Medikom vikarbureau

Efter mine tidligere indlæg omkring FADL på dette site kan dette indlæg nok godt virke en smule provokerende men synes alligevel det var en smule interessant at få belyst.

Efter min viden har alternativet til FADL’s vikarbureau, Medikom, aldrig været oppe at vende. Jeg har kun hørt et par kammerater snakke om det, men takket være FADL’s trusselsbreve om eventuelle kættere der vendte sig til bureauet kender jeg ikke nogen stud. med. med praktiske erfaringer til bureauet.

Ud fra Medikoms site og bekendte har jeg efterhånden fundet frem til at de tilbyder en timeløn fra 125-160kr i timen, et gratis (sygepleje) kursus og ellers de fleste ting som FADL’s vikarbureau - dog uden kravet om at være med i FADL, og uden kravet om kun at arbejde for pågældende bureau.

Det jeg godt kunne tænke mig at høre om var imidlertid reelle erfaringer med bureauet - om det er muligt at få nogle vagter udenfor hovedstadsområdet og lign. - positive og negative erfaringer - hvis nogen da har trodset FADL - og har nogen.

Hmmm, ville det ikke være nemmere bare at kontakte vikarbureuaet om de oplysninger?? Med de metoder FADL truer med at gøre brug af, vil det nok ikke være fornuftigt at udbasunere sine dispositioner desangående her på siden.

Det her er en debatside for medicinstuderende - kan da ikke se noget galt i at debatere og udveksle erfaringer omkring et vikarbureau hovedsagligt for medicinstuderende - nu køres studmed.dk jo ikke af FADL men derimod uafhængigt af alle organisationer.

Alle der skriver har desuden den luksus at kunne være fuldt anonyme, så kan ikke rigtig se problemet.

Kære Jensemand,

kender personligt intet til http://www.medikom.dk, men kan konstatere at de lønner dårligere end ved, at arbejde gennem FADLs vagtbureauer. Derudover er der selvfølgelig alle de andre fordele ved at være medlem af FADL, samt det faktum at du kan få juridisk bistand skulle der ske noget vedr. lønforhold el. klagesager m.m.(Altså sikring af dine løn- og ansættelsesvilkår).

Jeg kan yderligere konstatere at medikoms hjemmeside til forveksling ligner http://www.dynamed.dk’s et andet vikarbureau, der har medicinstuderende, deres løn starter dog på 120 kr(check deres værdier!)

Jeg kan kun sige at jeg personligt synes at medicinstuderende bør arbejde via samme bureauer(= FADLs) for kun gennem denne unikke faglige profil opnår de den særstatus medicinstuderende har på bl.a. ventillatør, dialyse og kardiologiområdet. Alt andet udvander det kun og ender i rene “tørre-røv jobs, uden særligt meget lægefagligt indhold”.

Set ud fra en cost benefit betragning, skal du heller ikke have særligt mange timers arbejde via FADL før at udgifter til kontingent(som jo også giver andre “goder”) er tjent ind.

Summa sumarum så kan jeg godt se at hvisargumentet er, at man har en FADL fobi/antipati, som jeg lidt har indtrykket af du er “ramt” af, så er FADL noget skrammel.
Jeg synes dog det er ærgeligt at evt. misbilligelser overfor FADL skal komme organisationen(læs de medicinstuderende) til skade gennem ukonstruktivt brok. Så gå dog hellere ind og ændre det. Yngre lægers arbejdsvilkår i Danmark bliver jo heller ikke bedre af vi brokker os og vikarierer i Norge i håbet om at lønnen stiger, det kræver aktivt organisatorisk arbejde.

Mht. dine holdninger om anonymitet, så synes jeg det er et af dette sites problemer. Tænk hvis læserbreve i aviserne var anonyme. Folk må sgu’ stå ved hvad de mener.

VH

Andreas Lundh
Ex-FADL aktiv

PS: FADLs kurser er også gratis, du får endda løn for dem!

Kigger man her, ser man at Medikom er etableret af Marianne Hammer, samme person som står bag Dynamed.
Man kan sige mange ting om Marianne Hammer, men ikke uden at risikere injuriesøgsmål, så jeg vil nøjes med at sige at jeg som medicinstuderende aldrig ville have haft noget med hende eller hendes firma at gøre…

Hvad angår FADLs “trusler”, så er det vel egentlig bare en lille påmindelse om FADLs vedtægter, som alle medlemmer har skrevet under på ved indmeldelse. Det står enhver frit at enten melde sig ud af foreningen eller forsøge at ændre disse vedtægter om man er uenig. Synes ellers det er ret indlysende at enhver forening ikke ønsker at ens medlemmer undergraver det arbejde foreningen udfører. Alle fagforeninger har kollegiale vedtægter for at beskytte overenskomsterne. Den som tror at det i sidste ende gavner de medicinstuderende at der findes konkurrerende vagtbureauer må vel være ganske naiv…

Ja ved du hvad, de to sider ligner godt nok hinanden en del - det var da godt nok useriøst - med hensyn til FADL diskussionen hører det til i en anden tråd - den har vi været igennem - det jeg konkret søgte her var erfaringer - men jeg har da svært ved at tage et firma seriøst - der kopierer et andet bureau så meget - også selvom det er samme initiativtager.

Forresten er jeg ikke enig i det du skriver mht. anonymitet - det er fint nok ikke at være anonym - men tror personligt der kommer en masse synspunkter til kende som ellers ikke ville være kommet frem - hvis folk skulle stå frem med navn og adresse.

Finder det helt uacceptabelt at Marianne Hammer (ex FADL’s vagtburau boss) skal sidde og tjene penge på stud. med.'ernes arbejde. Det er utroligt at hun som tidligere direktør for FADL’s vagtbureau, kan få lov til at gå ud og starte en konkurrerende virksomhed til hendes tidligere arbejdsplads.

Hun skulle skamme sig!

Rune Lolk
Ex-FADL Århus

Kære jensemand

Jeg beklager da, at du har fået indtryk af, at jeg synes, at dit indlæg var probelmatisk, men det så bare ud som om, du søgte oplysninger og ikke debat. Min fejl. Sry

Men det er da alligevel spændende at se, hvor mange af de trofaste FADL’ere, der ligger lige på grænsen til meningitis, når det gælder den fri konkurrence.

Skulle det nu være forbudt, i så fald så glæd dig til at du ikke må arbejde som læge på privathospital. [vild forargelse] Det er jo i KONKURRENCE med ens tidligere arbejdsplads. De sku skamme sig, skulle alle de læger på Hamlet mv. Fy fan’. Ekskluder dem nu.[/vild forargelse]

Hvis andre bureauer kan give bedre løn, arbejsforhold, tilbud mv til de studerende end FADL er det da kun godt.

Tja. Hvis man har haft ret meget at gøre med erhvervslivet, så er man stødt på begrebet “konkurrence-klausuler”. :wink: De indskrives som en del af ansættelseskontrakten, og opstiller regler for, hvor lang tid der skal gå fra den ansattes opsigelse og til han/hun må tage arbejde for konkurrerende firmaer. Det er dog langt fra alle jobs hvor det er relevant med en sådan klausul, idet medarbejderen skal have tillæg i lønnen af en betydelig størrelse, for at klausulen kan være juridisk bindende.

Så til dit spørgsmål - så kunne det sagtens være “forbudt” hvis Fadl sørgede for at få udarbejdet en klausul i forbindelse med ansættelsen - men jeg tvivler på, at en sådan er oprettet af Fadl…

[quote=“alundh”:2gz2k1cf]Kære Jensemand,

Jeg kan kun sige at jeg personligt synes at medicinstuderende bør arbejde via samme bureauer(= FADLs)

VH

Andreas Lundh
Ex-FADL aktiv

PS: FADLs kurser er også gratis, du får endda løn for dem![/quote]

Det kunne være at man ikke i starten havde meldt sig ind og siden erfarerede at man så skal betale en del i kontigent. På det område - og generelt - synes jeg da det er interessant at få belyst folks erfaringer med andre vikarbureauer…

Uden konkurrence ingen forbedringer.

Medicinstuderende er ikke vikarbureauernes kunder, det er hospitalerne. Derfor vil også konkurrence mellem vikarbureauer dreje sig om, I første ende at kapre aftaler med hospitalerne. Et nystartet firma vil derfor måtte tilbyde et produkt der kan konkurrere med de etablerede, og inden de har skabt sig et godt image er det primært pris man kan konkurrere på. Lavere pris for hospitalerne vil betyde lavere løn til de medicinstuderende.

Det er til de medicinstuderendes fordel at et firma har tilnærmelsesvis monopol på levering af deres produkt til hospitalerne.

Angående dem, der søger erfaringer med Medikon; hvis de ikke er medlemmer af FADL, så er det vel bare selv at teste det? Og er man utilfreds med FADL og FADLs vagtbureauer, så kan man jo melde sig ud af FADL, forsøge Medikon, og evt. melde sig ind i FADL igen bagefter. Det vil jo kun koste den kontigent man alligevel ville have betalt om man var forblevet medlem af FADL…

Hvad er det du prøver på at sige her? - at det ikke kan betale sig at høre om andres erfaringer før man involverer sig med et vildt fremmed vikarbureau? - det giver ikke nogen mening i mine ører - alt andet end lige at forhøre sig på et site som dette her vil da være åndsvagt før man engagerer sig i et helt nyetableret vikarbureau.

Nej, jeg siger at om man ikke tager vagter i FADLs vagtbureau så er det ikke så stort et problem selv at skaffe sig erfaring som nogle måske frygter.

Mit indtryk var, at der ikke er særlig mange der har forsøgt Medikom endnu, og at der derfor ikke findes så mange erfaringer med det. Jeg påpeger bare at det faktisk ikke behøver være så farligt at tage vagter gennem Medikon, såfremt man ikke er vagtaktiv gennem FADL. Og er man vagtaktiv, så har man formentlig ingen interesse af at skifte til et (tilsyneladende) dårligere betalt job.

Selvfølgelig er det da en god idé at forhøre sig først, men som sagt, det behøver ikke være problematisk at engagere sig i Medikon i forhold til FADL, om man bare sørger for ikke at være medlem i FADL samtidig.

At man dermed ikke har en fagforening i ryggen om man bliver røvrendt er jo en risiko man løber, alternativt kan man opsøge en anden fagforening i stedet for.

Jeg tror dog som sagt ikke, at det gavner de medicinstuderende hvis flere vikarbureauer skal til at konkurrere om hospitalernes opmærksomhed, og jeg stoler aldeles ikke på ledelsen i Medikon, men det er en anden, og meget lang historie.

Til alundh og andre der spekulerer over eventuelle problemer med anonymitet på dette site;

Når folk logger ind og skriver indlæg bliver deres lokalisation (IP adresse) registreret. Det kan godt være, at profiler ikke altid afspejler hvem brugeren i virkeligheden er, men vedkommende har altså sat sine fingeraftryk på serveren, og er derfor pr definition ikke anonym. Nuvel, man kan bounce IP adresser osv, men det er out of question med vores brugerskare :wink:

Og mit indspark til debatten om FADL og medikom… gaaab!

Hmm jeg ved ikke hvor relavant det er MG - det er kun mods og frold der kan se IP, og ingen af os kan komme videre med en IP-adresse, så reelt er man vel anonym overfor FADL - så at sige - det er klart at man ikke er anonym overfor ulovligheder.