene netop er cases. Jeg fandt, at afsnittene om organsystemer sammen med gennemlæsning og flittige opslag i appendixet “Pathogen Parade” :wink: hvor der er en mere systematisk gennemgang af mikroorganismerne, gav en virkelig god fornemmelse for sygdommene, som jeg tror er lang mere relevant i klinikken fremover, end Høibys ørkenvandring gennem alle mikroorganismer fra A - Z.

  • Mikkel

opdateret til 2004 udgaven