Mellem ocse på SDU

Vil nogen fortælle lidt om mellem osce?

Hvordan er ØNH?

Er der noget der kommer hyppigt til eksamen og hvordan er sværhedsgraden ift mini osce?

Den forløber ligesom miniOSCE.

Mener ikke at der er ØNH? Er det ikke en særskilt de af K1 og en lille prøve i løbet af K1? Sådan husker jeg det i hvert fald.

Tror at den er svær fordi den kommer lige i forlængelse af den anden store eksamen på K2. Mener at den sværeste stand oftest har været neurologi, men kan man huske lidt af B9 så er man et stykke af vejen.
EKG kommer også hyppigt, men det er simpelthen mest af alt at vise systematik!
Orto er jo en stor stand da der er mange bevægeapparatsundersøgelser så den skal øves lidt.
Radiologi kommer også hyppigt. Det er vist to billeder. Stort set altid rtg thorax hvor man skal være systematisk i sin gennemgang. Og så måske et led eller lign.

Håber at du kan bruge ovenstående :wink:

Dbh.
KmK

Neurologi

Radiologi

EKG

Ortopæd kirurgi

Det er de 4 stande der ALTID kommer. emnerne er dog anderledes for hver gang og selvom nogle gange gentages de laver de altid noget nyt og ekstra også.

Øre-næse-hals er en eksamen der skal bestås før. Den giver adgang til mellem OSCE.