Motiveret ansøgning - Konstrutiv kritik kærkommen

Kære alle stud.med’er.
Her er den næsten færdige motiverede ansøgning. Hvis der er nogle der føler for at give lidt konstruktiv kritik, vil det blive modtaget med åbne arme.
Koklusionen mangler, og hvis der nogle der brænder inde med lidt råd til en sådan, er armene stadig vidt åbne.

På forhånd tak

At det er det lægevidenskabelige studie, jeg nu søger optagelse på, skyldes min fascination af samspillet mellem kroppens fauna og de kemiske og fysiske processer, der kan føre til sygdomstilstande.
Jeg er endvidere interesseret i den udvikling, hvori det lægevidenskabelige felt altid befinder sig, og i hvordan jeg som læge ville kunne medvirke i denne udvikling f.eks. via forskning

Jeg afsluttede min matematiske studentereksamen i 2002, og gennemførte herefter en 1-årig HHX. Foruden at udvide min horisont understøttede sidstnævnte mig i, at det er i den naturvidenskabelige, særligt den sundhedsfaglige retning, min fremtid skal findes (*). At jeg nu søger optagelse på medicinstudiet, og ikke på et rent naturvidenskabeligt fag, skyldes min interesse for det sociale aspekt af lægegerningen, såsom patientkontakten og de menneskelige konsekvenser et sygdomsforløb kan have, både for patienten og de pårørende.

Med dette aspekt for øje, arbejdede jeg som lærervikar fra sommeren 2003 til sommeren 2005. Det første år havde jeg fast skema på Nordbakkeskolen, det andet år arbejdede jeg som tilkaldevikar på både Nordbakkeskolen og Dagmarskolen. I min tid med fast skema var min primære opgave at være støttelærer for en aggressiv 10 årig dreng med store psykiske og sociale problemer. Dette skærpede mine empatiske såvel som formidlende evner, samt den ansvarsbevidsthed det kræver at stå for, og at planlægge, flere klassers undervisningsforløb.
Ovenstående kvaliteter anser jeg for vigtige i lægegerningen, bl.a. inden for kontakten til patienter og pårørende.

Med henblik på at søge ind på medicin via kvote 2, tog jeg den 1.november 2006 et halvt år til Afrika, med Mellemfolkeligt Samvirke, for at arbejde på sundhedsrelaterede projekter, og derigennem tilegne mig bedre kvalifikationer til et fremtidigt medicinstudie. De første 3 måneder tilbragte jeg i Kenya, hvor jeg bl.a. arbejdede med HIV/AIDS patienter, på en sundhedsklinik i Nairobis næststørste slum, Pumwani. Derefter tog jeg til Uganda, hvor jeg indtil nu har boet lokalt og arbejdet på en sundhedsklinik i bjergene nord for Mbale, hvor arbejdet med malariaforebyggelse og -behandling er i fokus. Disse ophold, har foruden et godt indblik i kenyansk og ugandisk kultur, givet mig lærerige erfaringer med sundhedssystemer, hvor helt andre sygdomsproblematikker, medicinske og menneskelige forhold samt behandlingstraditioner præger arbejdet. Samtidig har arbejdet i en så anderledes kultur krævet, en stor selvstændighed og fleksibilitet, egenskaber jeg med fordel vil kunne drage nytte af på studiet og i et fremtidigt arbejde som læge.

Efter nogle år væk fra studiemiljøet føler jeg mig fuldt ud rustet til, at påbegynde det krævende studie jeg ved medicin er. Min tørst efter nye intellektuelle udfordringer er kun blevet større efter mit arbejde i Afrika, hvor så mange nye medicinske begreber og problemstillinger er blevet mig bevidst.(*)

“skyldes min fascination af samspillet mellem kroppens fauna og de kemiske og fysiske processer, der kan føre til sygdomstilstande.”

Dette er en merkelig setning; fauna betyr dyrelivet i et spesielt område. Mener du at du finner mikrobiologi spennende, så skriv det i stedet.

Avsnittet hvor du skriver om ditt opphold i Afrika er godt. Jeg synes mye av det du skriver i begynnelsen ikke er godt nok underbygget, litt sånn som alle skriver. Hvorfor vil du bli lege? Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god medicinstuderende?

Hej med dig!

Du fortæller meget om hvad du har lavet men intet om hvorfor du vil læse medicin! Hvad er det der gør dig nysgerrig efter at studere medicin? Har du undersøgt hvad du fagligt skal arbejde med hvis du bliver optaget?

Hvorfor søger du ikke en på folkeskolelærer, sygeplejerske eller socialrådgiver? ansøgningen giver ikke et indtryk af, at det lige skulle være medicin.

Prøv lige igen, Prøv og se om du ikke kan skabe en rød tråd fra det du har lavet til det du gerne vil. Og så synes jeg faktisk du skal overveje studievalget igen, er det en romantisk drøm om kittel og familiens anderkendelse eller vil du det virkelig. Hvis du beslutter dig for at søge må du arbejde mere med at “sælge” dig selv gennem din ansøgning.

Jeg ved jeg har været lidt hård men du skal nok ikke forvente en blidere behandling af dem der skal sortere mellem flere tusinde ansøgninger, hvor mange af dem er rigtige gode og sikkert har lavet det samme som dig(du kan jo læse andre ansøgninger her på siden, det vil give dig et indtryk af hvad du er op imod). Det er ikke nok at tror man er enestående og det man har lavet er unikt, Det skal formidles!

Held og lykke!

Tak for kritikken til jer begge, omend den var lidt brysk, så har jeg dog taget den til mig, og byttet ud og sat ind med mere.

Et spørgsmål: Hvordan er kravene for ansøgningens udførelse til KU, skrift 12, Times New Romanog alm. linieafstand, eller anderledes?

På forhånd tak!

Efter i 2002 at have afsluttet min matematiske studentereksamen, gennemførte jeg en 1-årig HHX. Foruden at det udvidede min horisont, understøttede sidstnævnte mig samtidigt i beslutningen i at det er indenfor det naturvidenskabelige område, særligt det sundhedsfaglige, jeg gerne vil udøve min professionelle fremtid.
Det er min interesse for kroppen, dens sammensætning og funktioner, samt de påvirkninger og processer der fører til sygdomstilstande, der får mig til at søge uddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område. At lægevidenskab er mit valg og store ønske skyldes, udover ovennævnte, min interesse for det kliniske arbejde, samt de sociale kompetencer jeg mener en god læge bør beside.
Jeg er udover den almene lægegerning, fascineret af den evige udvikling faget befinder sig i, og de krav til tilpasning, ajourførelse og fornyelse dette stiller til den enkelte kandidat

For at opnå erfaring inden for social- og sundhedssektoren, arbejdede jeg fra sommeren 2003 til sommeren 2005 som lærervikar. Det første år med fast skema på Nordbakkeskolen, det andet år som tilkaldevikar på både Nordbakkeskolen og Dagmarskolen, begge Ringsted kommune. I min tid med fast skema var den væsentligste opgave, ud over den almindelige undervisning, at være støttelærer, for en aggressiv 10-årig dreng med store psykiske og sociale problemer. Disse år skærpede mine empatiske såvel som formidlende evner, samt den ansvarsbevidsthed det kræver at planlægge, gennemføre samt evaluere flere klassers undervisningsforløb. Ovenstående kvaliteter anser jeg for vigtige i lægegerningen, bl.a. inden for kontakten til patienter og pårørende.

For yderligere at kvalificere mig til at søge ind på medicinstudiet, tog jeg den 1. november 2006 et halvt år til Afrika, igennem Mellemfolkeligt Samvirke, for at arbejde på sundhedsrelaterede projekter. De første 3 måneder tilbragte jeg i Kenya, hvor jeg bl.a. har arbejdede med HIV/AIDS patienter, på en sundhedsklinik i Nairobis næststørste slumby, Pumwani. Jeg har nu siden starten af februar været i Uganda, hvor jeg bor lokalt og arbejder med det lokale sundhedsvæsen og på et hospital i bjergene nord for Mbale. Arbejdet har både fokus på det medicinske og kliniske, hvor jeg, på hospitalet, deltager i den daglige stuegang, registrering og udlevering af medicin, almindelig patientpleje samt på observerende basis under diverse større operationer. Endvidere ligger vi også stor energi i malariaforebyggelse og –behandling i området.
Disse ophold har givet mig lærerige erfaringer med sundhedssystemer, hvor helt andre sygdomsproblematikker, medicinske og menneskelige forhold samt behandlingstraditioner præger arbejdet, og der ude over et godt indblik i kenyansk og ugandisk kultur. Det har ligeså givet indblik i tilrettelæggelse og udførelse af sundhedskampagner og samtidig har arbejdet i så anderledes kulturer krævet, en stor selvstændighed og fleksibilitet, egenskaber som jeg med fordel vil kunne drage nytte af i studiet, men også i et fremtidigt arbejde som læge.

Efter nogle år borte fra studiemiljøet føler jeg mig menneskeligt og fagligt godt rustet, til at påbegynde det omfattende studie som medicin er. Min motivation og ønske for at tage de nye intellektuelle udfordringer studiet bringer, er blot blevet endnu større efter mit arbejde i Afrika, hvor mange nye medicinske tilgange og sociale problemstillinger er blevet mig bevidst.

Hej igen!

Jeg synes den er blevet bedre, men du nævner stadigvæk intet om hvad det er ved studiet der interesserer dig. Du fortæller en masse om hvad du har lavet og hvad du synes er interessant, det skal sættes ift. studiet!

Tænk på, at dem der læser det, skal være 100% overbevidst om, at du vil læse medicin og du ved hvad det er du vil læse!!

Jeg synes du har lavet mange spændende ting, du mangler bare at sætte dem i relation til MEDICIN og ikke folkesundhedsvidenskab, sociologi, antropologi, folkeskolelærer, sygeplejerske eller ulandsfrivillig, når du søger jobbet som studerende på medicin.

Tænk det som en jobansøgning, brug det RELEVANTE du har lavet og prøv at formidle det, så det har relation til medicin.

Hårdt og kontant.

DU er blevet bedre - held og lykke!

At lægevidenskab er mit valg og store ønske skyldes, udover ovennævnte, min interesse for det kliniske arbejde, samt de sociale kompetencer jeg mener en god læge bør beside.
Jeg er udover den almene lægegerning, fascineret af den evige udvikling faget befinder sig i, og de krav til tilpasning, ajourførelse og fornyelse dette stiller til den enkelte kandidat

HUSK PÅ, AT DET ER ET AKADEMISK STUDIE - ÅBNER MULIGHEDER FOR BL.A. FORSKNING OSV. DU ER MEGET OPTAGET AF DEN DIREKTE KONTAKT MED PATIENTEN (INTET GALT MED DET, MEN LÆGEGERNINGEN INDEHOLDER ALTSÅ ANDET END DET). DET FOR DIN ANSØGNING TIL AT VIRKE SOM OM DU IKKE RIGTIG VED HVAD DET ER DU GÅR IND TIL.

DU SØGER ET UNIVERSITETSSTUDIUM OG HVORFOR GØR DU DET??