Medicinstudie

Hej!
Jeg kunne rigtig godt bruge noget hjælp…

Noget af det jeg ønsker allermest i hele verden er at blive læge. Jeg er lige begyndt på gymnasie, og problemet er at jeg ikke har en studieretning, som er relevant for medicinuddannelsen.
Jeg har allerede skiftet studieretning én gang, fordi jeg egentlig ikke brød mig særlig meget om klassen, men jeg valgte ikke at skifte til en studieretning, som var relevant for uddannelse. Hvorfor… egentlig dumt af mig.
Sidste år var jeg på efterskole, og min lærer gjorde sådan, at jeg virkelig hadede kemi og fysik, derfor tænkte jeg automatisk, at jeg slet ikke ville kunne klare medicinuddannelse. Derfor har jeg også den studieretning, som jeg har nu.

Min studieretning hedder samf a, engelsk a og mediefag b. Jeg kan få matematik på a niveau.(jeg vil så have 5 a-fag) og fysik skal jeg have i 2.g, som jeg kan få op på b-niveau. Men ét af adgangskravene for at komme ind er, at man SKAL have haft enten kemi b eller biotek a.
Og da jeg slet ikke kommer til at have nogle af disse fag i gymnasiet, hvis jeg forbliver på denne studieretning, vil det så være muligt, at man kan supplere med kemi b, uden at man har haft kemi-c??
og jeg har aldrig helt forstået, hvordan det foregår?? supplerer man inden man søger ind eller imens??

sidste spørgsmål er, vil det være bedst at skifte studieretning til jul eller supplere?
Jeg regner ikke med, at jeg ville kunne søge ind på kvote 1 selvom jeg har det, der skal til.

På medicinstudiet tillader de dig at supplere ét fag, ét niveau. d.v.s du skal have haft kemi c når du søger ind. Hvis du brænder meget for det kan du forhøre dig dit nærmeste GSK-uddannelsessted om du kan tage kemi 0-C i sommerferien mellem 1. og 2.G eller 2. og 3.G da du nok skal bruge tiden mellem 3.g og universitetet til at supplere C-B.

Hvis ikke det kan lade sig gøre kan du måske få lov til at tage 0-C eller 0-B på HF-enkeltfag.

Det kommer egentlig an på hvor travlt du føler du har. Hvis du vil tage et sabbatår efter gymnasiet, har du masser af tid, hvis du vil direkte videre skal du knokle lidt med suppleringen, da du jo som sagt skal have haft kemi C inden du søger ind.

Jeg håber dette var lidt opklarende :slight_smile:

Hej Henri

Frygt ej! Når det bare handler om supplering og lignende er der mange veje til samme mål. Det bedste råd vil altid bero på din personlighed, samt dit engagement til undervisningen. Som du sikkert er klar over, kræver det et ret højt gennemsnit at få direkte adgang medicinstudiet i Danmark, hvadenten det er i øst eller vest. Umiddelbart er det svært at tage stilling til, om du er passioneret når det gælder de naturvidenskabelige fag - og du er sikkert også selv i tvivl, da du ikke har megen erfaring med disse på gymnasialt niveau. Jeg vil give dig et par råd, som du kan tage stilling til og overveje, hvori metoderne til at opnå adgangskravende til være integrerede.

I mit hoved beror karaktergennemsnit på to faktorer; nemlig engagement/motivation/dedikation samt den individuelle , generelle forståelsesevne. Hav det in mente, når du nu vælger studieretning, eller omvendt vælger at blive hvor du er. Gennemsnittet af en gymnasial eksamen er ligeså godt som gennemsnittet af en anden gymnasial eksamen, ser man bort fra de bonusser du vil få for at tage 5 a-niveau fag (3%) - her udgår tidsfaktoren også, altså de 8% eller 1.08 oven i eksamensgennemsnittet. Du har muligvis luret min pointe. Tager du 5 a-niveau fag, hvor du opnår alle adgangskrav til medicinstudiet, men ender med et endeligt snit på 8, er det hele meningsløst. Tager du derimod 4-5 a-niveau fag, som du alle er sikre på at opnå en høj karakter i, men som er irrelevante for medicinstudiet kan du altid supplere med de adgangsgivende fag efterfølgende. Jeg vil lige smide nogle fakta:

 1. 5 a-niveau fag giver en bonus på 1.03, altså 3%
 2. Søger du ind inden 2 år efter afsluttet eksamen får du en bonus på 1.08, altså 8%
 3. Det endelige gennemsnit på din gymnasiale eksamen vil være låst, kun påvirket af ovenstående.
 4. Karakterene fra de supplerende fag (tager efter gymnasial eksamen) vil ikke influere på dit gennemsnit, jvf. ovenstående, #3. Dette gælder dog kun kvote 1 på f.eks. AU., da kvote2 lægger vægt på de adgangsgivende fag.
 5. Du kan altid supplere med de adgangsgivende fag. Det mest normale er, at gøre det efter gennemført gymnasial eksamen. Folk bruger normalt ½-1år på dette. Du kan ligeledes gøre det i en sommerferie - eller evt. sideløbende med din gymnasiale uddannelse, så vidt jeg ved. Du skal muligvis bare have enten dispensation for at tage GSK eller bare tage enkeltfag på VUC.
 6. Du kan godt forbedre karakterer gennem enkeltfags eksamener på VUC eller lignende. Dette vil selvfølgelig kun være gældende for kvote 2.

Pointen med ovenstående bunder nu ud i følgende:

 1. Er du sikker på at få gode karakterer, grundet enten en eller begge af førstenævnte faktorer angående karaktergennemsnittet, hvor hvilke fag du tager altså er irrelevante, da bør du blive så hurtigt færdigt som muligt. Gennemfør så mange af de adgangsgivende fag som du kan igennem gymnasiet.

 2. Hælder du mere til de humanistiske fag, da bør du vægte disse højst i din gymnasietid, for altså at sikre dig det højst mulige gennemsnit, da du ellers bliver stillet til regnskab for dette senere. Du kan jo altid supplerer efterfølgende.

 3. En tredje mulighed er følgende: På HF - som ligeledes er en uddannelse på gymnasialt niveau - får du ikke årskarakterer (højest fiktive), og vil altså kun blive stillet til regnskab for din præstation til eksamen. Er du ikke glad for at være nødsaget til at være aktiv i undervisningen, samt forsøge at lave hver og en aflvering til perfektion, men derimod er god til evt. at læse et pensum op og derefter gå til eksamen, så er dette måske det rette for dig.

Så for kort at svare på dine spørgsmål:
Du kan altid supplere enten sideløbende med din nuværende undervisning, eller supplere med kemi 0-b efter gymnasiet - denne model vælger de fleste. Alternativt kan du bruge en sommerferie på det, dog muligvis ikke, når du ikke har gennemført kemi c. Du kan ikke supplere med kemi b uden at have haft kemi c. Du kan muligvis tage kemi c sideløbende med din nuværende undervisning (hvis du har overskud!) og derefter tage c-b i en sommerferie. Jeg vil dog anbefale dig, at supplere efter gymnasietiden, da du bør fokusere på karaktererne i de for gennemsnittet gældende fag.

Desuden supplerer du aldrig imens du studerer, da fagene man supplerer med jo i reglen er adgangsgivende fag til studiet.

Jeg håber på, at det hjalp lidt. Den information kunne jeg i al fald godt selv have brugt, da jeg var 15-16 år.

Ps. Jeg har lige læst Crazyguitarmans kommentar. Den skal altså ikke forstås sådan, at du ikke må supplere med mere end ét fag i alt - det er kun, når du har søgt ind, dvs. hvad du har mulighed for at nå på en sommerferie!

Held og lykke :slight_smile:

Mange tak for dit svar! - virkelig!
har lige nogle flere spørgsmål.
Hvis man søger ind inden to år efter endt uddannelse, og man også har 5 a-fag. Ganger man så først med 1,03 og derefter 1,08? eller er det kun 1,08?

Og hvis jeg ikke kan opfylde kravene til kvote 1, kan man så f.eks. tage en sygeplejerskeuddannelse samtidig med, at man læser de supplerende fag?
For jeg har tænkt, at hvis medicin slet ikke bliver til noget, så ville sygeplejerske være et godt alternativ. Eller ville det være dumt??

Jamen selv tak :slight_smile:

Du får begge bonusser oven i - det er jeg overbevist om. Så du må altså både gange dit snit med 1.03 og 1.08.

Altså der er flere forskellige måder at supplere på, som jeg også kom lidt ind på i ovenstående.

Du kan supplere gennem enkeltfag eller GSK, begge som regel igennem VUC.

Enkeltfag betyder egentligt bare, at du en enten modtager undervisning i et enkelt fag, eller har dette på flex (kort fortalt “selvstuderende / arbejd selv”. Tager du første model, altså hvor du vil modtage undervisning, foregår dette på de præcis samme præmisser, som hvis du tager faget gennem HF.

 • Du skal møde op til undervisningen, samt lave afleveringer
 • Du får ingen årskarakterer
 • Du skal til eksamen i fuldt pensum

Alle har muligheden for at tage enkeltfag - ung som gammel, og sideløbende med arbejde og uddannelse. Dog skal du selv betale for hele forløbet, hvis du har en færdiggjort videregående uddannelse, men det tror jeg ikke du skal bekymre dig om. Du skal muligvis højst betale i omegnen af 450 kr,

GSK står får Gymnasiale Suppleringskurser. Disse kurser foregår egentligt på samme præmisser som ovenstående, dog med den forskel, at adgangskravet er en færdiggjort gymnasial eksamen. Det er altså disse kurser langt de fleste tager, når de skal supplere med diverse fag. Dem kan du ligeledes tage i sommerferien. GSK er desuden gratis. Så vidt jeg er orienteret, kan du også følge disse fag på flex.

Du skal dog være opmærksom på, at der i eksempelvis kemi og fysik også er et praktisk element i form af eksperimenter, som du har mødepligt til, for at kunne skrive rapport om disse. Det er dog stadig muligt at tage dem på flex.

Så alt i alt:
Ja, du kan sagtens gennemføre de adgangsgivende fag sideløbende med en anden uddannelse, skulle det være nødvendigt. Du vil muligvis være nødsaget til enten at følge fagene på flex, eller tage dem som aftenkurser, hvilket kan give dig en presset hverdag - men sandsynligvis ikke mere presset end medicinstudiet i visse perioder :wink:

Har du flere spørgsmål til kvote2, så er der et hav af topics oppe pt., hvor du helt sikkert kan hente hjælp.

Hej

Jeg brænder - ligesom dig - for at blive læge og min plan B er også sygeplejerskeuddannelsen. Jeg vil søge ind på begge uddannelser næste år (for der bliver jeg student). Hvis jeg så ikke kommer ind på medicin men kommer ind på sygeplejerskeskolen, vil jeg starte med at læse til sygeplejerske og så søge ind på medicinstudiet igen året efter. Så vidt jeg har forstået giver det gode “point” i en ansøgning via kvote 2 hvis man har læst til sygeplejerske. Kommer jeg heller ikke ind dér, vil jeg bare læse til sygeplejerske.

Man kan tage kemi 0-B som GSK i sommerferien.

Mvh
Anne