Motiveret ansøgning -giv mig med skalpellen tak!

Hej jer, der har en mening,

Jeg har for nyligt postet en motiveret ansøgning til AU herinde og er taknemlig for den kritik jeg har modtaget! Efter at have rettet lidt i den og læst mange af de adskillige andre motiverede ansøgninger, der ligger herinde vil jeg derfor poste min igen. Denne her er stilet til SDU.

Jeg vil være taknemlig for al krtik, og bare giv ansøgningen en med skalpellen!

Mest af alt er jeg interesseret i at vide om: jeg har en chance for at komme til samtale? der er noget jeg kan skrive mere skarpt? noget jeg kan undlade, andet jeg kan gøre? m.m.?

På forhånd 1000 tak!

Jeg skriver denne motiverede ansøgning med henblik på optagelse på medicinstudiet ved Syddansk Universitet.

Medicinstudiet er et yderst fascinerende sundhedsvidenskabeligt fagområde, som jeg meget gerne vil være en aktiv del af. Det er et fagområde, der er under konstant forandring. Ny viden opstår gennem forskning, hvilket kræver en kontinuerlig lyst og forpligtigelse til at videreuddanne sig og holde sin viden ajour. Medicinstudiet er derfor mere end blot seks års studie, og kræver derfor stor motivation og et dybt engagement og stiller store krav til tid og disciplin. Som tidligere landevejsrytter på det danske landshold (bilag 1) ved jeg, hvad engagement og motivation sammen med fordybelse og opofrelse indebærer.

Jeg synes selv, at besidde en række andre vigtige kvalifikationer, der er ønskværdige på medicinuddannelsen. Modenhed, studieegnethed og ikke mindst målbevidsthed har jeg opnået gennem min naturvidenskabelige bacheloruddannelse i idræt ved Aarhus Universitet (bilag 2). Min bacheloruddannelse er ydermere med til at sikre, at jeg allerede på forhånd har et vist akademisk niveau samt har oparbejdet en vis medicinsk viden og terminologi. Jeg har bevist over for mig selv, at jeg er i stand til at gennemføre en universitetsuddannelse, hvorfor jeg føler mig i stand til at klare yderligere 6 års medicinstudie. Jeg ved, hvad det vil sige, at skrive akademiske opgaver og læse til eksamen på universitetet. Jeg synes derfor, at jeg har en realistisk forestilling om, hvad der venter mig på medicinstudiet.

Min store interesse for idræt, som akademisk disciplin, blev skabt gennem de naturvidenskabelige fag på gymnasiet samt gennem mine oplevelser med cykelsporten. Dette resulterede i, at valget senere faldt på idræt. Menneskets anatomi og fysiologi samt dets komplicerede indre biokemiske processer, har gennem min universitetsuddannelse givet mig en større appetit inden for dette fagområde, som jeg er overbevist om, at få tilfredsstillet gennem medicinuddannelsen. Jeg har derfor lige efter min afsluttede bacheloreksamen målrettet arbejdet hen imod optagelse på medicinstudiet, for at erhverve andre fagligt relevante kompetencer end de akademiske.

Jeg har arbejdet som handicaphjælper for en mand med et stort spastisk handicap (bilag 3). Jeg udførte massiv personlig samt praktisk hjælp, hvilket var med til at flytte mine personlige grænser. Han er dybt engageret i handicappolitik og gennem møder på bl.a. Århus Rådhus har jeg fået indblik i, hvordan handicappolitik er organiseret samt fungerer i praksis. Arbejdet som handicaphjælper har lært mig at indgå i en meget tæt samarbejdsrelation, hvor kommunikation er en vigtig bestanddel og jeg har lært at yde omfattende personlig pleje på en professionel måde samtidig med. Jeg har fået et vigtigt indblik i, hvad det vil sige, at være menneske med et handicap.

I januar i år rejste jeg til London for at se og arbejde med en anden del af sundhedsområdet (bilag 4 for udlandsophold eftersendes). Jeg arrangerede selv et ophold på The Heart Hospital, hvor jeg i skrivende stund arbejder. Arbejdet er frivilligt og ulønnet. Hospitalet har en af Englands mest specialiserede hjerteafdelinger, hvad angår rådgivning af voksne med medfødte hjertefejl samt operation af disse. Jeg har været med til lægernes patientkonsultationer, åbne hjerteoperationer såsom en dobbelt bypassoperation og lukning af en partiel atrioventrikulær septal defekt, udskiftninger af den pulmonære hjerteklap gennem lysken udført af professoren, der opfandt metoden, pacemaker-udskiftning, stuegang, undervisningsmoduler m.m. (bilag 5). Jeg har fået et omfattende indblik i, hvad en typisk og til tider atypisk hverdag kan byde på for en læge. Jeg har allerede opnået en ganske omfattende specialviden inden for medfødte hjertefejl og jeg har fået et detaljeret indblik i hjertets generelle fysiologi, hvilket har øget min medicinske viden og terminologi betydeligt. Jeg erfarede også, at lægegerningen ikke kun er en romantiseret forestilling om at rede liv. Lægegerningen indeholder ligeledes dystre øjeblikke, om end lige så vigtige. Jeg har set konsultationer med patienter som har fået afslag på hjertetransplantationer og dermed endeligt fået bekræftet, at deres levetid er meget begrænset. Mit skriftlige samt mundtlige engelsk niveau er ligeledes blevet forbedret betydeligt gennem lægesekretærarbejde. Når der ikke er operationer m.m. indsamler jeg journaler og testresultater på patienter, som skal danne grundlag for en drøftelse mellem læger og kirurger om, hvilken operation, der ville være mest hensigtsmæssig for patienten. Jeg har deltaget i enkelte af disse møder og erfaret hvilke diskussioner, der ligger bag nogle af de operationer, som jeg senere har observeret. Overordnet har jeg indtil videre fået et enormt spændende indblik i lægegerningen med dets mange forskellige aspekter, hvilket i meget høj grad har bekræftet min lyst til at læse medicin.

Jeg har søgt adskillige oplysninger vedrørende medicinstudiet ved Syddansk Universitet. Gennem fagbeskrivelser, studieordningen og medicinstuderende ved SDU har jeg erfaret, hvordan uddannelsen er opbygget og tilrettelagt med et biomedicinsk, et akademisk og et professionsspor. Intentionen med modellen, som er at sikre en sammenhæng og en progression i uddannelsen og i den studerendes kompetencer, tiltaler mig meget, da jeg synes det giver optimale rammer for uddannelse og dermed læring. Jeg mener tillige, at SDU er det universitet, der har den mest praktisk orienteret studieordning. Det biomedicinske og det akademiske spor er der, hvor jeg kan trække paralleller fra de kurser, jeg har gennemført på idrætsuddannelsen, hvor jeg bl.a. beskæftigede mig med kurserne: anatomi (kar. 10), fysiologi (kar. 9), arbejds- og træningsfysiologi (kar. 9), videregående biomekanik (kar.10), idrætsskader (bestået), statistik (kar. 8), videnskabsteori (bestået), sociologi (kar.8) og afsluttende bachelor opgave (kar. 10). Jeg mener derfor, at jeg har et godt akademisk fundament for, at påbegynde seks års studie og jeg har sat mig grundigt ind i medicinstudiet opbygning og ved, hvad jeg kan forvente mig.

Mine erfaringer med elitesport, min bacheloruddannelse i idræt, mit arbejde som handicaphjælper og ikke mindst mine erfaringer i forbindelse med mit udlandsophold på en specialiseret hjerteafdeling har gjort, at jeg har erfaret vigtigheden af medicinsk videnskab. Jeg mener, at mine erfaringer giver mig særlige kvalifikationer og gør, at jeg kan byde på noget ekstraordinært dels som medicinstuderende ved Syddansk Universitet, men også som færdiguddannet læge.

Vedlagt er et CV, der giver et kronologisk overblik over tidligere uddannelser og erhvervserfaringer.

Aaaaaalt for lang

Jeg ved ikke om den er for lang, men den virker lang fordi der er alt for meget opremsníng i den! Det er omkring 1½ side til Odense.

Dine hanlinger er super fine, men du må godt inddrave dig selv noget mere i din ansøgning, gøre den mere personlig. Det virker lidt som om at du står på side lindjen og analyser og vudere dine handlinger!

Det bliver alt for meget! Dine karaktere er så vidt enligt lidt underordnet. jeg kan godt se at du vil vise din studie egnethed, men det skal kortes ned.

Du må godt komme med nogle flere pointer for hvorfor det er medicin du vil.

Held Og Lykke

Hej Dr. Evil og SKAP!

Tak for hjaelpen! Jeg tror godt jeg kan se hvad I mener…

Jeg proever at goere den mere personlig og saa poster jeg den igen.

Mvh MarkJay