Motiveret ansøging

Hej stud. meder.
Nu nærmer den skæbnesvangre tid sig hvor den motiverede ansøgning skal sendes. Jeg vil meget gerne have kritik på dette udkast. Jeg synes ikke jeg kan finde ud af hvad jeg mangler at fortælle om mig og min motivation for at søge ind på medicin.
Hvis nogen har tid er jeg åben overfor ris og ros.
Trine

Motiveret ansøgning
Derfor skal jeg være læge:
Fra barnsben har jeg været interesseret i og søgt viden indenfor menneskekroppens fysiologi og anatomi. En viden jeg bla. har brugt til at opnå præstationer i atletik og senere indenfor havkajak og klatring. Derfor valgte jeg i 2001 at læse til fysioterapeut.
Uddannelsen og mit arbejde som fysioterapeut har gjort det klart for mig at jeg har evnerne og lysten til at læse videre og blive læge. Som fysioterapeut føler jeg mig begrænset i hovedsageligt at arbejde med bevægeapparatet og jeg savner kompentencer der giver mig et større perspektiv og råderum i forhold til patienternes problemstillinger og helbredelsesmuligheder. Derfor vil jeg tilegne mig yderligere viden om menneskets patalogiske anatomi og fysiologi og behandlingmuligheder indenfor bla. medicinering og kirurgi.

Min udannelse og erfaring som fysioterapeut er et godt og relevant fundament at bygge medicinuddannelsen på. Jeg har erfaring med undersøgelse og behandling af bevægeapparatet og jeg har lært at tackle patienters problemstillinger udfra et helhedsorienteret synspunkt. Jeg føler mig godt tilpas i behandlerrollen og jeg holder af det daglige samarbejde med patienter, pårørende og andre faggrupper.
Jeg har opnået bred (praktisk)viden indenfor bla; anatomi, fysiologi, reumatologi, idrætsmedicin, neurologi og ortopædi og jeg har fået indsigt i lægernes arbejdsområder og tilgang til patienterne. Pga min interesse har jeg deltaget i knæ og hofteoperationer og er blevet inspireret til at tilegne mig det kirurgiske håndværk.
Ikke mindst har jeg opnået en modenhed både personligt og studieteknisk, der gør mig i stand til at prioritere, strukturere og motivere mig selv til at gennemføre et omfangsrigt studie.

Jeg har altid fundet det livsbekræftigende at kunne hjælpe andre mennesker til at få kvalitet og velvære i deres liv. Siden gymnasiet har jeg bla. arbejdet som pædagogmedhjælper, handicaphjælper og som fysioterapeut. Jeg har fået et bredt erfaringsgrundlag og en stor menneskekundskab som danner grundlag for at jeg kan gå ind i andre menneskers problemstillinger med emapti og medmenneskelighed.
Som person kan har jeg altid søgt udfordringer både fysisk og mentalt og jeg har i mange år dyrket havkajak sejlads, løb og klatring. I 1997 sejlede jeg over Atlanterhavet i en 40 fods sejlbåd og jeg har opnået en selvtillid og en tro på at jeg kan hvad jeg sætter mig for.

Kære Sirius

Først og fremmest er det en god ide at begynde ansøgningen med at præsentere dig selv: Jeg hedder …, og jeg er en mand på … år. som herved ansøger om optagelse på medicinstudiet på … universitet. Jeg har i det nedenstående rettet det til såvel sprogligt som tegnsætningsmæssigt. Husk at forsøge at holde ansøgningen på max. 1 side. Den skal blot bringe dig til samtale og ikke fortælle samtlige dine gode kvalifikationer men kun de absolit mest væsentlige. Der skal jo også være lidt godter at dele ud af under samtalen.

Håber du kan bruge det til et eller andet og pøj pøj med det.

Dr. Evil

Derfor skal jeg være læge:
Jeg har fra barns ben været interesseret i og søgt viden indenfor menneskekroppens fysiologi og anatomi. Denne viden jeg bla. har brugt til at opnå præstationer i atletik og senere indenfor havkajak og klatring. Denne interesse afgjorde ligeledes, at jeg i 2001 valgte at læse til fysioterapeut.

Uddannelsen til og mit arbejde som fysioterapeut har gjort det klart for mig, at jeg har evnerne og lysten til at læse til læge. Som fysioterapeut føler jeg mig begrænset i hovedsageligt at arbejde med bevægeapparatet, og jeg savner kompentencer, der giver mig et større perspektiv og råderum i forhold til patienternes problemstillinger og behandlingsmuligheder. Derfor ønsker jeg tilegne mig yderligere viden om menneskets patalogiske anatomi, fysiologi samt famakologi etc.

Gennem min udannelse og erfaring som fysioterapeut har jeg fået et godt og relevant fundament at bygge medicinuddannelsen på. Jeg har erfaring med undersøgelse og behandling af bevægeapparatet, og jeg har lært at anskue patienters problemstillinger ud fra et helhedsorienteret synspunkt. Jeg føler mig godt tilpas i behandlerrollen, og jeg holder af det daglige samarbejde med patienter, pårørende og andre faggrupper.
Endvidere har jeg fået en bred praktisk viden indenfor bla; anatomi, fysiologi, reumatologi, idrætsmedicin, neurologi og ortopædi, og jeg har fået indsigt i lægernes arbejdsområder og tilgang til patienterne. Med baggrund i mine interesser har jeg deltaget i knæ og hofteoperationer og er derved blevet inspireret til at tilegne mig det kirurgiske håndværk.

Jeg har opnået en stor modenhed både personligt og studieteknisk, hvilket gør mig i stand til at prioritere, strukturere og motivere mig selv til at gennemføre et omfangsrigt studie.

Jeg har altid fundet det livsbekræftende at kunne hjælpe andre mennesker til at få kvalitet og velvære i deres liv. Siden gymnasiet har jeg bla. arbejdet som pædagogmedhjælper, handicaphjælper og som fysioterapeut. Jeg har fået et bredt erfaringsgrundlag og en stor menneske kundskab, som danner grundlag for, at jeg kan gå ind i andre menneskers problemstillinger med emapti og medmenneskelighed.

Som person kan har jeg altid søgt udfordringer både fysisk og mentalt, og jeg har i mange år dyrket havkajak sejlads, løb og klatring. I 1997 sejlede jeg over Atlanterhavet i en 40 fods sejlbåd, og jeg har opnået en selvtillid og en tro på, at jeg kan, hvad jeg sætter mig for.