Mistillidserklæring

De studerende i Århus har alle fået tilsendt en kopi af en mistillidserklæring, som de er blevet opfordret til at skrive under på.
Jeg synes det er en rigtig god idé med en sådan, men medmindre man er medlem af DADL eller FAYL, har den vel ingen effekt?
Desuden synes jeg, sproget er af for lavt niveau. Altså 10 point for initiativet, væsentlig færre for den praktiske udførsel. Men hvordan kan det gøres bedre i praksis og hvordan får vi FAYL- eller DADL-medlemmer med på ideen? Og hvad synes I andre?

Mistillidserklæringen lyder:
[color=red]Mistillidserklæring – den nye aftale om speciallægeuddannelsen er bare ikke i orden!
Reformen af speciallæge uddannelsen har den seneste tid været udsat for megen kritik fra adskillige fronter. Studerende, yngre læger, forskningsinstitutioner og endda speciallæger har fra forskellige vinkler synderskudt aftalen. Særligt ”fireårsreglen” og manglende akkreditering for forskningsaktivitet har givet anledning til så voldsom kritik, at man på nuværende tidspunkt skal være ualmindeligt positivt indstillet for fortsat, at forsvare den samlede aftales eksistens.
Trods den massive modstand kommer både formanden for både yngre læger, Mette Worsøe, og lægeforeningens formand, Jens Winter, med gentagne indlæg, hvor de faktisk forsvarer aftalen.
Deres argument er, at man med aftalen har opnået så mange andre goder, det faktisk er fornuftigt at sælge individets frie valgret. Det er helt ufatteligt for os, at man kan sælge et af de bedste demokratiske principper, fortsat forsvare aftalen, efter den voldsomme kritik, og ikke mindst blive siddende på sin post.
Hvordan kan det være så svært for jer at forstå, I har fejlet utilgiveligt? I har svigtet alle yngre læger og i særdeleshed de studerende - jeres kommende kollegaer - på fuldstændig uacceptabel vis?
Har I glemt, at lægeforeningens formål er at arbejde for lægestandens interesser og ikke for politiske nødløsninger? Det er pinligt, vi skal påpege, at lægeforeningen og, i særdeleshed, yngre læger er interesseorganisationer, hvis vigtigste opgave er at pleje medlemmernes forhold, og ikke professionelle politiske organer, som har til opgave at løse speciallægemanglen ud fra overordnede politiske strategier.
Hvorfor er det så svært for jer at forstå, I har solgt noget, som er så essentielt for os, at vi vil forsvare det til den bitre ende? Retten til selv at vælge sin beskæftigelse er et centralt element i hele vores tankegang, som udspringer fra menneskerettighedserklæringen (kapitel 23). Noget I fuldstændigt ignorerer.
Vi nægter simpelthen, at tro jeres forsvar af aftalen skyldes uvidenhed om ovenstående. For man må vel antage, I også er vokset op med, at det enkelte individ er ukrænkeligt og frit!
Derfor står vi tilbage med en tro på det skyldes ligegyldighed! En fuldstændig og total ligegyldighed med hvordan I behandler de yngste, kommende medlemmer og, kollegaer.
Hvad sker der for jer?
Hvordan kan man få sig selv til at optræde SÅ uanstændigt og ukollegialt? Vågn op! De studerende vil ikke have aftalen, de yngre læger vil ikke have den, landets fremmeste forskere vil ikke have den. Sågar onkologerne og psykiaterne syntes ikke om den!
Udvis dog en smule anstændighed - Træd tilbage!
I har lavet årtiers dårligste aftale, og den kan ikke forsvares, uanset hvor ivrigt I prøver.
Hvis I har intention om, at bevare en smule respekt og værdighed går I frivilligt, og nu. I har vel også selv en fornemmelse af, I ikke sidder på taburetten efter næste generalforsamling?
Dette er en mistillidserklæring, det havde de fleste allerede forstået!
Vi kan simpelthen ikke acceptere, at formandskabet udviser så udtalt mangel på kollegialitet, og fejler så grundlæggende på et så afgørende punkt. I har på fatal vis svækket foreningens styrke.
Vi er medlemmer i - eller melder os ind i - en forening, som vi ikke længere har tillid til. Men det fremmeste formål med vores medlemskab er at vælte jer ved først kommende lejlighed.[/color]

Ku man ikke slette denne linie, synes ikke det lyder som godt når man læser det. Og måske droppe udråbstegnene?

Det er bare min personlige mening.

Hejsa

Hvem har egentlig skrevet den mistillidserklæring?
Synes også af sproget er en kende userøist selvom der er nogle gode pointer.

Mette