Merit og udland under KBU, intro, hoveduddannelse?

Hej,

Mit indtryk har altid været at tiden fra eksamen til speciallæge er temmelig ufleksibel i Danmark. Dvs. at man er meget fastlåst til en dansk region. Det virker umiddelbart lidt skørt, når man i andre lande godt kan tage et par år på hospital A, et i udlandet, og sidste på hospital B - sålænge man har papirerne i orden. Er der nogen som helst chance for at få det lidt fleksibelt herhjemme? For eksempel noget merit for arbejde i faget i udlandet, eller mulighed for nogle måneder “udenbys” uden at man mister hele det år af sin hoveduddannelse? Eller er der smutveje som man SKAL fritstilles til (lidt a la Grønland, forsvaret el.lign.)? Andet man bør vide hvis man går med de tanker?

Spændende spørgsmål. Kender ikke svaret, men kan sige at du jo er fuldt fleksibel fra færdiggjort KBU og indtil du stater hoveduddannelse.

Merit i KBU tror jeg ikke du kan få. Der er nogle helt formelle krav du skal opfylde under din KBU her under kurser der sikre dig ret til selvstændigt virke. Så med mindre du har opnået det i et andet land, så kan du ikke få merit.

Intro er samme historie.

Hoveduddannelse er lidt mere tricky - der kan du få merit for delelementer i din hoveduddannelse, MEN det er til syvende og sidst afdelingen du ansættes ved i din hoveduddannelse som skal give slip på dig. Det er ofte den knast folk møder. Hvorfor skulle sygehuset give dig fri når de er sikret din arbejdskraft og vagtdækning til en stilling de så skal slå op og ingen måske gider at søge. Det har i hvert fald fyldt meget i hoveduddannelse i almen medicin, som jo indeholder mange fagelementer med korte ophold (gyn/obs, pæd, psyk etc). Der har en introstilling i de givne specialer været meritgivende men altså kun hos videreuddannelsen.

Jeg kender ikke til merit i hoveduddannelse i de specialer med korte og lange ophold på enkelt afdelinger. Eks dermatologi hvor man “kun” er på 2 sygehuse (4+1år), som jeg husker det.

1 Synes om

Jeg skrev iø dette debatindlæg om samme problemstilling i 2014