MOT Ansøgning- på falderebet! Kritik ville være dejligt!

Hej alle jer herinde
Jeg har som så mange også skrevet en ansøgning. jeg søger ind på sdu som 1 priotet, men søger ind alle tre steder. jeg håber i har tid og lyst til at læse den, og komme med noget konstruktiv kritik!
Mange tak!
Aki :slight_smile:

her kommer den:

I løbet af det sidste år er jeg blevet helt overbevidst om hvad jeg vil læse, og det er medicin!
Jeg har i lang tid fokuseret på farmaceut uddannelsen, men efter at have været til studievalgsdagen på SDU og efter forskellige hændelser, er jeg helt overbevidst om min 1. prioritering, nemlig medicin på SDU.

I år 2002 valgte jeg at blive frivillig i en fritids- og ungdomsklub. Her beskæftigede jeg med ridning, både som pleje og undervisning. I løbet af mit ophold på Viadukten fik jeg tæt kontakt med børn og fik muligheden for at udvide min læren om kommunikation med dem.

I år 2006 blev jeg matematisk student fra en forsøgsklasse, med matematik og biologi på højniveau.
Under læseferien og eksamensperioden fik min morfar konstateret lungekræft med metastase. Idet at det var min morfars ønske om at blive behandlet hjemme, efterkom vi dette. Omsorgen af min morfar stod min mor og jeg for, idet han boede hos os de sidste måneder af sit liv. Under min morfars sygdom oplevede jeg hans epileptiske anfald, og andre fysiske forandringer, samt hans psykiske tilstand. Denne hændelse har gjort mig bekendt med aspekter af livet, som jeg ellers ville have været foruden. Jeg har fået indsigt i sygeforløbet inden død, selve døden og den efterfølgende krise, og desuden de forskellige menneskers og min egen reaktion på døden. At se en persons omvæltning fra helt raskt menneske til et dødende på 8 måneder har yderligere vakt min interesse og nysgerrighed vedrørende den menneskelige krop, og den psykiske reaktion på sygdom.

Efter min studentereksamen valgte jeg at tage på Oure Idrætshøjskole, linie: moderne dans og ballet, for at få en pause fra det boglige og rette fokus på min krop igennem idrætten og dansen.
Gennem opholdet og div. temauger på Oure har jeg lært meget om målsætning, selvdisciplin og selvudvikling, hvilket har resulteret i at jeg har fundet mit mål, og det er at blive læge. Opholdet på Oure har modnet mig, og de kundskaber jeg har tilegnet mig, mener jeg vil hjælpe mig i løbet af medicinstudiet. I mine øjne kræver det en vis portion selvdisciplin, mål og tilrettelæggelse til at kunne færdiggøre et medicinstudie, og dette mener jeg selv at jeg har erfaret mig på Oure Idrætshøjskole igennem idrætten. Kroppens muligheder og dens reaktion på skader har især virket interessant på højskolen, og gjort min interesse for menneskekroppen og dens funktioner endnu større.

Efter min hjemkomst fra højskolen valgte jeg at blive frivillig i et dagscenter på et plejehjem. Her fik jeg muligheden for at se hvilke muligheder den enkelte borger besad, og derved videreudvikle borgerens mulighed og behov for forskellige aktiviteter. Desuden fik jeg muligheden for at gøre gymnastik og socialt samvær. Idet jeg også ønskede at få erfaring med plejen af de ældre blev jeg fuldtidsansat som uuddannet social- og sundhedshjælper på et plejehjem. Her bestod min opgave i den daglige pleje af de ældre. Arbejdet med borgere der var ældre end det jeg er vant til, stillede mig overfor nye udfordringer. Dette arbejde krævede forståelses- og indlevelsesevne på en anden måde end med unge, idet at de fleste ældre var plaget af demens, fysiske vanskeligheder og andre lidelser. Jeg har igennem tiden på plejehjemmet fundet sygdommene og dertil helbredelses muligheder mere spændende og attraktive end selve plejen. Dermed understreges yderligere min grund til at studere medicin.
Samtidig mit arbejde er jeg selvstuderende i GSK kemi b, dette har gjort at jeg er i stand til at arbejde selvstændigt, samt har styrket min selvdisciplin, hvilket jeg mener er gavnligt på medicinstudiet.

Ydermere har jeg arbejdet på en tandlægeklinik som klinikassistent. Arbejdet på en tandlægeklinik har givet mig erfaring med hensyn til det kliniske arbejde. Jeg fandt hurtig ud af at jeg ikke ønskede at læse til tandlæge, men til læge. Jeg ønsker en større viden om den menneskelige krop samt dens sygdomme, frem for oralsundheden og oralpatologien. Jeg mener at en erfaring som denne gør at jeg har tilegnet mig nogle egenskaber hvilket vil gøre det lettere ved det kliniske arbejde på medicinstudiet.

Som nævnt blev jeg student fra en forsøgsklasse. Forsøgsklassen var meget projektorienteret og havde tværfaglig undervisning. I vores projekter arbejdede vi tværfagligt og prøvede at gøre teori relevant. Fx havde vi i 3. g et stort projekt der omhandlede naturvidenskab og etik. Det er fx et område en færdiguddannet læge bliver nød til at tage stilling til. Udover den kropslige viden, tiltaler det mig meget, at man som læge og medicinstuderende bliver nød til at tage stilling til etiske spørgsmål og debatter. En medicinuddannelse kræver, for mig, et engagement i både uddannelse, såvel som efter uddannelsen.
Netop min positive oplevelse af tværfagligt og gruppeorienteret arbejde, gør at jeg vælger SDU i Odense som min 1.priotet. Derudover tiltaler det mig meget, at uddannelsen er opdelt i 3 spor og 12 moduler, samt indvirkningen disse tre spor har på uddannelsesforløbet.

På trods af min forholdsvis lave alder er jeg afklaret med mit valg, og er sikker på mit valg af studie. Jeg føler mig klar til at påbegynde min drømmeuddannelse og vil gøre mit ypperste for at færdiggøre den.

Stavning og kommatering halter gevaldigt. Jeg er langt fra overvi(d)st om, at du ved noget som helst om, hvad det vil sige at læse medicin og arbejde som læge, ligesom jeg derfor tvivler på din motivation. Det betyder naturligvis ikke, at du ikke er motiveret eller ved noget om det, men jeg kan bare slet ikke se det i din ansøgning.

Prøv at læse de andre indlæg for at få inspiration. Få en danskkyndig til at læse din ansøgning igennem for stavefejl, formuleringsproblemer og tegnsætning. Der skal altså ligges en langt større indsats i sådan en ansøgning, hvis du vil gøre dig forhåbninger om at komme til samtale.