Motiveret ansøgning - konstruktiv kritik ønskes

Jeg skal ud at rejse de næste to måneder, så vil derfor prøve at få min motiverede ansøgning færdig allerede nu - men føler at jeg er gået lidt i stå. Kan nogen hjælpe mig med at sige om noget kan ændres til det bedre?

Jeg har i flere år været meget interesseret i lægevidenskaben og helt generelt i menneskets anatomi og sundhed. Jeg har længe følt at når noget har bare den mindste relation til sundhedsvæsnet, vækker det min store interesse. I gymnasiet valgte jeg biologi på to-årigt A-niveau, hvilket blev mit yndlingsfag. Jeg skrev også den Større Skriftlige Opgave i faget. Denne omhandlede kroppens immunsystem, specifikt om astma og allergi, og fik karakteren 11. Det er dog ikke kun den teoretiske viden der tiltrækker mig, også det rent praktiske arbejde på medicinstudiet og som læge finder jeg meget interessant.

I januar 2006 kontaktede jeg en af lægerne på Sygehus Vendsyssel for at undersøge mulighederne for at komme i erhvervspraktik som læge. Jeg fik en særskilt aftale, og fik lov at følge hans arbejdsdag med bl.a. stuegang på klinisk mikrobiologisk afdeling i to dage. I oktober 2006 tog jeg kontakt til en af pædiaterne på sygehuset og var i erhvervspraktik i fire dage. Her var jeg både med i ambulatoriet, på stuegang på pædiatrisk afdeling og med i modtagelsen. Erhvervspraktikken har virkelig motiveret mig endnu stærkere til at læse medicin, og selvom jeg har oplevet at en læges arbejdsdag ofte er meget hård og omfattet af stort ansvar og tidspres, kan jeg slet ikke forestille mig en mere interessant og passende hverdag for mig.

Efter at have taget studentereksamen i juni 2006 søgte jeg optagelse på medicinstudiet i både århus og Odense, men fik dog afslag. Siden har jeg gjort alt der lå i min magt for at samle erfaring og points til at søge i kvote 2. Jeg bestemte mig for at søge arbejde indenfor sundhedssektoren, og fik et job som husassistent-afløser på et plejehjem. Her arbejdede jeg på meget skiftende arbejdstider, så da jeg i en periode havde for få vagter, valgte jeg at supplere med et job som industrivikar på en fuglefoderfabrik. I en kort periode supplerede jeg også med et job som fiskeindustriarbejder. Jeg blev i oktober måned ansat i hjemmeplejen, hvor jeg arbejdede som afløser og fik senere en måneds vikariat.

Fra d. 26. december 2006 til d. 21. februar 2007 skal jeg arbejde som ulandsfrivillig for Mellemfolkeligt Samvirke i staten Rajasthan i Indien. Arbejdet vil bestå af undervisning i Engelsk for elever i mange forskellige aldre i en fattig provins. Inden afrejse deltog jeg i et højskoleophold af en uges varighed med undervisning i bl.a. kulturforståelse og udviklingsarbejde.

Jeg rejser til England d. 22. februar 2007, hvor jeg skal arbejde på et plejehjem i London. Dette vil helt sikkert give mig yderligere erfaring med håndteringen af syge og svage mennesker, men en af grundene til at jeg netop har valgt at arbejde nogle måneder i England, er at jeg vil forbedre mine engelskkundskaber. Dette vil jeg tro er en en stor fordel, da dele af undervisningsmaterialet og nogle forelæsninger på medicinstudiet vil være på engelsk

Jeg har været spejder siden jeg var 8 år gammel, og har fra august 2005 til december 2006
også været spejderleder. Jeg var leder for juniorspejderne i alderen 10-12 år, og stod bl.a. for planlægning og afholdelse af møder og ture. Generelt har jeg altid engageret mig meget i de ting jeg har været en del af. Længe før jeg blev spejderleder har jeg bl.a. stået for at arrangere møder og ture, og da jeg gik i gymnasiet var jeg medlem af skolens festudvalg og sørgede også for mange fællesaktiviteter for min klasse. Siden jeg er blevet medlem af Mellemfolkeligt Samvirke har jeg også deltaget i flere arrangementer og indsamlinger.

Jeg har det meste af livet været vant til at have meget ansvar, da jeg er den ældste pige i en søskendeflok på fem. Det har lært mig at koordinere og prioritere mellem mange forskellige opgaver. De mange gøremål jeg har haft i hjemmet, har også gjort at omsorgsarbejde ikke ligger særlig fjernt for mig. Om end jeg er hjemme, blandt venner, til spejder eller på arbejde, nyder jeg at hjælpe og vise omsorg for andre. Dette vil jeg mene er en nyttig kompetence, selvom jeg godt ved at selve jobbet som læge ikke er omfattet af meget konkret omsorgsarbejde.

Som følge af mine aktiviteter gennem det forløbne år, har jeg lært at se mere nuanceret på folk med vanskeligheder og sætte mig ind i deres tankegang. Jeg føler endvidere at jeg har fået en god kommunikation med mange forskellige mennesketyper, lige fra børn og unge til ældre og svage. Derudover har jeg oplevet at jeg med min positive livsholdning har kunnet klare når der opstod problemer eller blev lavet fejl. Allesammen egenskaber som jeg mener vil komme mig til gavn som læge.

Jeg har altid været meget målrettet med de ting jeg har foretaget mig. I gymnasiet satte jeg altid store krav til mig selv, til spejder knoklede jeg for at arrangementerne blev succesfulde, og da jeg gik til atletik trænede jeg mig op til at gennemføre Copenhagen Marathon. Jeg mener derfor at jeg med min stærke vilje og meget store interesse for lægevidenskab helt klart vil kunne gennemføre medicinstudiet, på trods af at det er et meget langt studie med meget læsestof og meget skriftligt arbejde. Endvidere føler jeg mig også godt rustet til at klare de psykiske udfordringer som dissektionskurser o.l., da jeg altid har været meget hårdfør i mødet med barske situationer. Jeg har aldrig født afsky ved overværelse af operationer, og i mit arbejde i hjemmeplejen er jeg blevet godt hærdet gennem mødet med mange ubehagelige situationer.

Jeg søger ind på medicinstudiet i både Århus, Odense og København, men har dog Århus Universitet som 1. prioritet, da jeg har en meget stor tilknytnng til byen. Størstedelen af min familie og mange af mine venner bor i Århus, og da jeg mener at det kan betyde meget for ens studieaktivitet og motivation hvorvidt man trives godt under det mangeårige studie, vil jeg mene at det er en fordel.

Det har jeg nu ikke set noget til ( på SDU ). Kunne ikke forestille mig en universitetsuddannelse med mindre skriftligt arbejde. Pas på at vis at du har sat dig ind i studieordningen.

Uden at kunne komme med speciel konstruktiv kritik bryder jeg mig ikke om dette afsnit. Ord som “psykisk udfordring”, “afsky” og “ubehagelige situationer” synes jeg ikke hører hjemme i en motiveret ansøgning.

På nær dette afsnit synes jeg du runder ansøgningen flot af. Du vil studiet. Du søger flere steder. Du har gjort dig tanker om vigtigheden af at have et socialt velfungerende liv ved siden af studiet. Bravo :slight_smile:

Ansøgningen er dog meget lang. Er der ikke sidebegrænsning på? 1 side? Ville personligt aldrig sende en ansøgning der ikke kan stå på én side. Har selv læst mange ansøgninger, og hvis de ikke er korte og præcise begynder øjnene hurtigt at løbe ned over siden uden at kunne identificere det mest væsentlige indhold. Formidl kort og godt!

Jeg tror også den er for lang. Mener også kun det er 1 side. Ellers god - drop evt afsnittet om dine søskende og spejdertiden… Held og lykke

Synes ikke at det er nødvendigt at have med at Århus er din 1.prioritet (evt. kan du have det med i en motiveret ansøgning til Århus, men ikke i dem du sender til KU og SDU).

Desuden synes jeg du mangler noget mere konkret om studieordningerne mv. og ja, jeg studsede også over delen med det skr. arb. Det har vi ikke vildt meget af på SDU.

Mit råd til dig er at bruge det du her der, som basis… og så udforme 3 FORSKELLIGE ansøgninger rettet til de 3 universiteter… hvor du bl.a. kan komme lidt mere ind på selve stedet og dets undervisningsform.

Jeg mener det nu er blevet til 1-2 sider… Det var det i hvertfald på SDU sidste år.

Hej kommende medstuderende…

Jeg var igennem sammen proces sidste vinter…

Jeg mener at du har skrevet en rigtig fin ansøgning du bør dog revidere afsnittet omkring hjemmepleje og ubehagelige situationer…

Der er et moment du mangler, det er specifik viden omkring de forskellige studieordninger. Da jeg sad til samtalen(SDU) lagde overlægen og den kliniske lektor meget stor vægt på at jeg viste hvorfor jeg ville læse i Odense. Den nye studieordning - (modulordningen) Derfor er det en fordel hvis du har overværet forelæsninger fra eks 1. semester. ring til studievejledningen og hør hvornår det er muligt…

Jeg havde som dig ligeledes “leget” læge en uge på plastik-kirurgisk afdeling z på OUH. Det faktum at jeg(og du) selv havde opsøgt denne mulighed impornerede ved min samtale. ligeledes vil de formentlig høre hvilke tanker du har gjort dig under din praktik.

Ellers en virkelig MOTIVERET ansøgning…

Mange hilsner
Christian

Århus og Odense er 1-2 sider. eller det var de ihvertfald i 2006!
København er begrænset til 1 side og skal udfyldes på et særligt skema, som du får ved henvendelse på universitetet (mener jeg)!

generelt en fin ansøgning! både sprogligt og motivationsmæssigt!

afsnittet om søskendeflokken, og specielt at kalde lægevirket for omsorgsarbejde, synes jeg du skal genoverveje!

ellers en fin ansøgning, ku dog godt savne en rød tråd fra indledning til afslutning…

:slight_smile:

Hej!
-Synes du måske du skulle prøve at komme nogle af alle dine “jeg”-sætninger til livs!
-Derudover er det ikke alle universiter der bryder sig om, at du nævner hvad du har fået for dine opgaver i gym (Bla. KU)!
-Undlad det sidste afsnit om Århus (skriv det evt. i din ansøgning til Århus).
-Helst kun 1 side.

  • Prøv evt. at kigge på SDU’s hjemmeside, de har nogle gode råd :slight_smile:

Held og Lykke
/Stride

Efter hurtig gennemlæsning vil jeg give de andre bidragere ret i deres kommentarer fraset, at der er mange tegnsætningsfejl i din ansøgning. Prøv at rette den til i overensstemmelse med de andres råd og få en super dansk kyndig til at læse den igennem. Jeg vil dog også tilslutte mig idéen om at holde den nede på én side uanset, at SDU og AU tillader 1-2 sider, da det virker helt voldsomt, at et menneske med din relativt lave alder og ringe erfaring har SÅ meget at fortælle. En ansøgning BØR ikke udstrække sig over mere end én side. Det kan ansøgere til endog meget krævende stillinger på meget højt niveau holde det på, så det kan du da også.

Et sidste råd er, at du bør holde en eller anden form for kronologisk orden i motivationen (rød tråd kalder man det også). Start med at fortælle om din motivation. Fortæl dernæst om dig selv. Skriv dernæst om, hvordan du har forsøgt at opkvalificere dig. Slut af med at konkludere, hvordan du har vist læseren, at de skal vælge netop dig og hvorfor.

Pøj pøj

Tusind tak for alle jeres råd! Det var lige præcis hvad jeg manglede for at komme videre med den.

Det er så fedt at se at så mange er villige til at hjælpe én…

Jeg har redigeret lidt i din ansøgning. Jeg syntes det var lettere end at skrive hvad jeg syntes der skulle ændres. Brug det hvis du kan.

Det kan godt være jeg er blind, men jeg syntes ikke rigtig jeg er overbevist om hvorfor du vil blive læge. Hvis du i din ansøgning byttede læge og lægevidenskab ud med sygeplejerske, kunne du sådan set sagtens sende din ansøgning videre til sygeplejestudiet!!! Din motivation for at blive læge skal adskille sig fra de andre sundhedsfaglige fag…

ps. god rejse i morgen
[hr]

Jeg har i flere år været meget interesseret i lægevidenskaben og helt generelt i menneskets anatomi og sundhed. Jeg har længe følt at når noget havde den mindste relation til sundhedsvæsnet, vækker det min store interesse. I gymnasiet valgte jeg biologi på to-årigt A-niveau, som blev mit yndlingsfag. Jeg skrev også den Større Skriftlige Opgave i faget. Den omhandlede kroppens immunsystem, specifikt om astma og allergi. Det er dog ikke kun den teoretiske viden der tiltrækker mig, også det rent praktiske arbejde på medicinstudiet og som læge finder jeg det meget interessant.

I januar 2006 kontaktede jeg Sygehus Vendsyssel. Jeg fik en særskilt aftale, og fik lov at følge en læges arbejdsdag med bl.a. stuegang på klinisk mikrobiologisk afdeling i to dage. I oktober 2006 tog jeg kontakt til en af pædiaterne på sygehuset og var i erhvervspraktik i fire dage. Her var jeg både med i ambulatoriet, på stuegang på pædiatrisk afdeling og med i modtagelsen. Erhvervspraktikken har virkelig motiveret mig endnu mere til at læse medicin, og selvom jeg har oplevet at en læges arbejdsdag ofte er meget hård og omfattet af stort ansvar og tidspres, kan jeg slet ikke forestille mig en mere interessant og passende hverdag for mig.

Efter at have taget studentereksamen i juni 2006 søgte jeg optagelse på medicinstudiet men fik afslag. Siden har jeg gjort alt der lå i min magt for at samle erfaring og points til at søge i kvote 2. Jeg bestemte mig for at søge arbejde indenfor sundhedssektoren, og fik et job som afløser på et plejehjem. Her arbejdede jeg på meget skiftende arbejdstider, så da jeg i en periode havde for få vagter, valgte jeg at supplere med et job som industrivikar på en fuglefoderfabrik. Jeg blev i oktober måned ansat i hjemmeplejen, hvor jeg arbejdede som afløser og fik senere en måneds vikariat.

Fra d. 26. december 2006 til d. 21. februar 2007 skal jeg arbejde som ulandsfrivillig for Mellemfolkeligt Samvirke i staten Rajasthan i Indien. Arbejdet vil bestå af undervisning i Engelsk for elever i mange forskellige aldre i en fattig provins. Jeg rejser til England d. 22. februar 2007, hvor jeg skal arbejde på et plejehjem i London. Dette vil give mig yderligere erfaring med håndteringen af syge og svage mennesker. En af grundene til at jeg har valgt at arbejde nogle måneder i England, er at jeg vil forbedre mine engelskkundskaber. Dette vil jeg tro ville være en stor fordel på medicinstudiet.

Som følge af mine aktiviteter gennem det forløbne år, har jeg lært at se mere nuanceret på folk med vanskeligheder og sætte mig ind i deres tankegang. Jeg føler endvidere at jeg har fået en god kommunikation med mange forskellige mennesker, lige fra børn og unge til ældre og svage. Derudover har jeg oplevet at jeg med min positive livsholdning har kunnet klare når der opstod problemer eller blev lavet fejl. Alt sammen egenskaber som jeg mener, vil komme mig til gavn som læge.

Jeg har altid været meget målrettet med de ting jeg har foretaget mig. I gymnasiet satte jeg altid store krav til mig selv. Da jeg gik til atletik trænede jeg mig op til at gennemføre Copenhagen Marathon. Jeg mener derfor at jeg med min stærke vilje og store interesse for lægevidenskab helt klart vil kunne gennemføre medicinstudiet, på trods af at det er et meget langt studie med meget læsestof. Endvidere føler jeg mig også godt rustet til at klare de psykiske udfordringer som dissektionskurser o.l., da jeg altid har været meget hårdfør i mødet med barske situationer. Mit arbejde i hjemmeplejen er jeg blevet godt hærdet gennem mødet med mange ubehagelige situationer.

Jeg søger ind på medicinstudiet i både Århus, Odense og København, med AU som 1. prioritet, da jeg har en meget stor tilknytning til byen. Størstedelen af min familie og mange af mine venner bor i Århus, og da jeg mener at det kan betyde meget for ens studieaktivitet og motivation hvorvidt man trives godt under det mangeårige studie, vil jeg mene at det er en fordel.