Motiveret ansøgning, igen

Hej!

Har taget gode råd til mig og er nu blevet færdig med en ny version, håber igen på lidt feedback.
Denne ansøgning er henvendt til KU, derfor har jeg fattet mig i korthed, ansøgningerne til SDU og Århus har jeg tænkt mig at fylde lidt ekstra på.

Her har I den så, i ny og forbedret version:

Lægevidenskab er i øjeblikket en af de uddannelser i Danmark med den højeste adgangskvotient, ikke desto mindre er det her alle mine forventninger om et drømmestudie bliver opfyldt.
Min passion for faget blev vækket i biologi A i gymnasiet hvor jeg blev introduceret for mange af de fag man har på medicinstudiet. Jeg skrev 3.g’s opgave om evolution på celleniveau og blev her overbevist om at et studie der netop indeholder disse fordybelseselementer var et studie for mig.
Et studie der samtidig kombinerer teori og praksis på et højt fagligt niveau, og som udmunder i et meningsfyldt arbejde hvor man både har hovedet og hjertet med.

Efter åbenthusarrangement, søgen på nettet og snak med medicinstuderende, blev jeg overbevist om at jeg havde fundet min hylde. Med mit ambitiøse mål i sigte har jeg i de sidste to år kvalificeret mig til studiet gennem relevant erhvervserfaring, højskole- og udlandsophold.

Efter min matematiske studentereksmaen i 2005 arbejdede jeg i to måneder på epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund. Jeg fungerede som plejer og erhvervede mig derfor en masse praktiske kundskaber. Derudover styrkede jeg min empati og indlevelsesevne hvilket jeg mener er to vigtige egenskaber at besidde som læge.

  • I efteråret 2005 arbejdede jeg fire måneder på en specialskole for fysisk og psykisk handicappede børn samt på det tilhørende fritidshjem. Her blev min lyst til at arbejde med børn vækket og mine pædagogiske evner skærpet. Som følge af børnenes vidt forskellige handicaps blev mine evner til at individualisere også forbedret. “Man skal behandle alle forskelligt før man kan behandle dem ens”, det gælder også i lægeverdenen.
  • Fra januar til juni 2006 tilbragte jeg fem måneder på Vejle idrætshøjskole. Jeg tog bl.a. et børnetrænerkursus i håndbold hvor jeg rent praktisk blev øvet i at formidle viden og teori til børn på deres eget sprog. Da jeg har overvejet en fremtid som børnelæge, selvom det er et meget attraktivt speciale, er dette en ideel egenskab at besidde.
    De fem måneder har været en vigtig del i min modningsproces og har forberedt mig på en lang og hård uddannelse. Mine sociale intelligens er blevet udviklet og det ser jeg som en fordel i min omgang med medstuderende, da det er vigtigt at opbygge et socialt netværk omkring sig på et fuldtidsstudie som medicin.
  • Jeg brugte tre måneder i sommeren 2006 på et plejehjem. Jeg havde et stort ansvarsområde i forhold til min manglende uddannelse idet jeg i aftenvagten havde ansvaret for en hel afdeling med ni beboere. Jeg lærte at håndtere stress der desværre er en stor del af plejehjemsarbejdet i dag. Jeg bevarede roen i pressede situationer og formåede at vække tiltro og tryghed hos den enkelte beboer.
  • De efterfølgende fire måneder tilbragte jeg i Sydøstasien hvoraf jeg brugte en måned på et børnehjem i Thailand som voluntør. Rejsen og arbejdet har gjort mig moden og selvstændig og jeg har fået et langt bredere perspektiv i forhold til den danske sundhedssektor. Som studerende vil jeg gerne benytte IMCC til at tage ud i verden og tilbyde min hjælp i praktikophold på hospitaler el.l.
  • På nuværende tidspunkt arbejder jeg på anden måned i en specialbørnehave for multihandicappede børn. Jeg får lov til at følge samspillet mellem institutionen, familien og hospitalssektoren på tæt hold. Det har givet mig en god insiderviden i forhold til min kommende rolle som læge.
    Arbejdet med hjerneskadede børn har også øget min interesse for neurologiens verden og en eventuel fremtidig beskæftigelse indenfor området.

Jeg har udviklet kompetencer på det menneskelige og faglige plan de sidste to år som jeg kan udnytte i min studietid såvel som i lægegerningen.
Jeg føler mig moden og mere motiveret end nogensinde til at starte på denne livslange uddannelse. Kombineres dette med mit videnbegær og selvdiciplin mener jeg at jeg til fulde kan opfylde de krav der stilles til en medicinstuderende.

Hej med dig!

En okey ansøgning, og her kommer kritikken:

Når man søger et job som fx telemedarbejder i TDC (og drømmer om at blive direktør også i TDC) skal man først og fremmest fokuserer på at overbevise dem der skal ansætte en, at man har de rette kvalifikationer til jobbet som telemedarbejder. Man kan nævne at man gennem tidligere jobs har stiften bekendskab med opgaver der minder om dem man kommer til at lave. Man kan desuden komme ind på menneskelige evner der vil være til gavn for medarbejdere og kunder. Man kan til sidst komme ind på de ambitioner man måtte have på længere sigt!

Jeg skriver det her til dig (og mangge andre der også søge medicin) fordi jeg synes der blevet gjort for lidt ud af at sætte ens kvalifikationer (menneskelige, faglige, sociale, osv) ift. STUDIET!!! man må gerne nævne at man på længere sigt ønsker at arbejde som læge men start med at vise hvad du(I) ved om studiet og hvorfor du(I) er så nysgerrige!

Held og lykke!