Medical Microbiology - Murray et al

[color=#0012ff][size=150]Medical Microbiology[/size]
by G. Kobayashi, Patrick R. Murray, Michael A. Pfaller, Ken S. Rosenthal
Paperback: 976 pages
Publisher: Mosby; 5 edition (4 Jul 2005)
Language English
ISBN-10: 0323033032

http://www.us.elsevierhealth.com/product.jsp?isbn=0323012132

Hvis man har brug for en “klassisk”, systematisk mikrobiologibog kan denne anbefales. Efter nogle indledende og ikke for udpenslede kapitler om mikrobiologi og immunologi gennemgås de klinisk relevante mikrober fra bakterier over vira til svampe og parasitter.
Det kliniske er generelt vægtet temmelig højt, både i emnevalg, gennemgang af associerede sygdomme, diagnostik og behandling. Samtidig inddrages den basale mikrobiologi så man i hvert fald har en idé om principperne i dyrkning af bakterier, bestemmelse af antigentiter etc. Teksten er godt skrevet, overskueligt opdelt, og gennemillustreret primært med henblik på kliniske manifestationer (farvefotos, selvfølgelig). Det faglige niveau er højt; der står hvad en ikke-infektionsmediciner har brug for at vide af mikrobiologi, og sikkert også mere, men det er fremlagt på en god måde så at niveauet i sig selv ikke bør virke afskrækkende.
En sammenligning med Høibys mikrobiologibog vil nok være på sin plads: Medical Microbiology er bedre skrevet, mere relevant, mindre detaljefokuseret og langt flottere opsat og illustreret. Selvfølgelig svarer behandlingsprincipperne ikke helt til de danske og kræver således en ekstra indsats at få styr på. Den største hage ved Medical Microbiology er således at den ikke indeholder de ligegyldige spidsfindigheder, man i hvert fald på KU gammel ordning har risikeret at blive eksamineret i. Hvis man kan se bort fra dette (nye studieordninger, forhåbentlig?) eller blot er interesseret i en mikrobiologibog som både er omfattende og til at holde ud at læse er Medical Microbiology et godt valg.

God og nem at læse. Flotte illustrationer. Jeg vil for eksempel aldrig glemme hvordan patient med Tetanus ser ud. Bogen er fyldt med overskueliggørende figurer, samt boxe med epidemiologi og sygdomsmekanismer for diverse mikroorganisme… Pædagogisk opbygget.

Fantastisk god bog og efter min mening det bedste valg til mikrobiologi (på KU-niveau). I forhold til Højby har den figurer og skemaer, som gør den mere letforståelig. Desuden beskriver den en del om symptomer ved de forskellige patogener, hvilket er en stor fordel på KU, da infektionsmedicin følger lige efter mikrobiologi og man derved allerede har en god fornemmelse for sygdommene.
Sammenlignet med Mims finder jeg at Murray har en bedre systematik der er nødvendig for mikrobiologi. Desuden virker Mims også lidt “tynd” i de generelle afsnit, f.eks bakteriers opbygning, deling etc.

De få minusser er (som før nævnt) at behandlingerne ikke svarer til de danske, men dette kan findes i diverse kompendier på manan.dk. Desuden at Murray til tider er lidt for detaljeret i beskrivelsen af nogle emner, men her kan man jo nøjes med at læse skemaer og kigge figurer.

opdateret til 2005 udgaven