Motiveret ansøgning 2008

Hej!

Jeg ville blive rigtig glad hvis i kunne gøre mig den kæmpe tjeneste at læse min første motiverede ansøgning igennem og komme med konstruktiv kritik. På forhånd tak!

Siden folkeskolen har jeg været interesseret i lægegerningen. Denne interesse fik mig i 8.klasse til at tage det obligatoriske praktikophold på sårambulatoriet på Bispebjerg Hospital. hvor jeg fulgte overlæge, dr.med. Per Holstein i hans daglige gang på afdelingen. Desuden overværede jeg her en hudtransplantation og en akillesseneoperation, ligesom jeg lærte om nye behandlingsformer inden for sårkirurgi, bl.a. ved anvendelse af larver til sårrensning.
Efter at have været på Bispebjerg Hospital var min interesse for medicinen styrket, og jeg valgte i 9. Klasse at skrive projekt om depression og sygdommens behandlingsformer set henholdsvis fra en psykiaters og en psykologs synspunkt. Jeg opdagede her den store forskel mellem medicin-behandling og samtaleterapi.
Efter at have gået alle mine folkeskoleår på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium valgte jeg målrettet at søge ind på Rungsted Gymnasiums science linje (B), da denne fokuserede på naturvidenskab, og de forskellige arbejdspladser, der bruger naturvidenskaben i dagligdagen, blandt andre Novozymes, som vi besøgte i kemisk og fysisk regi.
Efter gymnasiet søgte jeg i sommeren 2007 ind på Panum, men fik akkurat ikke en stand-by plads, idet der hertil krævedes 9,7 og jeg fik 9,5 (efter den nye skala). Da jeg var overbevist om at medicin var mit studium, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville være nødt til at skaffe mig studierelevant arbejde for at blive optaget på studiet. Jeg valgte derfor at sende en uopfordret ansøgning til Rigshospitalets ledende lægesekretærer med henblik på job i studierelevant regi. Jeg fik flere tilbud bl.a. fra brandsårsklinikken og neurologisk klinik. Da jeg blev tilbudt en stilling som kontorassistent med funktion (og oplæring) som lægesekretær på onkologisk afd (D). valgte jeg dette. Jeg startede med udelukkende at skrive for brystcancer ambulatoriet, men fik herefter også opgaver for underlivscancer ambulatoriet.
I min arbejdsperiode flyttede brystcancer ambulatoriet lokaler, og da jeg var ansat her som sekretær var jeg med til at starte det nye ambulatorium op i McDonalds bygningen (afsnit 4262). Efter at have siddet et par måneder her valgte jeg selv at blive flyttet over på det onkologiske sengeafsnit for at få en bredere viden omkring de forskellige cancerdiagnoser. Dvs. at jeg på sengeafsnittet skrev for alle cancerdiagnoser både i ambulant og indlæggelses regi…
Udover at have funktion som lægesekretær på den onkologiske afdeling, har jeg også siddet i modtagelsen på brystcancer ambulatoriet hvor jeg modtog patienter, telefonopkald fra patienter og bestilte transporter til patienter.
Selvom kræft er en barsk sygdom har arbejdet på den onkologiske klinik ikke skræmt mig fra at læse medicin, tværtimod. Arbejdet har lært mig meget om medicin og dens indvirkning på kroppen. Desuden har jeg også lært meget om hvor vigtigt det er at have en psykologisk og kommunikativ indgang til lægefaget.
Det psykiatriske er noget jeg interesserer mig meget for, og det er her jeg godt kunne tænke mig at ende som færdiguddannet læge. At det er en livslang uddannelse er ikke noget problem for mig da jeg kommer til at have at gøre med emner jeg virkelig brænder for.

Den er for lang og siger egentlig ikke noget, undskyld! Kort den ned, særlig det du har skrevet om hvad du lavede før gymnasiet. Skriv blot at du havde i folkeskolen et ophold på “den og den” afdelig og du fandt arbejdet spændende og din interesse blev vakt.
At du “besøgte Novo Nordisk i kemisk og fysisk regi”, betyder vel at det var et virksomhedsbesøg sammen med klassen. Lad være med at få tingene til at lyde større og flottere end de egentlig er, det er en ting man gennemskuer med det samme og det trækker ikke ligefrem opad.
Du skriver en masse om hvor og hvad du har lavet som kontorassistent/lægesekretær, kog det ned. Skriv konkret hvad du har lavet (kort!), hvad du har fået ud af det og hvordan det kan sættes i relation til uddannelsen.
Du vil gerne være psykiater, fint nok. Vær bare ikke fastlåst på det til en evt. samtale med mindre du helt og aldeles kender specialet. Det er generelt ikke en god idé at skrive hvilken slags læge man vil være og at man vil ud at redde verden, spørg ikke hvorfor, sådan er det bare!
Håber ikke at det var for Blachmann´agtigt :slight_smile: Held og lykke med det :up:

Hej!
Drop også lokale nr, bygningernes navne og navnet på ham overlægen, brug heller pladsen på at gøre “læseren” opmærksom på hvilke kvaliteter du indeholder og hvordan de vil være brugbare i forhold til 6 års studie og et liv som læge bagefter. Det er jo i sidste mere en form for “jobansøgning” mere end det er en vejviser!

God arbejdslyst og held og lykke

/Stride