Miste autorisation?

Hej… Som nyuddannet læge kan man ikke (tror jeg) undgå at begå fejl under arbejdet i klinikken…
Men hvor meget skal der til for at miste sin autorisation som læge? Altså hvor store fejl må man lave?

Du skal klokke virkelig eftertrykkeligt i det. Jørg Ege og Søren Ventegodt style. :unsure:

Jeg er ikke helt inde i hvor lidt og hvor meget, der skal til før man kommer under tilsyn.

Men helt at miste autorisation, skal der mere end en begynder-fejl til.

Husk din bagvagt, hvis du skulle blive i tvivl om en behandling.

https://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Tilsynslisten/tilsyn_liste.aspx

Selvfølgelig kan man ikke undgå at lave fejl. Heldigvis sker der ekstremt sjældent noget ved disse fejl. Mht hvor store fejl man må lave, så skal det være MEGET store hovedløse og GENTAGNE fejl, hvis man een gang har fået “en næse” af sundhedsstyrelsen.
Det er meget få der mister sin autorisation, og hvis de gør, så har de virkelig klokket i det. Det er ikke noget man skal tænke over i sit daglige virke. Alle finder den hylde, hvor man synes man har styr på tingene, og så tager man dagen derfra.

Der vil som oftest (uden at have referencer) være flere klagesager inden for de kirurgiske fag (og selvfølgelig også psykiatriaen). Dermed ikke sagt at medicinere ikke bliver “klaget over”.

Man kan generelt tage det helt roligt, og man har rigtig god opbakning både i lægeforeningen, men så sandelig også fra ens afdelingsledelse, hvis klagen skulle dumpe ind på ens bord. Det er jo ikke verdens undergang. Efter min mening kan man ikke undgå klager, hvis man tør tage alvorlige beslutninger - der vil ALTID være en eller anden der ikke er enig.

Håber det gav lidt mening?

Ja det gjorde det :slight_smile:
Jeg snakkede men en nyuddannet læge forleden, og man kunne forstå på ham, at man faktisk ret hurtigt og let kan miste sin autorisation… Han var meget bange for det ihvertfald…
Derfor blev jeg lidt urolig - for hva´ nu hvis det faktisk var så let at miste det? Det var lige en tanke jeg fik ind i hovedet…

Men altså som jeg kan forstå på jer, så skal man virkelig lave kæmpe fejl - og det er ikke nok med én fejl, det skal være gentagne?
Så det er næsten umuligt - hvis man altså har læst Medicinsk Kompendium nogenlunde grundigt? :slight_smile:

Gentagne fejl af samme karakter eller uansvarlighed i patient relaterede sammenhaæng staffes ofte man ved et par års karantæne. :angry:

Drejer det sig om en yngre læge med mindre end 5års erfaring så må der vist være andre
grunde end faglighed f.eks. pga psykiske problemer eller andet som kan være til fare for patienter.

Er han medlem af DADL ? Hvis ja så er der hjælp at hente hos lægeforeningen !

Vil blot gentage det allerede sagte. Selv meget store lægefejl (EDIT: der er selvfølgelig grænser) med store konsekvenser for patienten medfører ikke som udgangspunkt hverken fratagelse af autorisation eller for den sags skyld politianmeldelse. Og da slet ikke for yngre læger. Det bør ikke være en bekymring i dagligdagen. Det kan være det er det for nogen, men det bør det ikke være.

Der kan komme en påtale, og så skal man naturligvis sikre sig ikke at gentage samme fejl!