Meritoverførsel af fag

Hej,

Jeg læser til farmaceut (bliver bachelor i sommer). Jeg sidder nu og overvejer at søge ind på medicinstudiet. Jeg mener, at jeg kan få meritoverført nogen af fagene (altså dvs. hvis jeg bliver optaget). Er det nogen af jer, der har erfaring med det?

Det er det enkelte universitet der bestemmer om de vil godkende dine tidligere kurser og dermed give dig merit. :!:

Jeg har tidligere læst veterinær og har i den forbindelse kun fået merit for en enkelt eksamen (basal humanbiologi på 1. semester) og nogle øvelser på 2. semester.

Jeg læser ved KU og har fået det klare indtryk at det er meget svært at få merit. Hvis man får det er det ofte kun 1. semesters fag.
Derudover virker det ikke som om de er særlig konsekvente med deres meritter. Der har været flere sager hvor to personer med samme uddannelse har søgt merit og kun den ene har fået. :roll:

Tilgengæld har du gode chancher for at få merit for dit bachelorprojekt, hvis bare du har skrevet indenfor det sundhedsvidenskabelige område. :slight_smile:

Men du skal nok ikke regne med at kunne forkorte din uddannelse, idet du næsten aldrig vil få merit for samtlige fag på et semester. Jeg fik f.eks. kun merit for eksamen basal humanbiologi men ikke for øvelserne på 1. semester og heller ikke for TPK og førstehjælp på 1. semester.

Derudover er der Lang behandlingstid hvis du søger om merit for flere fag, så når du endelig får svaret er det tit for sent at ligge en alternativ studieplan. Jeg fik f.eks. først endeligt af vide at jeg havde fået merit for basal humanbiologi i november - eksamen lå i januar. :x: