Motiveret ansøgning - kritik ønskes

Hej.

Jeg skal til at søge ind på medicin på KU, og har skrevet en motiveret ansøgning. Jeg ville bare høre om der er nogen som lige ville læse den igennem og evt komme med kritik til.

Her kommer den:

Med stor interesse har jeg læst om muligheden for, at blive optaget på Medicinstudiet på Københavns Universitet, da jeg mener, at mine kvalifikationer nøje svarer til de stillede krav. Jeg blev student i 2009, med en naturvidenskabelig linje med henblik på at blive optaget på medicinstudiet, men blev optaget på farmaci studiet i stedet.

Grunden til at jeg søger medicin uddannelsen er, at jeg finder en stor interesse i de fag, som man bliver undervist i, fag som blandt andet omhandler læren om menneskets anatomi og fysiologi. Derudover det faktum at der hele tiden bliver udviklet ny medicin, og at der hele tiden opstår nye sygdomme, og dermed nye behandlinger, finder jeg meget motiverende.

I min bestræbelser på at blive optaget på medicinstudiet har jeg læst i næsten et år som farmaceut, hvilket efter egen mening har været med til at kvalificerer mig til medicinstudiet, både fagligt og mentalt. Disse kompetencer er kompetencer, som nu sidder på rygraden, og vil om nogen hjælpe mig meget med i min fremtid. Derudover har dette studie været med til at udvikle mine fagmæssige kompetencer og øge mit ambitionsniveau, og gjort medicinstudiet endnu mere attraktivt, hvis muligt, end tidligere. Derudover skal det tilføjes at farmaceutstudiet og medicinstudiet er studier som ligner meget hinanden, både indholdsmæssigt og opbygningsmæssigt, derfor vil jeg have nemt ved at integrer mig i medicinstudiet. Udover et år som farmaceut, er jeg også godt udrustet til medicin studiet fra gymnasiet, hvor jeg blandt andet har haft Kemi A, Idræt B og Biologi.

Men som alle andre uddannelser, så indeholder medicinstudiet ikke kun en faglig del, men også en praktisk del. I denne del vil mine erhvervsmæssige erfaringer komme mig til gode. Jeg har blandt andet arbejdet i Kvickly i 2 år, hvor jeg var en bestandig del af medarbejderne. Udover mine 2 år som Kvickly medarbejder, har jeg også arbejdet som telefonsælger i Ugplus. Disse arbejdsformer har gjort at jeg er blevet vant til at håndtere uvante og pressede situationer, og at jeg kan holde hovedet koldt selv under meget stressede situationer. Disse kompetencer sidder på rygraden og de vil uden tvivl hjælpe mig i fremtid, så vel i min hverdag som i medicinstudiet, hvor kommunikationen til patienterne er alt afgørende for at behandlingen skal lykkes.
Set udefra KU´s beskrivelser er jeg fuldbevidst om at medicinstudiet er en lang og hård studie, som kræver en del, og at man hele tiden er engageret i det man laver. Jeg mener helt klart at jeg besidder disse egenskaber.

Derudover er det endnu et plus, at jeg allerede går på en uddannelse, som finder sted på Københavns Universitet, og derfor er bekendt med KU´s arbejds- og studiemiljø, som efter egen overbevisning er den bedste her i landet. Her på KU har individet såvel som gruppearbejdet plads til at udfolde sig, så godt som muligt. Jeg har søgt ind til medicin studiet før, og nu sørger jeg igen i håb om at blive optaget, da jeg ”brænder” for at studere medicin.

Jeg håber at min motiveret ansøgning har vakt jeres interesse, og ser frem til at høre fra jer.

På forhånd mange tak :smiley:

Du kan nok ikke helt sammenligne fritidsjobbet i kvickly og telefonsælger med de uvante og pressede situationer en læge kan komme ud for. Drop det med fritidsjob, - det har alle haft. Brug istedet krudtet på at uddybe dine andre kompetencer. Det er bare min personlige mening.

Ja, drop det med Kvickly og telefonsælger. Den holder bare ikke.
Jeg synes heller ikke, at din ansøgning er særlig velformuleret. Du gentager ord og sætninger meget og skriver ord i to ord, når de kun skal være i et. Du siger for meget “derudover” og “rygraden”. De små detaljer tæller altså også, når så mange søger gennem kvote 2, som der gør.