Motiveret ansogning -Aarhus

deleted

Hej Rosenvang!

Din ansøgning minder MEGET om alle de andres (du bliver usynlig). Den mangler personlighed! Den er meget gennemsnitlig - fortælingen om den oblikatoriske jordomrejse, at du er videbegærlig, at du ved man skal i turnus efter studiet og din fascination af lægefaget.

“Jeg har desuden brugt en del tid på at sætte mig ind i studiet og dets opbygning vha. studievejledere, internettet og deltagelse i åbent hus arrangementer, hvilket har bekræftet mig i mit valg.”

Vis at du ved hvad du søger. Du må gerne komme ind på noget som ikke står i intro. til studierne!

Prøv at fortælle om de tanker der har gjort at du har valgt medicinstudiet - hvorfor vil du studerer medicin (glem lægegerningen)? hvad er det ved studiet der trækker (her er du nød til at sætte dig ind i studiet)?

Når du fortæller om dine tanker gælder det om at lade din personlighed skinne igennem.

Jeg vil anbefale dig at bruge din ansøgning som skabelon, lav så en liste over positive personlige egenskaber som du mener optagelsesudvalget skal vide - det er her din person skal kompenserer for dit gennemsnit!

Held og lykke!

Tak for dit hurtige svar. Jamen jeg er da ked af at hore, at jeg er gennemsnitlig og usynlig.
Og ja, du har ret… Der mangler lidt.
Der er bare lidt jeg ikke forstaar. Hvordan faar jeg skrevet om mine egenskaber og personlighed, hvis det ikke allerede fremgaar? Jeg synes tit det bliver alt for kunstigt og opremsende.
Og hvorfor skal jeg bruge den motiverede ansogning til at fortaelle dem om studiet. Det er jo tilgaengeligt paa nettet. Er det ikke bare vigtigt at fortaelle, at man HAR sat sig ind i det?

Må erklære mig meget enig med tossen.

Synes din ansøgning fortæller, at du har tænkt over hvad det er du vil, men til gengæld udelader at fortælle ret meget om hvem DU egentlig er. Den mangler “kant”, hvis du forstår hvad jeg mener.
Lige pt. synes jeg den er én blandt rigtig mange - og som tossen skriver, så handler det om at skille sig ud…

prop noget mere af din personlighed ind i den.
vis, at du har sat dig grundigt ind i hvad studietiden er for noget.
undgå for mange vage formuleringer, såsom “tror jeg” “håber jeg” etc.
din indledning ville jeg ændre på - kunne finde på at bruge et citat el. lign.
din afslutning ville jeg ligeledes ændre på - du skal ikke håbe på den har givet et billede af dig (det skal du vide og du skal stå ved den…)

håber du kan bruge det til noget - og sidst med ikke mindst - held og lykke:-)

Hej igen!

“Tak for dit hurtige svar. Jamen jeg er da ked af at hore, at jeg er gennemsnitlig og usynlig.”

Jeg skriver ikke at du ER sådan. Det er bare det indtryk jeg får, når jeg læser din ansøgning! Hvis du vil fremstå som enestående og på den måde virke sylig må du vise hvem du er!!

“Hvordan faar jeg skrevet om mine egenskaber og personlighed, hvis det ikke allerede fremgaar”

Hvem er du som person og hvad kan dokumenterer det?

Eksempel på hvordan man kan gør det:

jeg er god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og har nemt ved det. Jeg ved jeg virker positivt på andre. Det er evner jeg har arbejdet med i jobbet som folkeskolelærer)
Disse egenskaber vl jeg bruge, både ift. mine medstuderende, undervisere og når jeg på længere sigt skal fungerer på forskellige hospitalsafdelinger og med forskellige mennesker.

“Jeg synes tit det bliver alt for kunstigt og opremsende” Det skal det helst ikke være, men husk på det er en ANSØGNING og du skal have de bedste sider frem! Sælg dig selv, glem den typiske beskedenhed som mange meget dygtige piger har , desværre!

“Og hvorfor skal jeg bruge den motiverede ansogning til at fortaelle dem om studiet?” For at vise du ved hvad du søger!!

Er du bare en af dem der vil se sig selv i en hvid kittel eller vil du STUDERER!!!

“Er det ikke bare vigtigt at fortaelle, at man HAR sat sig ind i det?”

Jo det er vigtigt, men det virker ikke troværdigt!. Du skal vise du har undersøgt uddannelsen og er målrettet. Du VIL det her.

Der er hvert år et par tusinde der søger medicin, mange har brugt lang tid på at kvalificere sig og ved ALT hvad der venter dem hvis de bliver optaget. Hvorfor skulle de optage dig hvis du gennem din ansøgning giver indtryk af, at du lige har skimmet universitets hjemmeside. Det er en konkurrence mellem tusinde ansøgere - du skal være den bedste!

Held og lykke!

Kan sagtens se, jeres pointer. Mange tak for det. Vil straks gaa i gang med at kigge paa det. Men hold op, hvor synes jeg, at det er svaert at faa det hele til at klinge! Bare den version I kigger paa er gennemrettet af 4 personer inkl studiekontoret (som saa ikke rigtigt havde noget at bidrage med) men hvornaar ved man, at det er nok?

Det mest fantastiske job i verden maa vaere et, hvor du vha. din viden er i stand til at hjaelpe et andet menneske. Et job, der er i evig forandring og aldrig er forudsigeligt. Et job, der kommer ind under huden og kraever ansvar. Dette synes jeg er at finde i laegegerningen, og er den altoverskyggende grund til, at jeg gerne vil vaere laege.

Hvordan er det som en indledningen? skal det hellere omhandle studiet end det at vaere laege?
Jeg har desuden vaeret inde og laese lidt grundigere paa studieopbygningen paa AU og tilfojet lidt. “Opbygningen af semestrene paa AU tiltaler mig meget og jeg synes, at det giver et naturligt forloeb med start i mikro- og makropskopisk anatomi for derefter at bygge paa med fysiologi og tidligt klinisk ophold” - bare hurtigt nedskrevet. Men ved ikke, om det er saadan I mener det?
Mange tak for hjaelpen for ovrigt. Jo mere jeg laeser om studiet, jo mere bidt bliver jeg af det.

Jeg er tiltrukket af uddannelsens opbygning baade i forhold til undervisningsformen, hvor der veksles mellem forelaesninger og klasseundervisning, og fagene med spaendet fra mikroskopisk anatomi til psykologi. Jeg synes ogsaa, at det er vigtigt, at der fra foerste aar laegges vaegt paa at fremme en selvstaendig, analytisk tankegang og er et tidligt klinisk ophold.

Hvordan faar jeg det til at lyde godt?

Tossen: laeste lige dit svar til en af de andre, hvori du skriver, at man heller ikke soger ind som bankmand paa baggrund af at have vaeret i Afrika. Tak for reminderen. Nu ved jeg 100 % hvad du mener

Hej igen!

Jeg synes meget bedre om din “nye” indledning men prøv engang, bare for sjov, at skifte “tiltrukket af uddannelsens opbygning” med “jeg finder uddannelsens opbygning spændende”. Du kan også bruge ordet interssant i stedet for spændende!

Held og lykke!

deleted

Hej igen!

"Det mest fantastiske job i verden maa vaere et, hvor du med din viden er i stand til at hjaelpe et andet menneske samt at forske! Ellers bliver det sygeplejerske!

Jeg synes din ansøgning er god og jeg tror ikke du skal ændre mere på den andet end stavefejl osv

Held og lykke!

Det mest fanstiske job i verden ER JOBBET, hvor du er i stand til at hjælpe andre mennesker direkte samt gennem længerevarende forskning.

Sådan tror jeg, jeg ville skrive!

Tak for din indsats!! :slight_smile: er helt sjovt at du sidder paa den anden side af jorden og taenker paa de samme formuleringer som mig!
Lige et sporgsmaal, er du kun 16? Hvad er dine bevaeggrunde for at hjaelpe herine? Du virker til at vide meget!!

Og jeg er da glad for at hore, at du har lidt mere optimisme omkring mig nu (selvom jeg stadig synes, den mangler lidt :slight_smile:

"at det foerste kliniske ophold falder allerede i 3. semester. - denne del er jeg ikke sikker paa er nodvendig?) "

Jeg synes godt du må vise at du ved hvornår der er praktikophold. Det viser at du har kigget lidt mere på studiet end bare sådan; ja du ved!

“veksles mellem forelaesninger og klasseundervisning” Du må hellere slette det her, da det ikke direkte har med studiet at gøre. Det er mere de pædagogiske metoder deres brugs i undervisningen. Brug “pladsen” i din ansøgning til at komme med HELT præcise faglige interesser; fx den kemi og fysik du allerede har fra gymnasiet som du SELVFØLGELIG var fantastisk glad for, har fået dig til at føle dig på “hjemmbane” i fagene medicinske kemi og fysiologi.

Du har så vist at du ren faktisk VED hvad fysiologi og medicinsk kemi er, eller ville du ikke havde skrevet sådan

Det er det jeg mener når jeg skriver at man skal vise at man kan sætte det man har lavet (både fagligt og socialt) i relation til studiet. Man bliver altså nød til at vide lidt om studiet også mere end at det er svært og hårdt og 6 år og man bliver læge og der er mange lektier og anatomi…

Håber du kan bruge hjælpen

Jeg er IKKE 16 jeg har bare ikke fået det rettet. Er 28 år har selv søgt gennem kvote 2 i 2005 hvor jeg var til samtale på SDU men blev optaget på KU.

Valgte selv medicin for nysgerrighedens skyld. egentlig ville jeg havde læst fysik men synes alligevel at jeg ville mangle de sociale relationer

Okay. Du virkede heller ikke som saadan :slight_smile:
Lige endnu en hjaelpende haand, hvordan faar jeg dette til at lyde ordentligt… Har laest en masse om studieopbygningen nu, og synes jo det hele lyder vildt interessant. Men ved ikke hvad daelen jeg skal medtage af det.
Stykket in question:
Universitetet har altid tiltalt mig både ambitionsmæssigt og socialt, men det er først inden for de sidste par år, hvor jeg virkelig har sat mig ind i studiet, vha. studievejledere, internettet og åbent hus arrangementer, at det er gået op for mig, hvor spændende et studie medicin er. Ved åbent hus arrangementet på AU fik jeg desuden en indsigt i de efterfølgende muligheder for forskning med en spændende forelæsning om aktuelle forskningsprojekter.
Jeg synes, at forløbet på AU virker utroligt spændende, og ser det som en stor fordel, at der fokuseres på selvstændig diagnosticering og tankegang helt fra start. Samt at det første kliniske ophold falder allerede i 3. semester. Jeg er tiltrukket af uddannelsens opbygning både i forhold til undervisningsformen og fagene med spændet fra mikroskopisk anatomi til psykologi.
Det er desuden en vigtig faktor for mig, at medicinstudiet og ikke mindst lægehvervet er et fag i evig udvikling og med konstant behov for videreuddannelse og fornyelse. Jeg er, som tidligere anfoert, meget videbegærlig og nysgerrig og søger konstant informationer for at få en større forståelse af verden og mine omgivelser, hvilket jeg tror, vil blive brugbart både på studiet og som læge.

Hvis du har et bud paa det, ogsaa hvad der skal rykkes rundt paa og tilfojes, vil det vaere meget kaerkomment.
Ogsaa hvis andre har et bidrag??
Sidste del af ansogningen bruger jeg saa stort som hele tiden paa at fortaelle om mine aktiviteter. Har dog provet at inkludere lidt flere guldkorn om mig selv… Haaber det gaar.

Hej med dig!

“Har laest en masse om studieopbygningen, og synes jo det hele lyder vildt interessant.” Glem studieopbygningen - tænk på indholdet af studiet!

Jeg synes du skal bruge tid på at nævne at du er sikker på at det er den forskningsbaseret undervisning der har vækket interesse samt muligheden for at styrke selvstændighed og videnskabelighed gennem forskningmetodologiske kurser og selvstændige opgaver. Man træner så på den måde evnen til fordybelse og man udvikles gennem fagmoduler, hvor man kan hellige sig et enkelt emne eller område.
Man vil hele vejen gennem uddannelsen benytte sig af kombinationen mellem naturvidenskabelige basisfag, samfunds- og adfærdsfag, parakliniske og kliniske fag der udgør uddannelsens hovedelementer.

Du kan så komme ind på, at du, har læst i bøger (Fysiologi, en grundbog og Bevægeapparatet anatomi) der vedrører emner man arbejder med på 1. semester. det har kun bestyrket dig i, at det er du er endt på den rigtige “hylde”.

Du har derved beskrevet hvorfor du vil LÆSE medicin. Du har endda vist at du har sat dig lidt ind i studiet - du ved i hvertfald hvilke formålsparagraffer universitetet har med uddannelsen.

Held og lykke!

er vokset efter du har kigget i bl.a. lærebøger (1.sem.) og det har vækket din nysgerrighed samt gjort det endnu mere klart at du er parat til den udfordring det er at studere på en videregående uddannelse.

Jeg ved det er andre bøger I bruger på AU men emnerne er de samme! Der skulle også havde stået “hvilke formålsparagraffer universitetet har for uddannelsen”

Så blev jeg sørme færdig - og med et betydeligt bedre resultat, end da jeg først lagde den herind. Tusind tak for hjælpen - især Tossen. Skylder vist en øl, hvis jeg kommer ind :slight_smile: Nu er der ikke andet for end at håbe og vente.

Det er godt at høre du er blevet færdig. Ønsker dig held og lykke. Mht. øllen, jeg drikker ikke. :roll: