MMI på SDU: Forløbet

Til interesserede på dette forum:

Testen forløb med rotation af 7 ansøgere per gang, mellem 6 forskellige lokaler, på OUH:

Lokale 1+2: Her skulle man samarbejde med en anden ansøger, om at få konstrueret en legofigur. Den ene skulle forklare, den anden skulle samle, og man måtte kun kunne høre hinanden, ikke se hinanden. Sjovt!

Lokale 3: Diskutere problemet fedme.

Lokale 4: Læse en engelsk tekst fra en lærebog, og herefter forklare hvad der stod.

Lokale 5: Forklare sin motivation.

Lokale 6: Debattere etikken bag det at lade en meget svagelig patient dø ved hjertestop, hvis det ikke ville ændre meget at genoplive ham. (ie. at han ville dø kort tid efter igen)

Lokale 7: Diskutere loven om ventelister, hvorvidt man syntes om at man kunne få flyttet patienter til privathospitaler efter en måneds ventetid på et offentligt.

Umiddelbart var det en sjov og spændende test, som i mine øjne giver et alsidigt “her-og-nu” billede af personen, men jeg kan forestille mig at det er svært for de mange, mange interviewere og bedømmere, at udvælge de 125 der bliver tilbudt plads. Ellers rigtig godt koordineret af SDU.

Jeg føler jeg klarede det godt, men det er jo desværre umuligt at forudse hvordan det er gået (og svært at bedømme sig selv i øvrigt). Hvordan er det gået for andre?

Gik sgu okay, selvom jeg famlede lidt i etikspørgsmålene… Og fik lige et papir fra standen med i stedet for mine labels… Men mon ikke der er mange der har haft lidt nerver på…

Ellers synes jeg lego-opgaven var fed! Mega nice at lege med lego igen…

Lad os se på den ellers noget så velvalgte dag: FREDAG d. 13. … . . . . .

Det eneste jeg godt lige kan undre mig over, er hvordan de udvælger, således at de 70 bedømmere eller hvor mange der nu var i alt (??), har bedømt efter “ens” skala, da det jo er så store vurderingssager i hvert enkelt tilfælde. 300 ansøgere fordelt på 70 bedømmere, skal så forene deres resultater - Man kunne forestille sig skrækeksemplet med 2 forskellige lærere: Den ene kan godt li’ at give høje karakterer fordi vedkommende er så glad for de studerende, og den anden hader mennesker og giver en anelse lavere karakterer. Hvordan forener man de to, så eleverne bliver ligeligt bedømt? Nu er det jo slet ikke sikkert at de benytter sig af et talssystem til bedømmelse, men jeg er måske en anelse nervøs for at der er en smule tilfældighed indover det endelige udvælgelsesresultat når der er så mange faktorer der skal synkroniseres, selvom jeg måske ikke burde bekymre mig.

Jeg tror ikke nogle kan udelukke tilfældighed - det er der også i folks karakterer fra gym - alle har ikke den samme underviser i old-ævl eller trækker det samme emne til mundtlig kemi…

Men uanset hvor man er i systemet tror jeg nok alle forsøger at gøre deres bedste for at være objektive…

Jeg mener at have hørt at jeg måske tror at hver stand kan give max. 8 point; altså 56 maximum point.

Men tag det ikke for gode varer.